برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 6 از 6 نتیجه یافته شده در جستجوی 13آوریل

13 آوریل سال 1544

"كلمان مارو "یكی از پیشروان و پرچمداران نهضت ادبی و هنری رنسانس در فرانسه ،پس از 47 سال زندگی بدرود حیات گفت .كلمان مارو ،كه او را كاهور یكی از سه ادیب فرانسوی موجد شعر در آن كشور در قرن شانزدهم میلادی دانستهاند ،روز 17 ماه سپتامبر سال 1497 میلادی در شهری به نام در فرانسه ،قدم به عرصه وجود گذاشته بود .به روز 17 سپتامبر 1497 مراجعه شود

13 آوریل سال 1611

"تورن "سردار بزرگ و دلیر فرانسه در جنگهای هلند و اسپانیا در قرن هفدهم میلادی ،در شهری به نام" سدان "متولد شد .این قهرمان نظامی كه درجه مارشالی داشت ،جزص فرماندهان برجسته لویی چهاردهم بود و مهمترین قهرمانیهای وی ،تصرف آلزاس از دست آلمانیها در دو هفته آخر سال 1674 بود .وی روز 27 ژوییه 1675 در جنگ ساشباش "به قتل رسید .به روز 27 ژوییه 1675 مراجعه شود

13 آوریل سال 1749

"شارل فوكس "یكی از سیاستمداران بزرگ انگلستان در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی در" وست مینستر "قدم به عرصه وجود گذاشت .خانوادهای اشرافی و نجیب داشت و تحصیلاتش در رشته حقوق سیاسی به پایان رسید .شارل فوكس كه از رهبران حزب معروف" ویگ "بود ،بعد از مرگ پیت دوم به صدارت انگلستان رسید .او كه از دوستان فرانسه بود روز 18 اكتبر 1806 میلادی وفات یافت.

13 آوریل سال 1814

پیروزی" كالند "در نزدیكی قریه بزرگی به همین نام در جریان جنگهای ارتش متحدین علیه فرانسه ،نصیب ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه شد .در جنگ تاریخی" كالند "یكدسته بزرگ از سپاهیان روس و پروس اردو زده بودند و ناپلئون كه از تعقیب" بلوخر "سردار پروسی باز میگشت ،به طور غافلگیر بر آنان حمله كرد .نتیجه جنگ" كالند 5 "هزار نفر كشته و 10 هزار اسیر روسی و پروسی بود.

13 آوریل سال 1919

حادثه خونین قتل عام" باغ چالیپان والا "در شهر معروف" امریتسر "واقع در كشور هندوستان اتفاق افتاد .در این روز جمعی از هندیان بدون سلاح كه به تظاهرات آرام و ساكتی در مورد تقاضای استقلال دست زده بودند ،در یك محیط محدود به گلوله مسلسل بسته شدند و در یك محیط محدود به گلوله مسلسل بسته شدند و در اندك مدتی 100 نفر كشته و 4000 نفر زخمی شدند .مبارزه" اسلحه به اسحله "بین هند و انگلیس از این روز برای استقلال شروع شد.

13 آوریل سال 1945

"اتریش "دومین كشور آلمانی زبان اروپا توسط نیروهای دول متفق كه ماههای آخر جنگ بینالملل دوم را میگذرانیدند تصرف شد .اتریش كه قبل از بروز جنگ دوم جهانی مستقل بود ،كمی قبل از شروع جنگ ضمیمه آلمان نازی شد و سربازان آن به نفع آلمان وارد جنگ شدند .اتریش بعد از اشغال ،به چهار قسمت شد و هر قسمت توسط یكی از دول متفق اداره شد تا در سال 1955 دوباره استقلال خود را بازیافت.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی