برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 12 نتیجه یافته شده در جستجوی 3مارچ

3 مارچ سال 1483

"رافائل "نقاش و پیكرنگار بزرگ ایتالیایی در قرون پانزدهم و شانزدهم میلادی در" اوربینو "متولد شد .نام كامل او" رافائل سانتی - سانزیو "بود و پدرش نقاش متوسطی محسوب میشد .در محضر پدر نقاشی را فرا گرفت و بعد شاگرد" پروگن "نقاش بزرگ آن زمان شد و بعدها تحت حمایت ژول دوم و لئون دهم پاپهای آن زمان ،به اوج افتخار و شهرت رسید .به روز 10 اكتبر 1520 مراجعه شود

3 مارچ سال 1483

لویی یازدهم پادشاه فرانسه در قرن پانزدهم میلادی بدرود حیات گفت و به این ترتیب دوران سلطنت 22 ساله و زندگی 60 ساله او پایان یافت .لویی یازدهم روز 24 ژوئن 1423 میلادی در شهر" بورگ "متولد شده و روز 15 سپتامبر 1461 در 38 سالگی بعد از مرگ شارل هشتم به سلطنت فرانسه رسیده بود .به روز 24 ژوئن 1423 و 15 سپتامبر 1461 مراجعه شود

3 مارچ سال 1688

"پرو "معمار و آرشیتكت برجسته قرن هفدهم میلادی فرانسه پس از 75 سال زندگی چشم از جهان فرو بست" .كلودپرو "كه در تاریخ معماری از او به نام" استاد "یاد شده است ،روز 14 اكتبر 1613 میلادی در پاریس قدم به عرصه وجود گذاشت .وی بسیار پر كار و در كار ،بسیار دقیق بود و گاه برای ساختن بنایی سالها تحقیق و مطالعه میكرد قسمتی از بنای" موزه لوور "از آثار اوست .به روز 14 اكتبر 1613 مراجعه شود

3 مارچ سال 1721

"آندره - مورهله "ادیب و نویسنده معروف فرانسوی در قرن هجدهم و نوزدهم میلادی در شهر" لیون "قدم به عرصه وجود گذاشت .خانوادهاش مردمی دیدهرو مذهبی بودند و او نیز تحصیلات مذهبی داشت و" آبه "بود .آبه مورهله ،ضمن خدمات روحانی خویش به كار تدوین قسمتی از دائر±المعارف مشغول شد و خدمات زیاد به ادبیات فرانسه كرد .او روز 25 اوت 1819 مرد .به روز 25 اوت 1819 مراجعه شود

3 مارچ سال 1771

"رابرت اوون "فیلسوف و مصلح اجتماعی انگلیسی در" نیوتون "متولد شد .از پدرش یك كارخانه نساجی به ارث برد و به زودی سرمایهدار معروفی شد اما چون مردی مهربان بود ،برای رفاه كار كارگرانش از ساعات كار كم كرد" .رابرت اوون "اولین كسی است كه در جهان به فكر راحتی كارگران افتاده و اصول سوسیالیسیم را از حرف به مرحله عمل درآورد .به روز 26 سپتامبر 1858 مراجعه شود

3 مارچ سال 1845

شبه جزیره فلوریدا به عنوان بیست و هفتمین ایالت از ایالات متحده آمریكا اعلام شد .این سرزمین پر گل ،در جنوب شرقی ایالت متحده قرار گرفته و 52262 مایل مربع مساحت و در حدود سه میلیون نفر جمعیت دارد پایتخت این ایالت" تال هاس "نام دار دو توسط اعقاب اسپانیاییهایی كه برای اولین بار روز 11 اكتبر 1513 آنجا را كشف كرده بودند ،ساخته شد .به روز 30 مه 1819 مراجعه شود

3 مارچ سال 1848

انقلاب مجارستان ،علیه سلطه و نفوذ سیاست امپراتوری اتریش در آن سرزمین آغاز شد و این اولین انقلاب ممالك امپراتوری اتریش علیه آن كشور بود .عامل اصلی قیام مجارستان یكی از نمایندگان مجلس مجار به نام" كسوت "بود و شورشیان تقاضای وزارتخانه مخصوصی به نام مجار و آزادی زبان مجار را داشتند این انقلاب با پیروزی مجارها به پایان رسید.

3 مارچ سال 1878

"صربستان "بعد از جنگهای خونین و شورشها و انقلابات مكرر سرانجام به كمك روسها و به موجب قرارداد" ساناستفانو "به استقلال كامل رسید .در این قرارداد كه نمایندگان عبدالحمید دوم و الكساندر دوم امپراتوران عثمان و روسیه آن را امضاص كردند ،استقلال كامل رومانی و ایجاد بلغارستان نیز منظور شده بود .به روز 25 آوریل 1862 و 1 ژوییه 1876 مراجعه شود

3 مارچ سال 1878

"رومانی "بعد از مبارزات فراوان علیه امپراتوری عثمانی ،سر انجام به موجب قرارداد تاریخی" ساناستفانو "كه در آن روز در محلی به همین نام نزدیك استانبول میان سلطان عبدالحمید دوم و الكساندر دوم امپراتوران عثمانی و روسیه امضا شد ،كاملاش مستقل شد و به این ترتیب قرارداد 30 مارس 1856 كه در آن استقلال رومانی تضمین شده بود ،رسماش از طرف عثمانی تاصیید و تصدیق شد .به روز 15 اوت 1862 مراجعه شود به روز 15 اوت 1862 مراجعه شود

3 مارچ سال 1900

"گوتلیب دایملر "مخترع معروف آلمانی كه یكی از اختراعات او" موتورسیكلت "بود ،بعد از 64 سال زندگی بدرود حیات گفت" .دایملر "روز 18 دسپتامبر 1834 میلادی متولد شده بود و اولین شغل وی تفنگسازی بود" .دایملر "اختراعات متعددی كرد كه موتورسیكلت یكی از آنها است و مقدمات اختراع نوعی اتوبوس نیز توسط وی فراهم شده بود .به روز 18 سپتامبر 1834 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 بعدی

امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی