برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 7 از 7 نتیجه یافته شده در جستجوی 28آوریل

28 آوریل سال 1400

"گوتنبرگ "مخترع آلمانی كه صنعت چاپ مرهون كشف و اختراع اوست در شهر معروف" ماینس "قدم به عرصه ئوجود گذاشت .پدرش قاضی دادگستری بود ولی خود او زندگی اجتماعی را با زرگری شروع كرد و رفته رفته به امور فنی علاقهمند شد .بین سالهای 1434 و 1444 وی اولین ماشین چاپ را به وجود آورد و اولین متن چاپ شده" انجیل "بود .گوتنبرگ روز 23 فوریه 1468 میلادی درگذشت.

28 آوریل سال 1555

كنگره ئمذهبی معروف به" كنگره ئاوگسبورگ "در شهری معروف به همین نام در آلمان تشكیل شد .در جریان این كنگره تاریخی كه در آن روحانیون بزرگ كاتولیك مذهب امپراتوری" شارلكن "به ریاست پاپ" پل چهارم "شركت داشتند ،راصی به آزادی مذهب پروتستان داده شد و املاكی كه از پروتستانها گرفته شده بود به آنان مسترد شد .این اولین آزادی مذهبی پروتستانها بود.

28 آوریل سال 1670

"جیمز مونرو "پنجمین رئیس جمهوری ایالات متحده آمریكا ،در" وست مورلند "واقع در ایالت" ویرجینیا "متولد شد .در جوانی ،به صف آزادیخواهان و استقلالطلبان آمریكا پیوست و جزص قهرمانان استقلالطلب درآمد .در سال 1817 میلادی بعد از" جیمز مدیسون "از حزب جمهوریخواه ،به ریاست جمهوری رسید و مدت 8 سال ریاست كرد .مراجعه شود.

28 آوریل سال 1799

جنگ بزرگ" كاسانو "در محلی به همین نام واقع در ایتالیا میان 80 هزار سپاهیان روسی و 450 هزار سرباز فرانسوی درگرفت و این ،اولین بار بود كه در جنگهای دول اروپائی علیه جمهوری انقلابی فرانسه ،امپراتوری روسیه نیز شركت میكرد .در این جنگ سرداری سپاه روسیه با مارشال معروف" سوواروف "بود .نتیجه جنگ شكست سخت فرانسویان بود .به روز 20 نوامبر 1797 مراجعه شود.

28 آوریل سال 1829

شهر" ادرنه "آخرین شهر كشور تركه امروزی در اروپا ،كه نزدیك مرز بلغارستان قرار دارد ،بعد از پیكاری سخت به تصرف نیروهای روسی درآمد و فاتح این شهر كه سومین شهر مهم امپراتوری عثمانی و تركیه امروزی محسوب میشود" دیهبیج "سردار نامآور و مارشال شجاع روسی بود .پس از این پیروزی ،سلطان عثمانی تقاضای صلح كرد و قرارداد صلح روز 4 سپتامبر 1829 میلادی بسته شد.

28 آوریل سال 1944

والریو" بنیتو موسولینی "نخستوزیر و دیكتاتور سابق ایتالیا هنگام فرار به سویس توسط جمعی از پارتیزانهای كمونیست ایتالیا به سرداری سرهنگ به قتل رسید و در جریان قتل او ،معشوقهاش" كلارا پتاجی "نیز كشته شد .موسولینی كه در جنگ دوم جهانی به او" دوچه "میگفتند به سال 1883 میلادی) روز 9 مارس (متولد شده بود .به روز 9 مارس 1883 مراجعه شود.

28 آوریل سال 1976

شش روز بعد از شكست قوای ساردنی در جنگ" مون دووی "دولت ساردنی كه در جریان جنگهای یكساله ایتالیا بین فرانسه و اتریش جزص متحدین اتریش محسوب میشد ،تقاضای صلح كرد و از صحنه عملیات خارج شد .ساردنیها روز 22 آوریل به سختی شكست خوردند و سپس به موجب معاهده 3 ژوئن 1796 میلادی ،دو ایالت ساووا - و - نیس به فرانسه واگذار شد .به روز 3 ژوئن 1796 مراجعه شود.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی