برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 7 از 7 نتیجه یافته شده در جستجوی 29آوریل

29 آوریل سال 1547

سلطنت هانری دوم ،جانشین فرانسوای اول پادشاه فرانسه آغاز شد .این پادشاه روز 6 فوریه 1519 میلادی در" سنت ژرمن آنلی "قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش فرانسوای اول بود و هنگامی كه به سلطنت میرسید 28 سال داشت .وی روز 11 سپتامبر سال 1559 میلادی پس از 12 سال سلطنت بدرود حیات گفت .به روز 6 فوریه 1519 و 11 سپتامبر 1599 مراجعه شود.

29 آوریل سال 1682

"پطر كبیر "در ده سالگی به سلطنت رسید .پطر فرزند چهارم" آلكسی "امپراتور معروف روسیه و نوه" میخائیل "موئسس سلسله رومانوفها در روسیه بود .در اوایل جانشینی دچار قیام خواهرش" سوفی "كه زنی جاهطلب بود شد و به امر او تبعید گردید ولی بعد از رسیدن به سن رشد ،در كارها مداخله كرده و امپراتوری روسیه را به دست گرفت و عمده ترقیات كشور روسیه به دوران سلطنت او صورت گرفت.

29 آوریل سال 1747

حملات سپاهیان فرانسه به فرماندهی مارشال موریس دوساكس به سرزمین هلند ،آغاز شد .در این روز 90 هزار نفر سپاهیان مجهز فرانسوی به سرعت از رود" اسكو "گذشته و محل" سدها ،"عبارت از قلاع متعددی بودند كه برای جلوگیری از حملات احتمالی ساخته شده بودند .جنگ هلند با وجود شركت انگلیس و اتریش به نفع فرانسه تمام شد.

29 آوریل سال 1860

"لورادو - زادوك "پرچمدار رنسانس در پیكرتراشی و مجسمهسازی ایالات متحده آمریكا در شهر" ایلینویز "واقع در ایالت" ایلینویز "قدم به عرصه وجود گذاشت .از كودكی به این هنر كه زیاد مورد علاقه مردم نبود ،علاقهمند شد و اولین كسی بود كه از سنگ مرمر برای پیكرتراشی استفاده كرد و اكثر مجسمهسازان بعدی آمریكا را تربیت نمود .وی به سال 1923 بدرود حیات گفت .به روز 21 آوریل 1923 مراجعه شود.

29 آوریل سال 1901

"هیروهیتو "امپراتور امروزی كشور ژاپن در توكیو ،پایتخت آن كشور قدم به عرصه وجود گذاشت .هیروهیتو ،فرزند" یوشی هیتو "امپراتور معروف آن كشور در دهه دوم قرن بیستم بود .بعد از اتمام تحصیلات ،به پدرش در امر كشورداری كمك میكرد تا روز 28 اكتبر 1926 میلادی بعد از مرگ پدر به جای او به امپراتوری رسید .وی در جنگ دوم رهبری ژاژن را علیه متفقین داشت .به روز 28 اكتبر 1926 مراجعه شود.

29 آوریل سال 1921

قیام تاریخی" امیر عبدالكریم ریفی "سردار و شورشی شجاع مراكشی علیه سلطه و نفوذ اسپانیا در مراكش آغاز شد .در آن زمان ،مراكش به دو منطقه نفوذ میان فرانسه و اسپانیا تقسیم شده بود .وی كه از قبیله ریف بود ،بعد از جنگ اسپانیائیها را در هم شكست و خود را امیر ریف لقب داد و سراسر مراكش اسپانیا را در چند منطقه تصرف كرد .به روز 18 فوریه 1925 و 27 مه 1926 مراجعه شود.

29 آوریل سال 1945

پیروزی بزرگ معروف به" پیروزی یك میلیونی "در اواخر جنگ بینالملل دوم نصیب نیروی متفقین شد كه در ایتالیا سرگرم پاك كردن آن سرزمین از وجود سپاهیان آلمان نازی بودند .فرمانده این عملیات مارشال" هارولد - آلكساندر "بود كه اقدامات وی سبب شد تا یك میلیون نفر از سپاهیان آلمانی در ایتالیا تسلیم متفقین شدند .بعداش به سبب این پیروزی بزرگ ،به او رتبه فیلد مارشالی داده شد.

پشتیبانان جس جو
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  عکس روز  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2017 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | درج آگهی