برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 6 از 6 نتیجه یافته شده در جستجوی 5مارچ

5 مارچ سال 1109

سنتآنسلم" سنت آنسلم "یكی از متفكران برجسته و فلاسفه مذهبی قرون یازدهم و دوازدهم میلادی اروپا ،بعد از 76 سال زندگی بدرود حیات گفت ملقب به" آگوستن دوم "روز 19 اوت 1033 میلادی قدم به عرصه وجود گذاشته بود .سراسر زندگی او به مطالعه و تحقیق درباره خدا و خداشناسی و اثبات وجود خدا گذشت و چون مرد ،جزص" اولیاصالله "محسوب شد به روز 19 اوت 1033 مراجعه شود

5 مارچ سال 1504

"ایزابل "ملكه معروف اسپانیا معروف به" ایزابل كاتولیك "بعد از 53 سال زندگی و 35 سال سلطنت بر اسپانیا ،چشم از جهان فرو بست .ایزایل روز 29 دسامبر 1451 میلادی در" مادرید "به دنیا آمد و بعد از مرگ پدرش سلطنت" كاستیل "به او رسید در سال 1469 با فردیناند دوم پادشاه" آراگون "ازدواج كرد و اسپانیا متحد بوجود آمد .با پشتیبانی و كمكهای او بود كه در سال 1492 آمریكا كشف شد .به روز 10 ژوئن 1475 مراجعه شود

5 مارچ سال 1541

"ژانه كلوئه "استاد بزرگ نقاشی و هنرمند برجسته قرن شانزدهم میلادی فرانسه بعد از 56 سال زندگی ،چشم از جهان فرو بست" .ژان كلوئه "روز 17 نوامبر سال 1485 میلادی در خانوادهای هنرمند از مردم" فلاندر "چشم به جهان گشوده بود .در جریان نهضت معروف ادبی و هنری" رنسانس "ژانه كلوئه تنها چهره درخشان نقاشی فرانسه است .به روز 17 نوامبر 1485 مراجعه شود

5 مارچ سال 1654

كریستین" شارل گوستاو "ملقب به شارل دهم یكی از پادشاهان نامدار سوئد در قرن هفدهم میلادی ،در 22 سالگی ،بعد از استعفای دختردایی خود ملكه محبوب سوئد به سلطنت آن كشور رسید .شارل گوستاو كه روز 16 آوریل 1622 میلادی در استكهلم متولد شده بود ،روز 11 فوریه 1660 میلادی در 38 سالگی درگذشت .به روز 11 فوریه 1660 و 16 آوریل 1622 مراجعه شود

5 مارچ سال 1827

"پیر سیمونلاپلاس "ریاضیدان و عالم مشهور قرن هجدهم و نوزدهم میلادی پس از 78 سال زندگی بدرود حیات گفت و آخرین سخن او این بود) آنچه میدانیم بسیار ناچیز و آنچه نمیدانیم عظیم است .(وی به روز 23 مارس 1749 میلادی متولد شده بود .لاپلاس كه در امور سیاسی دست داشت ،به ریاست مجلس سنا نیز رسید و علاوه بر آن لقب كنت داشت .به روز 23 مارس 1749 مراجعه شود

5 مارچ سال 1953

"ژوزف ویساریونویچ استالین "دیكتاتور شوروی كه در طول جنگ دوم بینالمللی رهبری كشور خود را در جنگ با آلمان عهدهدار بود بعد از 74 سال زندگی و 29 سال رهبری چشم از جهان فرو بست .وی به سال 1876 میلادی در گرجستان متولد شده و بعد از مرگ لنین بنیانگذار رژیم كمونیست در روسیه ،زمام امور آن جمهوری بزرگ را در دست گرفته بود .به روز 12 دسامبر 1879 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  عکس روز  |  آب و هوا  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی