برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 10 نتیجه یافته شده در جستجوی 25آوریل

25 آوریل سال 146 قبل از میلاد

"كشور كارتاژ "جنگجوترین دشمن امپراتوری معروف روم باستان ،توسط نیروهای رومی تصرف شد و به این ترتیب استقلال كارتاژ با وجود جنگها و شجاعتهای افسانهای" آنیبال "پادشاه بزرگ كارتاژ از بین رفت .كارتاژ كه عربها به آن" قرطاجنه "میگویند ،در شمال آفریقا قرار داشت و تونس امروزی جزئی از آن بود .پس از كارتاژ" "نومیدیه "یا الجزایر امروزی در سال 145 قبل از میلاد به دست رومیان افتاد.

25 آوریل سال 1491

محاصره تاریخی" غرناطه "كه اسپانیائیها به آن" گرانادا "میگویند ،توسط سپاهیان" ایزابل و فردیناند "ملكه و پادشاه اسپانیا آغاز شد .در غرناطه ،آخرین دولت اسلامی اسپانیا حكومت میكرد و فرمانروایان اسپانیا میخواستند ریشه ئاسلام را در اسپانیا براندازند .پس از 9 ماه كه از محاصره میگذشت ،آن شهر روز 19 ژانویه 1492 میلادی تصرف شد و به این ترتیب آخرین دولت اسلامی اروپا نیز سقوط كرد.

25 آوریل سال 1688

"پالاتینا "یكی از ایالات و سرزمینهای مهم و درجه ئاول آلمان در قرن هفدهم كه امروزه" پفالز "نامیده میشود ،در جریان جنگهای 9 ساله میان ممالك عضو اتحاد اوگسبورگ و فرانسه در زمان سلطنت لوئی چهاردهم توسط فرانسویان ،ویران شد .دهكدهها ،شهرها ،كلیساها با خاك یكسان شد و همه ئمزارع سوزانده شد .این ویرانی یكی از علل اصلی كینه ئجاودانی آلمانیها از فرانسویها بود.

25 آوریل سال 1819

"جیمز وات "یكی از نامدارترین علماص و دانشمندان ریاضی و صنعتی جهان در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی ،بعد از 83 سال زندگی بدرود حیات گفت" .جیمز وات "روز 17 ژانویه 1736 میلادی در" گرینوك "قدم به عرصه وجود گذاشته بود .وی با استفاده از تجربیاتی كه سایر مكانیسینها كرده بودند ،موفق شد ماشین بخار را بسازد" .وات "از مردم" اسكاتلند - انگلیس "بود .به روز 17 ژانویه 1736 مراجعه شود.

25 آوریل سال 1859

"ویلهلم دوم "آخرین امپراتور كشور آلمان در برلین متولد شد .پدرش فردریك سوم ولیعهد" ویلهلم اول "بود .و لیكن بیش از سه ماه زنده نماند و چون به مرض سرطان درگذشت ،ویلهلم دوم روز 3 ژوئن 1888 میلادی پادشاه شد .وی به سبب شكست آلمان در جنگ اول و انقلاب آن كشور در 1918 از سلطنت استعفا داد و به هلند رفت و روز 3 اكتبر 1941 در 82 سالگی مرد .به روز 9 نوامبر 1918 مراجعه شود.

25 آوریل سال 1874

"ماركونی "مخترع رادیو و مكتشف ایتالیائی ،در" بولونی "متولد شد .پدرش تاجر بود ولی خود او به امور فنی علاقه داشت .در 14 سالگی رمز تلگراف را آموخت و سپس به مطالعه در باره امواج صوت پرداخت و چون در ایتالیا به حرف او گوش نكردند به انگلستان رفت و در آن جا رادیو را اختراع كرد و سپس بیسیم را تكمیل كرد و به دریافت جایزه نوبل موفق شد .مرگ او روز 20 ژوییه 1937 میلادی اتفاق افتاد.

25 آوریل سال 1939

جنگ دو ساله" ئكانتون "میان امپراتوری مقتدر ژاپن و جمهوری چین ،بر سر تصرف این بندر مهم صادراتی و وارداتی چین جنوبی پایان یافت و چینیها ،با وجود تلفات فراوانی كه برای نگهداری این بندر و سرزمینهای دیگری نظیر" تیانگ تسه "دادند ،نتوانستند مانع از پیروزی ژاپنیها شوند .این جنگها با حمله ئژاپنیها از روز 10 اوت 1937 میلادی آغاز شده بود .به روز 10 اوت 1937 مراجعه شود.

25 آوریل سال 1945

با نطق" هاری ترومن "كنفرانس تاریخی بینالمللی ،معروف به كنفرانس" سانفراسیسكو "در بندری به همین نام در مغرب ایالات متحده امریكا آغاز به كار كرد .در این كنفرانس كه اولین كنفرانس همگانی ملل متفق محسوب میشود ،نمایندگان 46 ملت كه در جریان جنگ دوم جهانی علیه) آلمان و ایتالیا و ژاپن (میجنگیدند حضور داشتند .كنفرانس تا 26 ژوئن همان سال بود .به روز 26 ژوئن 1945 مراجعه شود.

25 آوریل سال 1956

"لیونل كراپ "افسر نیروی دریایی انگلستان كه به نام" مرد قورباغهای "معروف بود ،روز ورود" خروشچف و بولگانین "رهبران روسیه ئشوروی به انگلستان ،ناپدید شد و غیبت او سر و صدای زیادی در جهان به راه انداخت" .لیونل كراپ "برای اطلاع از چگونگی ساختمان رزمناو رذوسی به نام" ارجونیكیدزه "به غواصی رفت و هیچ گاه از این ماصموریت خطرناك باز نگشت.

25 آوریل سال 1960

"امیر امانالله خان "پادشاه معروف افغانستان ،پس از 98 سال زندگی و تحمل یك دوره ئطولانی بیماری ،در یكی از بیمارستانهای زوریخ در سویس درگذشت .وی به سال 1862 میلادی متولد شد و در سال 1919 میلادی در 57 سالگی به سلطنت رسید .دوران سلطنتش تا سال 1929 میلادی به مدت ده سال به طول انجامید و بر اثر یك كودتا از سلطنت خلع شد .به روز 11 دسامبر 1862 مراجعه شود.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی