برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 8 از 8 نتیجه یافته شده در جستجوی 30آوریل

30 آوریل سال 1500

"ناپل "برای دومین بار به تصرف فرانسویان درآمد .بار اول روز 22 فوریه 1945 به تصرف شارل هشتم درآمد كه به علت اتحاد ممالك ایتالیا علیه وی ،ناچار به ترك آن شد ،ولی این بار فاتح" ناپل "لوئی دوازدهم جانشین شارل هشتم بود .فتح ناپل با كمك" فردیناند "پادشاه آراگون اسپانیا میسر شد و روز 25 فوریه 1504 میلادی ناپل به تصرف فردیناند درآمد .به روز 25 فوریه 1504 مراجعه شود .مراجعه شود.

30 آوریل سال 1653

كودتای تاریخی" كرامول "دیكتاتور معروف انگلستان در قرن هفدهم میلادی علیه پارلمان آن كشور با پیروزی كرامول پایان یافت و او ،پس از آن كه وكلا را به زور سر نیزه از مجلس خارج كرد ،اعلانی به در مجلس آویخت كه) این خانه بدون اثاثیه اجاره داده میشود ،(بعد از این كودتا بود كه اداره امور انگلستان به طور رسمی با لقب" لرد پشتیبان جمهوری "به او محول شد .به روز 26 دسامبر 1653 مراجعه شود.

30 آوریل سال 1703

شورش خونین" كامی زارها "یا" فرقه پیراهنپوشان "در" سون "واقع در كشور فرانسه آغاز شد .این شورش "توسط دهقانان و پیروان" كالون "آغاز گردید و چون شورشیان برای شناسائی یكدیگر به روی لباسهای خود پیراهن سفیدی میپوشیدند ،به" پیراهنپوشان "معروف شدند .این شورش توسط" مارشال دوویلار "سردار بزرگ فرانسه در زمان لوئی چهاردهم بعد از دو سال سركوب شد.

30 آوریل سال 1777

"شارل فردریك گائوس "ریاضیدان نابغه آلمانی در" برونشویك "متولد شد ،پدرش باغبانی فقیر بود و مادرش مشوق اصلی او در تحصیل محسوب میشد .در سه سالگی استعداد ریاضی وی آشكار شد و در ده سالگی بسیاری از اصول ریاضی را كشف كرد .بعد" دوك دوبرونشویك "حامی او شد و گائوس به سرعت مدارج كمال را پیمود و به استادی رسید .وی در روز 23 فوریه 1855 میلادی مرد .به روز 23 فوریه 1855 مراجعه شود.

30 آوریل سال 1798

"دلاكروا "یكی از بزرگترین نقاشان قرن نوزدهم میلادی فرانسه در" سنموریس "قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش" پرنس تالیران "سیاستمدار دوره ناپلئون بناپارت بود .در 24 سالگی اولین نمایشگاه تابلوهای او در پاریس افتتاح شد و پس از ناكامیهای فراوان سرانجام به شهرت رسید .ولی سلامت خود را از دست داده بود و روز 13 اوت 1863 میلادی بدرود حیات گفت .به روز 13 اوت 1863 مراجعه شود.

30 آوریل سال 1883

"ادوارد مانه "نقاش و هنرمند بزرگ فرانسوی بعد از 51 سال زندگی بدرود حیات گفت .این هنرمند ارزنده بزرگ كه زندگی او سراسر به مبارزه گذشت به سال 1832 میلادی در شهر" پاریس "متولد شده بود و از نوجوانی به نقاشی مشغول شد .از بهترین آثار" مانه "تابلوهای) صبحانه در هوای آزاد - نیزن - و المپیا (را باید نام برد .به روز 25 ژانویه 1832 مراجعه شود.

30 آوریل سال 1909

"ژولیانا "ملكه هند كه دومین ملكه این كشور در قرن بیستم محسوب میشود دیده به جهان باز كرد .و دختر" ویلهلمینا "ملكه معروف هلند در دوران جنگ دوم جهانی بود .پس از ختم تحصیلات در 7 ژانویه 1937 میلادی با" پرنس برنارد "ازدواج كرد و پس از 11 سال هنگامی كه 39 سال داشت ،به جای مادرش كه از سلطنت استعفا داده بود ،به سلطنت رسید .به روز 6 سپتامبر 1948 مراجعه شود.

30 آوریل سال 1965

"برتولت برشت "نویسنده و شاعر معروف آلمانی در قرن بیستم پس از 58 سال زندگی بدرود حیات گفت .وی كه روز 9 فوریه 1898 میلادی در" آوسبورگ "متولد شده بود ،خالق آثار ارزندهای است چون" زندگی گالیله - طبل در شب - پونتیلا و خدمتكارش ماتی - محكومیت لوكولوس - روئیای سیمون ماشاره "وی یكی از مخالفان سرسخت نازیها در جنگ دوم جهانی بود .به روز 9 فوریه 1898 مراجعه شود.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی