برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 9 از 9 نتیجه یافته شده در جستجوی 12آوریل

12 آوریل سال 1487

برای اولین بار در تاریخ اكتشافات دریانوردی در قرن پانزدهم ،دریانوردان پرتغالی از خط استوا گذشتند اكتشافات قبلی اروپاییان در اقیانوس اطلس تا این تاریخ محدود به نیمه شمالی خط استوا بود اما در این روز چهار كشتی پرتغالی به فرماندهی دریانوردی به نام" هانری دوكراتزو "از خط استوا گذشتند و به این ترتیب راه برای اكتشافات دریایی دیگران ،از جمله دریانورد ایتالیایی" كریستف كلمب "باز شد.

12 آوریل سال 1513

"سوكوتورا "غربیترین جزیره اقیانوس هند ،به تصرف" آلفونس دالبوكرك "دریاسالار پرتغالی درآمد و به این ترتیب اولین پایگاه دریایی برای تصرف سایر نواحی جنوبی عربستان و سپس خلیج فارس ،بدست" آلبوكرك "افتاد .سوكوتورا در جنوب عدن قرار گرفته و از همین جزیره بود كه دو سال بعد آلفونس دالبوكرك عازم فتح" عدن "شد .سوكوتورا امروزه متعلق به انگلیس است .به روز 19 ژوییه 1515 مراجعه شود

12 آوریل سال 1664

ساختمان قصر تاریخی" لوور "كه امروزه قسمتی از موزه معروف لوور در آن واقع شده است توسط" كلود پرو "یكی از برجستهترین معماران و مهندسین قرن هفدهم میلادی فرانسه پایان یافت .این قصر به دستور لویی چهاردهم ساخته شده و سبك یونانی دارد و وضع ساختمان آن ،در میان آثار معماری آن قرن بینظیر است .لوور در شهر پاریس پایتخت فرانسه قرار دارد.

12 آوریل سال 1782

جنگ معروف دریایی" سنت "در دریای آنتیل میان ناوگان جنگی فرانسه و انگلستان اتفاق افتاد .در این جنگ ،دریاسالار انگلیسی" رودنی "با دریاسالار فرانسوی" دوگراس "روبرو بود و نیروهای هر دو دریاسالار فرانسوی شد زیرا بر اثر یك اشتباه دریاسالار دوگراس یك سوم ناوگان او از بین رفت و یك سوم دیگر بدست انگلیسها اسیر شدند.

12 آوریل سال 1867

سلطنت" موتسو - هیتو "امپراتور مشهور و مصلح بزرگ ژاپن در قرن نوزدهم میلادی آغاز شد در این زمان موتسو - هیتو كه روز 5 ژانویه 1852 میلادی در پایتخت قدیمی ژاپن یعنی" كیوتو "متولد شده بود 15 ،ساله بود .وی انقلاب اجتماعی ژاپن را سال بعد از 1868 آغاز كرد و به سرعت ژاپن را به اوج ترقی رسانید و روز 17 ژوییه 1912 میلادی بدرود حیات گفت .به روز 5 ژانویه 1852 مراجعه شود

12 آوریل سال 1925

حملات دامنهدار ارتش آزادیبخش" عبدالكریم "شورشی معروف مراكشی برای بیرون كردن سپاهیان فرانسوی كه میهن او را اشغال كرده بودند آغاز شد .عبدالكریم كه از سران طایفه معروف" ریف "بود ،در این حمله به سرعت نیروهای پراكنده فرانسوی را شكست داد و در مدت كمتر از یك هفته ،جز چند نقطه ساحلی و چند قلعه ،بقیه مراكش را به تصرف درآورد .به روز 11 ژوئن 1927 مراجعه شود

12 آوریل سال 1932

رژیم سلطنتی در اسپانیا با پناهنده شدن" آلفونس سیزدهم "آخرین پادشاه آن كشور به ممالك خارجی پایان یافت و رژیم جمهوری به ریاست ژنرال" پریمورا "روی كار آمد .اولین شورش جمهوری ،از روز 12 دسامبر 1930 میلادی با شورش افراد پادگان" ژاكا "آغاز شد و در این روز ،با پیروزی جمهوریخواهان در انتخابات ،رژیم سلطنتی منقرض شد .به روز 12 دسامبر 1930 مراجعه شود

12 آوریل سال 1945

"فرانكلین - دلانو - روزولت "سی و دومین ریاست جمهوری آمریكا كه از حزب" دموكرات "بود ،بعد از 63 سال زندگی در پایان جنگ دوم جهانی ،به علت سكته مغزی بدرود حیات گفت .او كه در 30 ژانویه 1882 میلادی متولد شده بود در بحرانیترین ادوار تاریخ آمریكا یعنی جنگ دوم جهانی ،به ریاست جمهوری رسید و 12 سال یعنی سه دوره ریاست كرد .وی یكی از بنیانگذاران سازمان ملل بود.

12 آوریل سال 1960

اولین كنگره جهانی پرواز با شركت قریب به سیصد نفر از نمایندگان نظامی و مقامات دولتی 50 كشور جهان) منجمله ایران (در شهر معروف" لاس وگاس "در ایالات متحده آمریكا تشكیل شد .در این كنگره كه تا روز 19 آوریل همان سال طول كشید ،كنفرانس" درباره عصر جت و فضا "و 50 نطق از طرف نمایندگان مختلف ،برگزار و بزرگترین نمایشگاه هوایی نیز در خلال آن ترتیب داده شد.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  عکس روز  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی