برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 6 از 6 نتیجه یافته شده در جستجوی 2آوریل

2 آوریل سال 1728

"دندان مصنوعی "توسط یك داندانساز فرانسوی به نام" فوشارد "اختراع شد و با اختراع او ،عده زیادی از كسانی كه داندانهای خود را به عللی از دست داده بودند .راحت شدند .فوشارد از دندانهای مردگان برای ساختن دندان مصنوعی استفاده میكرد .بعد" اوبوافوكو "از چینی دندان ساخت كه شكننده بود و بعد نیز پلاتین و طلا به میان آمد و امروزه از مواد مختلف پلاستیكی برای دندانسازی استفاده میشود.

2 آوریل سال 1759

"موپرتویس "دانشمند بزرگ و ریاضیدان معروف فرانسه در قرن هجدهم میلادی ،پس از 61 سال زندگی تواصم با عزت و افتخار و شهرت ،بدرود حیات گفت" .پیر - لویی - مورو دوموپرتویس "روز 27 نوامبر 1698 میلادی در شهر" سن مالو "قدم به عرصه وجود نهاد .وی از اولین اعضاص آكادمی معروف فرانسه بود و بعدها نیز ،به ریاست آن آكادمی منصوب گردید .به روز 27 نوامبر 1698 مراجعه شود

2 آوریل سال 1805

"هانس كریستین آندرسن "قصهگوی بزرگ كودكان دنیا در شهر" اودنس "در دانمارك متولد شد .پدرش كفاش بود ولی اولین مشوق او نیز محسوب میشد و خود او كه میل زیادی به تئاتر داشت كار خود را از خیمهشب بازی شروع كرد و بعدها تنها برای كودكان قصه نوشت و شعر گفت .وی روز 4 اوت 1875 میلادی بعد از هفتاد سال زندگی مرد .به روز 4 اوت 1875 مراجعه شود

2 آوریل سال 1831

دوران سلطنت" دون پدروی دوم - یا - پیر دوم "سومین و آخرین امپراتور كشور برزیل با استعفای پدرش" دون - پدروی اول "آغاز شد .در این زمان ،دون پدرو كه روز 13 ژانویه 1825 میلادی متولد شده بود ،فقط 6 سال داشت .دون پدروی دوم تا روز 15 نوامبر 1889 كه رژیم جمهوری و در برزیل روی كارآمد سلطنت كرد و روز 21 سپتامبر 1891 میلادی مرد .به روز 13 ژانویه 1825 مراجعه شود

2 آوریل سال 1840

"امیل زولا "یكی از برجستهترین نویسندگان فرانسوی ،از پدری ایتالیایی و مادری فرانسوی در پاریس متولد شد .نام كامل او" امیل - ادوارد - شارل - آنتوان زولا "بود .زندگی او به فقر و محنت سپری شد و زولا برای امرار معاش همه كار كرد .اولین اثر او" دختران كرباسپوش "نام داشت و برجستهترین اثر او" نانا زن - هر جایی "نامیده میشود .وی روز 29 سپتامبر 1902 میلادی مرد.

2 آوریل سال 1933

اشغال سرزمین وسیع منچوری ،توسط سپاهیان امپراتوری ژاپن پایان یافت و در آن منطقه یك دولت دست نشانده به نام" ،منچوكو "توسط ژاپنیها روی كارآمد .حمله به منچوری كه در شمال شرقی خاك چین و در شمال كره شمالی قرار گرفته است و 412/801 مایل مربع مساحت دارد از روز 25 مارس 1932 میلادی آغاز شده بود .به روز 25 مارس 1932 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   آب و هوا  |  استخاره با قرآن  |  عکس روز  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی