برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 7 از 7 نتیجه یافته شده در جستجوی 14آوریل

14 آوریل سال 1759

"یوهان ولفگانگگوته "استاد مسلم ادبیات آلمان بعد از 90 سال زندگی كه غرق در افتخار و شهرت بود ،بدرود حیات گفت .این مرد كه به ایران و ادبیات ایراین مخصوصاش به" حافظ "شاعر بزرگ شیراز علاقهای فراوان داشت ،روز 28 ماه اوت 1749 میلادی در" فرانكفورت "متولد شده بود" .دیوان شرقی - و - فاوست "از آثار مهم او محسوب میشوند به روز 28 اوت 1749 مراجعه شود

14 آوریل سال 1822

"سر ویلیام هرشل "منجم بزرگ و ریاضیدان نامدار قرن هجدهم میلادی انگلستان پس از 84 سال زندگی تواصم با افتخار و بزرگداشت و احترام جهانی ،بدرود حیات گفت .این محقق و مخترع و مكتشف بزرگ ،روز 5 نوامبر سال 1738 میلادی در هانور متولد شده بود .اولین تلكسوپ بزرگ سماوی را او اختراع كرد و كاشف سیاره" اورانوس "نیز او بود .به روز 5 نوامبر 1738 مراجعه شود

14 آوریل سال 1844

"اومبرتوی اول - یا - هومبرت اول "پادشاه بزرگ و میهنپرست ایتالیا در قرن نوزدهم میلادی ،در" تورینو "شهر صنعتی امروزی ایتالیا قدم به عرصه وجود گذاشت .وی فرزند ویكتور امانوئل دوم بود و روز 6 دسامبر 1878 میلادی ،در حالی كه 34 سال از عمر او میگذشت ،به سلطنت رسید .سلطنت و زندگی این پادشاه روز 21 مه 1900 میلادی پایان یافت .به روز 6 دسامبر 1878 مراجعه شود

14 آوریل سال 1851

مارشال" نیكولا سولت "یكی از جنگاورترین و بزرگترین سرداران فرانسه در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی كه در شهر" سن آماندولاباستی "قدم به عرصه وجود گذاشته بود ،مرد .و تولد وی روز 27 دسامبر 1769 میلادی در خانوادهای از اشرافزادگان اتفاق افتاده بود .مارشال" سولت "فرمانده لشكر چهارم ناپلئون در جنگ با اتحادیه ممالك اروپایی بود .به روز 27 دسامبر 1769 مراجعه شود

14 آوریل سال 1913

"ژان فورنه "آهنگساز و موسیقیدان برجسته قرن بیستم فرانسه در شهر قدیمی و معروف" روئن "كه مهد موسیقی علمی فرانسه بود متولد شد .پدر" ژان فورنه "مدیر كنسرواتور روئن بود و" ژان "اصول موسیقی را در مكتب پدر فرا گفت .شهرت" ژان فورنه "بیشتر در تحقیقات دامنهدار او در موسیقی بود كه تا آن زمان كمتر بدان توجه میشد" بهار غمگین "معروفترین اثر اوست.

14 آوریل سال 1941

بندر تاریخی" بنغازی "یكی از دو پایتخت امروزی كشور پادشاهی" لیبی "در شمال آفریقا در جریان جنگهای خونین بینالمللی دوم در شمال آفریقا ،به تصرف نیروهای آلمان نازی درآمد و فاتح بنغازی كه قبلاش معلق به ایتالیا بود) و بعد روز 24 فوریه همان سال به تصرف انگلیسیها درآمده بود (فیلد مارشال" رومل "بود .بندر بنغازی روز 30 نوامبر سال 1941 میلادی دوباره به تصرف انگلیسیها درآمد.

14 آوریل سال 216

"مانی "پیامبر بزرگ ایران در دوران سلطنت ساسانیان در" مردینو "حوالی" بابل قدیم "متولد شد .پدرش" پاتك "مردی سرمایهدار و فیلسوفی روشنبین بود و مادرش" مریم "نام داشت .بعدها خانواده مانی به همدان رفتند و در این شهر بود كه مانی اصول مذهب خود را آشكار كرد .وی روز 26 فوریه 277 در 61 سالگی مرد .به روز 9 آوریل 31 - 2 41 ژانویه و 26 فوریه 277 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی