برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 4 از 4 نتیجه یافته شده در جستجوی 24آوریل

24 آوریل سال 1271

سفر تاریخی" ماركو - پولو "سیاح و جهانگرد معروف ونیزی به آسیا شروع شد و در این سفر ،كه تار روز 10 اكتبر 1291 میلادی مدت بیست سال به طول انجامید ،ماركوپولو تا" كامبالو "یا" خانبالغ "كه امروزه" پكن "نامیده میشود) و در آن زمان پایتخت" قوبیلای قاآن "امپراتور مغولی چین بود (رفت .نتیجه ئاین سفر كتاب معروف" عجایب "به قلم ماركوپولو بود .به روز 26 ژوئیه 1254 مراجعه شود.

24 آوریل سال 1781

قرارداد بزرگ یونانی قرارداد اتحادیه سه جانبه ،میان امپراتوری روسیه - امپراتوری اتریش و كشور پروس امضاص شد و در تاریخ ،از این قرارداد به نام یاد شده است .به موجب این قرارداد ،كاترین ملكه روسیه "ماری ترز ملكه ئاتریش و فردریك دوم پادشاه پروس ،برای تجزیه امپراتوری عثمانی متحد شدند و متصرفات آن را بین خود قسمت كردند .به سبب بعضی اشكالات سیاسی ،این قرارداد هیچ گاه عملی نشد.

24 آوریل سال 1826

ژنرال" اوگوست دوبنیگ سن "یكی از مشهورترین فرماندهان روسیه تزاری در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی ،پس از 81 سال زندگی ،چشم از جهان فرو بست .ژنرال روسی ،روز 20 اكتبر 1745 میلادی در" برونزویك "قدم به عرصه ئوجود گذاشته بود .وی در جنگ معروف" ایلو "روز 8 فوریه 1807 به سختی از ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه شكست خورده بود .به روز 20 اكتبر 1745 مراجعه شود.

24 آوریل سال 1916

شورش بزرگ و خونین مردم ایرلند برای به دست آوردن آزادی و استقلال از دولت انگلستان ،علیه آن كشور آغاز شد .مركز این شورش كه در جریان آن عدهای از انگلیسیها و ایرلندیها طرفدار انگلستان به قتل رسیدند" ،دوبلین "پایتخت ایرلند) ایرلند جنوبی امروزی (بود .این شورش به سختی سركوب شد و كلیه ئسران شورش منجمله" پاتریك - پیرس "و" سروجر كیزمنت "به دار آویخته شدند.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی