برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 8 از 8 نتیجه یافته شده در جستجوی 18آوریل

18 آوریل سال 1597

رژیم" بردگی كشاورزی "كه در تاریخ روسیه تزاری از آن به نام رژیم" سرفها "یا" رژیم گودونوف "یاد شده است ،به دستور" بوریس گودونوف "یكی از فرمانروایان ستمكار و دیكتاتور روسیه در قرن شانزدهم میلادی ،در آن سرزمین بر قرار شد .علت ایجاد این رژیم ،جلوگیری از مهاجرت روستاییان بود ،به موجب این رژیم ،هر دهقان روسی مجبور بود تا آخر عمر در یك مزرعه مخصوص كار كند و با آن مزرعه خرید و فروش شود.

18 آوریل سال 1711

"ادوارد بوسكاون "دریاسالار معروف قرن هجدهم انگلستان ،در لندن قدم به عرصه وجود گذاشت .خانواده او پدر در پدر دریانورد بودند و او نیز در نوجوانی به خدمت نیروی دریایی انگلیس پیوست و مدارج ترقی را در پرتو همت و لیاقت خود تا دریاسالاری پیمود .وی یكی از قهرمانان جنگهای استعماری فرانسه و انگلستان در هندوستان بود و روز 5 ژوئن 1761 میلادی بدرود حیات گفت.

18 آوریل سال 1815

مارشال" مورا "سردار نامدار ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه و پادشاه ناپل پس از 48 سال زندگی و هفت سال سلطنت بر ناپل ،تیرباران شد" .یواخیم مورا "روز 25 ماه مارس 1767 میلادی در" باستید - دومورا "متولد شد ،وی كه به" برادر خوب ناپلئون "معروف بود ،بعد از ازدواج با كارولین بناپارت خواهر ناپلئون ،از روز 9 ژوییه 1808 به سلطنت ناپل رسیده بود .به روز 25 مارس 1767 مراجعه شود

18 آوریل سال 1909

"هووارد باسكرویل "آزادیخواه و نوعدوست معروف آمریكایی در جریان یكی از جنگهای مشروطهطلبان ایران با نیروهای دولت استبداد به قتل رسید .باسكرویل كه برای كمك به مجاهدان به ایران آمده بود ،در این روز فرماندهی دستهای از مجاهدان را به نام" فوج نجات "به عهده داشت .ولی ،در اوایل جنگ در" شام غازان "در راه مشروطیت ایران شهید شد .به روز 10 آوریل 1885 مراجعه شود

18 آوریل سال 1940

همزمان با تجاوز نیروهای مسلح آلمان نازی به مرزهای نروژ كه بیطرفی خود را اعلام كرده بود ،دسته دیگری از سپاهیان رایش سوم ،به فرمان" آدولف هیتلر "به مرزهای دانمارك نیز تجاوز كردند .بین آلمان و دانمارك قبلاش در روز 31 ماه مه 1939 میلادی قرارداد عدم تجاوزی به امضاص رسیده بود كه در این روز با حمله ارتش رایش سوم نقش شد .دانمارك تا اواخر جنگ تحت سلطه آلمانیها بود.

18 آوریل سال 1940

شهر زیبا و معروف" اسلو "پایتخت كشور اسكاندیناوی" نروژ "در جریان جنگهای بینالملل دوم ،به تصرف نیروهای آلمان نازی درآمد و همزمان با این تسخیر ،آلمانیها ،سایر شهرهای بزرگ و بنادر معروف آن كشور مانند نارویك - برگن - تروندهایم و استاوانگر را نیز تصرف كردند و به این ترتیب كشور نروژ به فرمان آدولف هیتلر پیشوای آلمان تصرف شد .به روز 29 مه 1940 مراجعه شود

18 آوریل سال 1949

سرزمین ایرلند كه امروزه اصطلاحاش" ایرلند جنوبی "خوانده میشود ،كاملاش مستقل شد و مبارزاتی كه قرنها توسط میهنپرستان ایرلندی برای بدست آوردن استقلال علیه انگلیسیها وجود داشت به نتیجه رسید .گر چه انگلیسیها به موجب قرارداد 29 دسامبر 1937 به ایرلند استقلال داده بودند ولی ،به سبب بروز جنگ دوم اجرای آن قرارداد تا این روز به تعویق افتاد .به روز 29 دسامبر 1937 مراجعه شود

18 آوریل سال 1955

"آلبرت اینشتین "مبتكر فرضیه ئاتمی و بزرگترین فیزیكدان و ریاضیدان جهان در قرن بیستم ،بعد از 76 سال زندگی چشم از جهان فرو بست .این مرد كه به او" خداوند ارقام "لقب داده بودند به سال 1879 میلادی در شهر" اولم "متولد شد و اصلاش از یهودیان آلمان بود .وی هنگام جنگ دوم از ترس هیتلر به آمریكا پناه برد و تا آخر عمر در آن كشور به سر برد .به روز 14 مارس 1879 مراجعه شود.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی