برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 7 از 7 نتیجه یافته شده در جستجوی 20آوریل

20 آوریل سال 1551

"هانری سوم "دومین جانشین" هانری دوم "پادشاه فرانسه در قرن شانزدهم میلادی در" فونتن بلو "متولد شد .وی فرزند هانری دوم و برادر شارل نهم بود كه قبل از او سلطنت داشتند و پس از مرگ شارل نهم در روز 26 اوت 1574 میلادی هنگامی كه 23 سال داشت به سلطنت رسید .هانری سوم روز 25 مارس 1589 در 38 سالگی مرد .به روز 26 اوت 1554 و 25 مارس 1589 مراجعه شود.

20 آوریل سال 1746

"گیوم كوستر "مجسمهساز هنرمند و حجار معروف قرون هفدهم و هجدهم میلادی فرانسه ،پس از 69 سال زندگی ،چشم از جهان فرو بست .گیوم اسبان مارلی كوستر كه برادرزاده" ئگوازوكس "حجار قرن هفدهم فرانسه بود ،روز 15 نوامبر 1677 متولد شده بود" ،اسبان شانزه لیر "در پاریس كه به معروف شدهاند از آثار برجسته ئاو محسوب میشوند .به روز 15 نوامبر 1677 مراجعه شود.

20 آوریل سال 1792

"رینولد "نقاش ثروتمند و هنرمند معروف انگلستان در قرن هجدهم میلادی پس از 69 سال زندگی پرافتخار چشم از جهان فرو بست .وی روز 25 سپتامبر 1723 میلادی در خانوادهای ثروتمند از مردم بندر پلیموت در جنوب انگلستان متولد شد .اسم اصلی او" سرجوشا رینولد "بود و از بهترین آثار او تصویر" دخترك متعجب "را باید نام برد .به روز 25 سپتامبر 1723 مراجعه شود.

20 آوریل سال 1809

جنگ" آبنسبرگ "در خلال جنگهای 5 روزه ئمعروف به" اكمول "میان سپاهیان فرانسه و اتریش اتفاق افتاد .در این جنگ ،ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه ،به كمك سردار بزرگ خویش به نام مارشال" لان "قوای اتریش را كه به سرداری آرشیدوك شارل از" آبنسبرگ "دفاع میكرد مغلوب ساخت و" آبنسبرگ "كه پس از نابودی 7 هزار اتریشی ،به تصرف فرانسه درآمد .به روز 22 آوریل 1809 مراجعه شود.

20 آوریل سال 1825

"كلود - هنری - كنت دوسن سیمون "یكی از برجستهترین فلاسفه ئفرانسه در قرون 18 و 19 میلادی بعد از 65 سال زندگی و تربیت شاگردان برجستهای چون" اوگوست كنت "بدرود حیات گفت .وی كه در تاریخ بیشتر به عنوان" سن سیمون "معروف است ،به روز 27 اكتبر 1760 میلادی متولد شده بود و مدیریت مدرسه ئسیاسی و جامعه ئسن سیمون را تا آخر عمر به عهده داشت .به روز 27 اكتبر 1760 مراجعه شود.

20 آوریل سال 1947

سلطنت" فردریك نهم "یكی از دموكراتترین سلاطین امروزی اروپا آغاز شد" .فردریك نهم "كه روز 11 مارس 1899 میلادی در كپنهاك متولد شده بود ،هنگامی كه به جای پدرش كریستیان دهم به سلطنت رسید 48 سال داشت .وی نه تنها موسیقیدانی ماهر بلكه نقاشی زبردست و عكاسی نامآور محسوب میشد و از جمله ئدریانوردان مشهور جهان نیز میباشد .به روز 11 مارس 1899 مراجعه شود.

20 آوریل سال 1963

"ژولیان گریمو گارسیا "یكی از سیاستمداران و انقلابیون معروف اسپانیا به اتهام شركت در جنگهای داخلی اسپانیا و شكنجه دادن اسرا در جریان آن جنگهای خونین تیرباران شد .اعدام گارسیا ،با تظاهرات دامنهداری در اسپانیا و سایر ممالك كه به شخصیت گارسیا آشنا بودند روبرو شد .برای نجات وی از اعدام ،علاوه بر فرانكو ،به كندی و خروشچف و لرد هیوم نیز متوسل شده بودند كه بینتیجه ماند.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی