برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 6 از 6 نتیجه یافته شده در جستجوی 10آوریل

10 آوریل سال 1632

شورش" لانگ دوك "در ایالتی وسیع و پر جمعیت به همین نام در فرانسه ،علیه لویی ،13 پادشاه فرانسه و صدراعظم مشهورش كاردینال" ریشلیو "آغاز كاستل نوداری شد .رهبر این شورش" دوك دومون مورانسی "فرمانروای لانگدوك بود كه توسط دولت اسپانیا تحریك میشد .در جنگ معروف به دوك شكست خورد و اسیر شد و با اعدام او شورش لانگدوك پایان یافت.

10 آوریل سال 1793

قحطی مخوف پاریس در جریان انقلاب كبیر فرانسه اتفاق افتاد و این قحطی با تعطیل شدن بیش از هزار مغازه خواربار و سبزی و نانفروشی كه در این روز انجام شد آغاز گردید .مواد خوراكی كمیاب و بعد نایاب شد زیرا كشاورزان مزارع را رها كرده و به امور سیاسی پرداخته بودند .كلیه سگها و گربهها و سایر جانوران حرام گوشت در جریان این قحطی خورده شدند و دهها هزار نفر از گرسنگی مردند.

10 آوریل سال 1814

شهر" تولوز "در جریان جنگهای ارتش متحدین علیه فرانسه و ناپلئون بناپارت بعد از پیكاری سخت و شجاعانه به تصرف" دوك دوولینگتون "سردار مشهور انگلیسی درآمد .در جنگ" تولوز "سپاهیان انگلیسی با نیروهای فرانسوی كه تحت فرمان" سولت "سردار بزرگ فرانسه میجنگیدند روبرو بودند و علت شكست سولت ،برتری قوای انگلیس نسبت به قوای فرانسه بود.

10 آوریل سال 1860

حمله" یوسف گاریبالدی "سردار معروف و آزادیخواه بزرگ ایتالیایی به جزیره سیسل ،آغاز شد .هدف از این حمله تاریخی و با اهمیت كه فقط با هزار سرباز صورت گرفت ،الحاق سیسیل به اتحاد ایتالیا بود زیرا در آن زمان در سیسیل یك رژیم سلطنتی بر سر كار بود كه با ایجاد اتحاد ایتالیا مخالف بود .حمله گاریبالدی با موفقیت روبرو شد و سیسیل جزص ایتالیای متحد شد.

10 آوریل سال 1941

شهر معروف" زاگرب "دومین شهر سیاسی و صنعتی كشور یوگسلاوی در جریان حملات ارتش آلمان نازی به آن كشور ،تسخیر شد .زاگرب شهری است در شمال غربی كشور یوگسلاوی كه پایتخت ایالت معروف" كروات "است .این شهر به سبب موقعیت خاص صنعتی و نظامی خود اهمیت زیاد دارد .فاتح زاگرب سردار معروف آلمانی ژنرال" فون وایخس "بود كه بعدها به" جلاد صربستان "معروف شد.

10 آوریل سال 1946

آخرین دستهها و نفرات ارتش فرانسه خاك لبنان را ترك گفتند و به این ترتیب دوران آزادی كامل لبنان آغاز شد .لبنان كه همراه با بسیاری از ممالك امروزی عربی ،قبل از جنگ اول جهانی در شمار متصرفات امپراتوری عثمانی بود ،در اول سپتامبر 1920 میلادی از آن كشور جدا شد و تحت قیمومت فرانسه درآمد .لبنان روز 22 نوامبر 1943 رسماش مستقل شد .به روز 22 نوامبر 1943 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی