برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 8 از 8 نتیجه یافته شده در جستجوی 22آوریل

22 آوریل سال 1402

برای اولین بار در تاریخ تلاش دول اروپایی برای تصرف سرزمینهای جدید ،جزایر معروف" خالدات "یا" كاناری "كه به آن" قناری "هم میگویند ،به تصرف یك دریانورد اهل نورماندی به نام" ژان دوبتان - كورت "درآمد .این جزایر كه در شمال غربی آفریقا در اقیانوس اطلس واقع شدهاند بعدها ،ضمیمه ئكشور نیرومند اسپانیا شدند و هنوز هم متعلق به همان كشورند.

22 آوریل سال 1699

"پومبال "یكی از معروفترین و با تدبیرترین نخستوزیران اروپا در قرن هجدهم میلادی در" كوامبر "واقع در پرتغال قدم به عرصه ئوجود گذاشت .پومبال كه نخستوزیر" ژوزف اول "پادشاه پرتغال بود ،در اصل" سباستیان ماركی دوپومبال "نام داشت و شهرت دیگرش" كاروالو "بود .این نخستوزیر مستبد روز 27 دسامبر 1782 میلادی وفات یافت .به روز 27 دسامبر 1782 مراجعه شود.

22 آوریل سال 1766

مادام دو اشتال" آن - لوئی - ژرمن - نكر "یكی از زنان ادیبه ئفرانسه در قرن هجدهم میلادی "در پاریس پایتخت فرانسه متولد شد .وی كه بعدها به نام معروف شد ،فرزند" نكر "شخصیت برجسته ئسیاسی و اقتصادی فرانسه بود كه تا مقام وزارت دارائی نیز ترقی كرد .مادام دو اشتال به سال 1817 میلادی در 51 سالگی بدرود حیات گفت .به روز 20 آوریل 1817 مراجعه شود.

22 آوریل سال 1834

معاهده ئمعروف به" عدم مداخله "توسط نمایندگان چهار كشور) انگلستان - فرانسه - اسپانیا و پرتغال (به ابتكار دولت انگلستان در لندن پایتخت آن كشور به امضاص رسید .هدف انگلستان از این معاهده ،این بود كه با وجود پیمان اتحادی كه روز 6 ژوییه 1827 میلادی با روسیه و فرانسه بسته بود ،با كمك فرانسه و دو كشور دیگر مانع دخالت دولت روسیه و اتریش در امور ممالك كوچكتر شود.

22 آوریل سال 1889

سوت ماجرای تاریخی" تقسیم اراضی "در ایالات متحده آمریكا اتفاق افتاد .در این روز هزاران نفر از مهاجرین كه زمینهای كشاورزی نداشتند به صدای نماینده دولت ،به تصرف زمینهایی كه قبلاش متعلق به سرخپوستان بود پرداختند و هر یك به سرعت قطعه زمینی را برای خویش انتخاب كردند قسمت عمده شهرهای امروزی ایالت" اوكلاهوما "كه در جنوب امریكا واقع شده ،بعدها در همین زمینها ساخته شد.

22 آوریل سال 1904

دكتر" ج .اوپنهایمر "ریاضیدان و فیزیسین بزرگ امریكایی در" نیویورك "متولد شد .پس از پایان تحصیلات از دانشگاه" هاروارد "و كمبریج لندن و گوتینگن آلمان در دانشگاه معروف كالیفرنیا به تدریس پرداخت .وی از اولین كسانی بود كه در پیدایش اختراع بمب اتمی كوشش میكردند و بعدها به اتهام تمایلات كمونیستی مورد تعقیب قرار گرفت و تبرئه شد.

22 آوریل سال 1915

گاز خفه كننده برای اولین بار در تاریخ پیكارهای میان ملل ،از گاز سمی به عنوان یك وسیله پیروزی استفاده شد .این گاز را كه اصطلاحاش به نام مینامند ،برای اولین بار آلمانیها به كار بردند و محل استعمال آن نیز در جبهه جنگ" ایپر "بود .گرچه در اوایل به سبب وحشت متفقین از این گاز "آلمانیها در جنگ اول پیروزیهایی به دست آوردند ولی بعد از اختراع ماسك ضد گاز ،از اثر آن كاسته شد و كمی بعد به كلی متروك گردید.

22 آوریل سال 1961

"ارتش سری فرانسه "كه برای مقابله با ژنرال دوگل در مورد استقلال به كشور الجزایر تاصسیس شده بود ،الجزیره پایتخت آن كشور را به آتش كشید .در این روز ارتش سری كه هم علیه دوگل و هم علیه الجزایریها قیام كرده بودند 1200 نفر را كشتند .ارتش سری با دستگیری سران آن" ژنرال سالان و ژنرال ژوهو "منحل شد .به روز 24 ژانویه 1-19 60 نوامبر 1954 و 18 مارس 1962 مراجعه شود.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی