برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 9 از 9 نتیجه یافته شده در جستجوی 17آوریل

17 آوریل سال 1519

حمله سپاهیان اسپانیایی به فرماندهی" فرناندو كورتز "سردار معروف آن كشور كه به او" فاتح مكزیك "لقب داده بودند به سواحل این كشور كه در جنوب آمریكای متحده امروزی قرار دارد آغاز شد در این حمله ،سپاهیان كورتز از 300 پیاده و 15 سوار و 10 توپ تجاوز نمیكرد ولی سردار دلیر اسپانیایی پس از 4 سال جنگ روز 2 ژوئن 1524 سراسر مكزیك را گرفت .به روز 10 اوت 1678 مراجعه شود

17 آوریل سال 1700

جنگهای 4 كشور شرقی و شمالی اروپا با حمله سپاهیان روسیه ،به فرماندهی پطر كبیر امپراتور بزرگ آن كشور آغاز شد و اولین نقطهای كه مورد حمله و محاصره پطر كبیر قرار گرفت ،بندر" ناروا "در شرق" استونی "بود .آغاز این جنگها به موجب قراردادهای سه گانه معروف به" پیمان مثلث "بود كه در 22 اوت 1698 میان روسیه و لهستان و دانمارك علیه سوئد امضاص شده بود .به روز 14 مه 1700 مراجعه شود

17 آوریل سال 1711

وین سلطنت شارل ششم امپراتور آلمان و اتریش در قرن هجدهم میلادی آغاز شد .در این موقع شارل ششم كه روز 21 فوریه 1685 میلادی در پایتخت امروزه اتریش قدم به عرصه وجود گذاشته بود 26 ساله بود .وی برادر ژوزف اول بود كه قبل از او امپراتوری داشت .شارل ششم كه قبل از رسیدن به سلطنت آرشیدوك شارل نام داشت ،روز 6 نوامبر 1740 بدرود حیات گفت .به روز 6 نوامبر 1740 مراجعه شود

17 آوریل سال 1781

"مورپا "صدر اعظم معروف لویی شانزدهم كه از آخرین صدر اعظمهای فرانسه در قرن هجدهم میلادی محسوب میشود ،پس از 80 سال زندگی ،چشم از جهان فرو بست" .ژان - فردریك فیلیپو دومورپا "روز 2 سپتامبر 1701 میلادی در" ورسای "متولد شده بود وی در زمان لویی پانزدهم وزیر دریاداری بود و هنگامی كه به صدارت رسید ،از سن وی 70 سال میگذشت .به روز 2 سپتامبر 1701 مراجعه شود

17 آوریل سال 1868

تزار" نیكلای دوم "فرزند تزار" آلسكاندر سوم "در" سن پطرزبورگ "پایتخت روسیه تزاری متولد شد و روز 25 نوامبر 1894 میلادی ،هنگامی كه 26 سال داشت .بعد از مرگ پدرش به سلطنت رسید .جنگ اول جهانی در زمان او اتفاق افتاد .وی در جریان انقلاب كبیر روسیه از سلطنت خلع و سپس محبوس شد و روز 6 ژوییه 1918 با خانوادهاش اعدام گردید .به روز 25 نوامبر 1894 مراجعه شود

17 آوریل سال 1889

برای اولین بار در تاریخ روابط اجتماعی و سیاسی زن و مرد ،به زنان یك سرزمین حق شركت در انتخابات داده شد و این سرزمین" زلاند جدید "در آوانس اقیانوس آرام بود .علت این كه مردان این كشور حاضر شدند زنان را نیز در انتخابات شركت دهند این بود كه در آن كشور زن كم بود و با این سیاسی ،زنان سایر ممالك را برای مهاجرت به زلاند جدید تشویق كردند .این نقشه با موفقیت عملی شد.

17 آوریل سال 1895

معاهده مهم" سیمونوزوكی "میان دو كشور چین و ژاپن به امضاص رسید و به این نحو ،جنگ تاریخی این دو سرزمین شرقی آسیا به پایان رسید .جنگ چین و ژاپن بر سر شبه جزیره كره بود كه هر دو ،مدعی مالكیت آن بودند .چون چینیها بیاطلاع ژاپن به تعداد قوای خود در كره افزودند ،ژاپنیها نیز بیخبر حمله كردند و چینیها پس از چند شكست سخت شرایط ژاپن را به موجب قرارداد سی مونوزوكی پذیرفتند.

17 آوریل سال 1917

هروه با زن نویسنده نامدار فرانسوی در شهر كوچكی به نام" آنژو "قدم به عرصه وجود گذاشت .وی ،خیلی دیردست به كار نویسندگی زد ولی وقتی اولین اثر او به نام" افعی در مشت "منتشر شد ،جوایز ادبی زیادی نصیب او نمود و هروه با زن به اوج قدرت رسید .از مهمترین آثار این نویسنده پر كار پر مایه" مرگ كره اسب - اداره امور ازدواجها و روغن برای آتش "را باید نام برد.

17 آوریل سال 1941

یوگسلاوی به اشغال نیروهای آلمان نازی درآمد .در این جنگ آلمانها در شرایط نامساوی با یوگسلاوها كه به طور غیر منتظره مورد حمله قرار گرفته بودند میجنگیدند" .پیر "پادشاه یوگسلاوی و جمعی از رجال آن كشور به لندن پناهنده شدند تا یوگسلاوی آزاد را تشكیل دهند و بعدها به همت مارشال تیتو و ژنرال میخائیلوویچ ،یوگسلاوی در اواخر جنگ آزادی خود را مجدداش بازیافت.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  آب و هوا  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی