برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 9 از 9 نتیجه یافته شده در جستجوی 4آوریل

4 آوریل سال 1519

"گاسپارد - كولینیی "دریاسالار و سیاستمدار معروف فرانسه در قرن شانزدهم میلادی ،در" شاتیلون "قدم به عرصه وجود گذاشت .خانوادهاش از محترمترین و معروفترین خانوادههای فرانسه بود و خود او نیز بعدها كه به مقام دریاسالاری رسید از برجستهترین سران پروتستان محسوب میشد .كولینیی در جریان قتل عام معروف سن بارتلمی روز 24 اوت 1572 كشته شد .به روز 24 اوت 1572 مراجعه شود

4 آوریل سال 1596

"سر فرانسیس دریك "دریاسالار معروف انگلیسی و فاتح جنگ دریایی اسپانیا و انگلستان در قرن شانزدهم میلادی ،بعد از 56 سال زندگی ،غرق در افتخارات فراوانی كه نصیبش شده بود ،بدرود حیات گفت" .دریك "كه به پاس نابود كردن ناوگان شكستناپذیر اسپانیا در زمان سلطنت الیزابت اول به قلب" سر "مفتخر شد ،روز 19 اكتبر 1540 میلادی متولد شده بود .به روز 19 اكتبر 1540 مراجعه شود

4 آوریل سال 1679

"كاردینال دورتز "شخصیت روحانی ،سیاسی و ادبی معروف فرانسه در قرن هفدهم میلادی پس از 66 سال زندگی ،بدرود حیات گفت .نام اصلی او" پل دوگوندی - كاردینال دورتز "بود و در دوران قدرت كاردینال ریشلیو با او مبارزهها كرد .وی كه روز 19 دسامبر 1613 میلادی در" مونت میرل "متولد شده بود ،موئلف" وقایع روزانه جنگهای فروند "فرانسه است .به روز 19 دسامبر 1613 مراجعه شود

4 آوریل سال 1765

ژنرال" دوپون "یكی از بهترین سرداران ناپلئون بناپارت كه در جنگهای اوسترلیتز و فریدلند نیز شركت داشت و از فرماندهان معروف فرانسه محسوب میشد ،در" شابانه "متولد شد .نام اصلی او" پیر آنتوان - دوپون دولتانی "بود .وی در جنگها آندلس میان فرانسه و اسپانیا در" بیلن "روز 19 ژوییه 1808 شكست خورد و روز 29 اوت 1840 میلادی مرد .به روز 29 اوت 1840 مراجعه شود

4 آوریل سال 1808

سلطنت" ژان پنجم "اولین پادشاه كشور برزیل كه اینك به صورت جمهوری در آمریكای جنوبی اداره میشود ،آغاز شد .ژان پنجم كه روز 13 اوت 1767 میلادی در" لیسبون "پایتخت پرتغال متولد شده بود ،بعد از بروز شورشی كه در پرتغال علیه او ایجاد شد به برزیل آمد و تا روز 25 فوریه 1820 میلادی كه در 53 سالگی مرد سلطنت كرد .به روز 25 فوریه 1820 و 13 اوت 1767 مراجعه شود

4 آوریل سال 1814

دوران سلطنت 10 ساله لویی هجدهم ،در فرانسه آغاز شد .نام اصلی او" لوئی استانیسلاس كزاویه "و فرزند كوچك لویی پانزدهم و برادر لویی شانزدهم بود .بعد از شكست ناپلئون و استعفای او كه به سلطنت ناپلئون در جزیره الب منجر شد ،لویی هجدهم به سلطنت رسید و در سال 1824 پس از 69 سال زندگی بدرود حیات گفت .به روز 16 سپتامبر 1824 و 11 فوریه 1755 مراجعه شود

4 آوریل سال 1841

"ویلیام - هنری - هاریسون "نهمین رییس جمهوری آمریكا ،بعد از 68 سال زندگی در حالی كه بیش از یكی دو ماه از ریاست جمهوری او سپری نشده بود ،بدرود حیات گفت .این مرد كه روز 19 فوریه 1773 میلادی متولد شده بود یكی از قهرمانان جنگ علیه سرخپوستان محسوب میشد .وی اولین رییس جمهور آمریكا از حزب" ویگ "است و اولین رییس جمهوری است كه هنگام ریاست جمهوری مرد.

4 آوریل سال 1881

"آلسكاندر فئودوروویچ - كرنسكی "سیاستمدار و سردار معروف روسی در شهری به نام" سیمبریسك "قدم به عرصه وجود گذاشت .وی در جریان آغاز انقلاب كبیر روسیه پس از استعفای نیكلای دوم از سلطنت ،مدتی در كابینه موقتی پرنس" لفوف "وزیر دادگستری و جنگ بود .بعد ،خود او از 10 ژوییه 1917 تا 7 نوامبر 1917 حكومتی تشكیل داد و به سال 1926 میلادی مرد .به روز 18 اكتبر 1926 مراجعه شود

4 آوریل سال 1910

"میلیج بالاكیروف "آهنگساز و كومپوزیتور معروف روسی بعد از 73 سال زندگی بدرود حیات گفت .این هنرمند بزرگ روز 8 سپتامبر 1837 میلادی در شهر" نیژنی نووگورود "متولد شده بود .با وجود مخالفتهای خانوادهاش ،معهذا وی به خاطر موسیقی از همه چیز دست كشید و در پرتو نبوغ خود به بالاترین مقام دست یافت" .بر فراز جنگل "از آثار مهم اوست .به روز 8 سپتامبر 1837 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی