برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 8 از 8 نتیجه یافته شده در جستجوی 10می

10 می سال 1760

"روژه دولیل "میهنپرست معروف فرانسوی در" لونس لوسونبر "قدم به عرصه وجود گذاشت .در جریان انقلاب تاریخی كبیر فرانسه چون لازم بود كه هر چه بیشتر انقلابیون تحریك و تشویق شوند روژه دولیل كه آهنگسازی نیز میدانست ،سرود معروف" مارسی پز "را سرود و این سرود امروزه هم سرود رسمی فرانسه است .به روز 16 مه 1836 مراجعه شود.

10 می سال 1774

سلطنت 15 ساله ئلوئی شانزدهم آخرین پادشاه دوره ئاول سلاطین بوربون ،فرانسه پس از مرگ لوئی پانزدهم آغاز شد و در این زمان وی 20 ساله بود .لوئی پانزدهم روز 15 مارس 1754 میلادی در ورسای قدم به عرصه ئوجود گذاشت .پدرش لوئی دوفین و مادرش پرنس ماری ژوزف دوساكس بود .این پادشاه در جریان انقلاب كبیر فرانسه اعدام شد .به روز 20 ژوئن 1789 مراجعه شود.

10 می سال 1842

"آلبرت - سورل "مورخ و محقق و نویسنده بزرگ قرن نوزدهم میلادی فرانسه در شهر" هونفلور "قدم به عرصه ئوجود گذاشت .وی بعد از طی دوران تحصیل به تحقیقات خود كه تا آخر عمرش ادامه داشت مشغول شد و كتب گرانبهائی تاصلیف كرد كه اروپا و انقلاب فرانسه ،از اهم آنها محسوب میشود .او به عضویت آكادمی فرانسه نیز نائل آمد و روز 13 ژانویه 1906 میلادی مرد .به روز 13 ژانویه 1906 مراجعه شود.

10 می سال 1940

نبرد تاریخی و خونین" موز "در جریان حمله نیروهای آلمانی به فرانسه ،آغاز شد و به این ترتیب ،جنگ میان دو دشمن خونی قدیمی اروپا آغاز گردید .این نبرد با بمباران فرودگاهها و سواحل فرانسه شروع شد و تا 15 ماه مه همان سال ادامه داشت و هدف از سپاهیان" هیتلر "درهم شكستن مواضع دفاعی فرانسه از" نامورتا سدان "بود كه با موفقیت به نفع آلمانیها پایان یافت.

10 می سال 1940

همزمان با حمله نیروهای رایش سوم به كشور كوچك و بیدفاع لوكزامبورگ ،تجاوز آلمانیها به مرزهای بلژیك نیز كه با وجود اعلام بیطرفی قبلی مورد حمله قرار گرفته بود آغاز شد .با این وصف سپاهیان بلژیكی به فرماندهی لئوبولد سوم پادشاه جوان خویش تا سرحد امكان با آلمانیها جنگیدند ولی سرانجام مجبور به تسلیم شدند .بلژیك بعد از پایان جنگ دوم بینالمللی دوباره مستقل شد.

10 می سال 1941

فرار تاریخی" رودلف هس "معاون" آدولف هیتلر "پیشوای حزب نازی به لندن پایتخت انگلستان اتفاق افتاد .در این فرار ،هس با یك هواپیمای" مستراشمیت شكاری "از فرودگاه" اوكسبورگ "به طرف لندن پرواز كرد و هدفش مذاكره با انگلیسیها درباره ئجنگ بود ولی او را به عنوان اسیر جنگی بازداشت كردند و بعد از جنگ نیز در دادگاه نورنبرگ محكوم به حبس ابد شد" .رودولف هس "هنوز زندانی است.

10 می سال 1956

موافقتنامه آتشبس میان دولت اسرائیل و ممالك" اردن - سوریه - لبنان و مصر "به امضاص رسید و داگ هامر شولد دبیر كل فقید سازمان ملل متحد ،آن را به دنیا اعلام كرد .با امضاص این موافقتنامه مهم ،آتش جنگهای خونینی كه از سال 1949 میلادی همزمان با استقلال اسرائیل بین آن كشور و ممالك غربی شعلهور شده بود ،فرو نشست.

10 می سال 986

آخرین جنگ تاریخی میان" هوگ كاپه "یكی از سرداران بزرگ فرانسوی با آخرین فرمانروای سلسله" ئكارلوونژینها "كه در آن كشور زمام امور را به دست داشتند با پیروزی قاطع هوگ كاپه پایان یافت" .لوئی لوپیو "آخرین امیر كارلوونژین بود و هوگ كاپه پس از فرو نشاندن چند شورش كوچك دیگر ،سلسله" ئكایسین"ها را از سال بعد بنیان گذاشت.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی