برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 6 از 6 نتیجه یافته شده در جستجوی 13می

13 می سال 1483

"مارتین - لوتر "روحانی رفورمیسم معروف اروپای قرن شانزدهم در یكی از نواحی" ساكس "در آلمان به نام" ایس لبن "متولد شد .پدرش كارگر بود و خود او در جوانی به روحانیت پیوست و كشیش شد ولی بعد علیه پاپ قیام كرد و روز 18 اوت سال 1517 میلادی قیام خود را علنی كرد و فرقه ئپروتستان را تاصسیس كرد .وی روز 3 دسامبر 1546 میلادی مرد .به روز 18 اوت 1517 مراجعه شود.

13 می سال 1819

"والت ویتمن "شاعر آزادیخواه و انساندوست آمریكائی در" وست هیل "قدم به عرصه ئوجود گذاشت و این منطقه نزدیك" لانگ آیلند "نیویورك قرار دارد" .والت ویتمن "بعد از مدتی تحصیل در تلاش معاش ،مشاغل گوناگونی یافت .اولین اثرش" تیغههای علف "نام داشت و در جریان جنگهای انفصال آمریكا وی مدافع" لینكلن "بود .ویتمن به سال 1892 میلادی بدرود حیات گفت.

13 می سال 1857

"رونالد - راس "طبیب بزرگ و مكتشف معروف انگلیسی در شهر" آلمورا "در شمال غربی" نپال "در هندوستان متولد شد .بعد از پایان تحصیلات خویش در طب ،به جستجوی علل بیماری مالاریا كه در هندوستان كشتار میكرد پرداخت و سرانجام دریافت كه عامل اصلی این بیماری پشه ئمخصوصی به نام" آنوفل "است این طبیب عالیقدر به سال 1932 میلادی بدرود حیات گفت .به روز 24 ژوییه 1932 مراجعه شود.

13 می سال 1881

شورش" اعرابی پاشا "افسر میهنپرست مصری علیه بیگانگانی كه كشور او را تصرف كرده بودند آغاز شد و جمع زیادی از نظامیان و غیر نظامیان اروپائی مخصوصاش انگلیسیها در این شورش به دست پیروان" اعرابی پاشا "كشته شدند .خود اعرابی پاشا از سال 1880 به مخالفت انگلیسیها كمر بسته بود و در این روز مصریها نیز با او همداستان شدند و در بندر معروف اسكندریه اروپائیها را قتل عام كردند.

13 می سال 1894

"ادوارد هشتم "پادشاه انگلستان در" وایت لوچ "واقع در" ریچموند "متولد شد .پدرش ژرژ پنجم قبل از او سلطنت داشت .وقتی ژرژ پنجم روز 21 ژانویه 1936 میلادی مرد ،وی كه ارشد اولاد بود به جای او به پادشاهی رسید ولی پس از چند ماه به علت مخالفت مجلس عامه با ازدواج وی با یك زن امریكائی به نام مادام" سیمپسون "استعفا داد و سلطنت به برادرش ژرژ ششم رسید.

13 می سال 1958

كودتای" ماسو "برای روی كار آوردن ژنرال" شارل دوگل "اتفاق افتاد در آن زمان" رنه كوتی "سیاستمدار معروف فرانسه ریاست جمهوری را به عهده داشت و چون نخستوزیران فرانسه از حل مسائل مختلف سیاسی عاجز بودند ژنرال" ژاك ماسو "فرمانده نیروی چترباز فرانسه در الجزایر با نیروهای خود پاریس را گرفت و" رنه كوتی "را وادار به قبول نخستوزیری دوگل كرد و كمی بعد دوگل به ریاست جمهوری رسید.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  عکس روز  |  آب و هوا  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی