برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 6 از 6 نتیجه یافته شده در جستجوی 12می

12 می سال 1619

"ژان باپتیست كلبر "وزیر لوئی چهاردهم و یكی از برجستهترین سیاستمداران فرانسه در قرن هفدهم میلادی در" مس "متولد شد و پدرش تاجر ماهوت بود .به سال 1661 میلادی ،در 42 سالگی به توصیه ئمازارن ،كلبر به وزارت رسید و اداره 10 ئوزارتخانه ئمالیه - داخل - تجارت - صناعت - كشاورزی - دریاداری - فوائد عامه - مستعمرات - هنرهای زیبا و عدلیه را به عهده داشت .وی روز 6 سپتامبر 1683 مرد.

12 می سال 1639

"ژان راسین "نویسنده و شاعر و ادیب معروف فرانسه در قرن هفدهم میلادی در" فرته میلون "واقع در ایالت" شامپانی "قدم به عرصه ئوجود گذاشت .پدرش مایل بود او كشیش شود ولی او در ادبیات ورزیده شد و بعدها به نمایشنامهنویسی پرداخت" .آندروماك - بایزید - میتریدات - ایفی ژنی - فدرو بریتانیكوس "از آثار عمده ئاوست .وی روز 28 سپتامبر 1699 مرد .به روز 28 سپتامبر 1699 میلادی مراجعه شود.

12 می سال 1820

"فلورانس نایتینگل "اولین پرستار تحصیلكرده جهان و بنیانگذار فن پرستاری مدرن در شهر" فلورانس "ایتالیا متولد شد .پدر و مادرش انگلیسی بودند و با وجودی كه زندگی مرفهی داشتند ،وی روی علاقه ئشخصی بكار مداوای به مریضی تنگدست و فقیر پرداخت و شهرت جهانی یافت .بر اثر تعلیمات او بود كه پرستاری مدرن در جهان به وجود آمد.

12 می سال 1856

"مانتوپولس "شاعر یونانی و یكی از سه شاعری كه مكتب ادبی رومانتیسم را بنیانگذاری كردند ،در" سالونیك "قدم به عرصه ئوجود گذاشت .وی در نوجوانی به فرانسه مهاجرت كرد و در پاریس با نام مستعار" موراس "با دو شاعر دیگر به نام" شارل مورا - رینو "اتحاد مثلث ادبی به وجود آورد و به كمك آنان بود كه مكتب ادبی رومانتیسم را پی ریخت .مرگ وی روز 26 اكتبر 1910 اتفاق افتاد.

12 می سال 1916

"شولوم آلیخم "یكی از بزرگان علم و ادب یهودی در نیویورك ،چشم از جهان فرو بست" .شولم آلیخم "به سال 1864 میلادی قبل از جنگ اول در روسیه متولد شد و از وقایع آن دوران در آثار او زیاد یافت میشود وی را به سبب روح طنزی كه داشت" مارك تواین "یهود لقب دادند .از مهمترین آثار وی" خیاط و روز تولد "را باید نام برد.

12 می سال 52

سلطنت یكی از معروفترین و شجاعترین سلاطین سلسله ئاشكانی آغاز شد و به دنبال كنارهگیری" وانان دوم "اشك بیست و یكم "از سلطنت ،پسر جوان و جنگجوی او" بلاش "با عنوان" بلاش اول "اشك بیست و دوم "به سلطنت رسید .سلطنت او همزمان با سلطنت" نرون "امپراتور روم بود و از مهمترین اقدامات وی جمعآوری" اوستا "كتاب دینی زرتشتیان بود .به روز 18 مه 60 و 30 اوت 77 مراجعه شود.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی