برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 5 از 5 نتیجه یافته شده در جستجوی 6آوریل

6 آوریل سال 1576

فرمان تاریخی معروف به" فرمان بولییو "توسط هانری سوم پادشاه فرانسه در محلی به همین نام صادر شد و به موجب آن ،پروتستانها حق پیدا كردند كه در تمام فرانسه جز پاریس مراسم مذهبی مخصوص خود را انجام دهند و حق داشته باشند كه برای خود پادگان نظامی ایجاد كنند .فرمان" یولییو "به پنجمین جنگ مذهبی كاتولیكها و پروتستانها كه از روز 13 آوریل 1574 میلادی شروع شده بود ،پایان داد.

6 آوریل سال 1580

سرزمین" پرتغال "یكی از مقتدرترین ممالك اروپای قرن شانزدهم كه رقیب سرسخت سیاسی و استعماری اسپانیا در آسیا و آفریقا و آمریكا بود ،در زمان سلطنت فیلیپ دوم پادشاه معروف اسپانیا ضمیمه اسپانیا گردید و به این ترتیب نه تنها كشور پرتغال بلكه كلیه مستعمرات و متصرفات آن كشور مثل برزیل در آمریكای جنوبی و جزایر ادویه در" اقیانوس آرام "نیز به تصرف امپراتوری اسپانیا درآمد.

6 آوریل سال 1863

"گابریل - دانونزیو "نویسنده و ادیب معروف ایتالیایی در قرون نوزدهم و بیستم میلادی ،در شهر" پسكارا "واقع در ایالت" آبروز "قدم به عرصه وجود گذاشت .وی كه در شعر و نثر سبك شیوایی داشت ،در جنگ اول جهانی ،جزص افراد ارتش ایتالیا به جنگ پرداخت و پیروزیهای فراوانی نیز بدست آورد .مرگ این ادیب بزرگ ،روز 20 سپتامبر 1938 میلادی اتفاق افتاد .به روز 20 سپتامبر 1938 مراجعه شود

6 آوریل سال 1941

جنگ میان نیروهای آلمان نازی و نیروهای یونان ،با حمله آلمانیها به مرزهای آن كشور آغاز شد .قبل از آلمان ،ایتالیاییها در 28 اكتبر 1940 برای تسخیر یونان به آن كشور حمله كرده و با شكست روبرو شده بودند .جنگ آلمان و یونان در شرایطی كاملاش نامتساوی تا روز 27 آوریل كه آتن پایتخت یونان تصرف شد دوام داشت .به روز 28 اكتبر 1940 و 37 آوریل 1941 مراجعه شود

6 آوریل سال 1945

به پیشنهاد ژنرال تویو ،نیروی ضربتی معروف به" كامیكازه "از طرف ژاپنیها علیه كشتیهای جنگی آمریكایی به كار برده شد .كامیكازهها هواپیماهایی بودند كه با بمبهایی كه حمل میكردند خود را به كشتیهای متفقین زده آنها را غرق میكردند .حمله كامیكازههای ژاپنی وقتی صورت گرفت كه 1252 كشتی آمریكایی 450 هزار سرباز را برای تصرف جزیره اوكیناوا پیاده میكرد.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  عکس روز  |  آب و هوا  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی