برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 9 از 9 نتیجه یافته شده در جستجوی 15می

15 می سال 1410

"فرواسار "یكی از مشهورترین مورخان فرانسه در قرن چهاردهم میلادی پس از 93 سال زندگی بدرود حیات گفت .این مورخ ادیب ،روز 1 فوریه 1317 جنگهای صد ساله در خانوادهای عادی متولد شده و علیرغم فقر خانوادهاش ،به تحصیلات خود ادامه داده بود .از مهمترین آثار" فرواسار "دوره ئتاریخ را باید نام برد .به روز 1 فوریه 1317 مراجعه شود.

15 می سال 1541

دومین جنگ شارل پنجم معروف به" شارلكن "امپراتور بزرگ اروپای قرن شانزدهم میلادی با مسلمانان شمال آفریقا با پیروزی وی پایان یافت .در جنگ اول كه روز 9 ژوییه 1534 میلادی اتفاق افتاد ،شارلكن بر تونسیها پیروز شد ولی این بار حریف او مسلمانان الجزایر بودند كه با وجود پیروزیهای اوایل جنگ سرانجام شكست خوردند .به روز 9 ژوییه 1534 مراجعه شود.

15 می سال 1602

اوتودوگریك" اوتودوگریك "یكی از معروفترین و برجستهترین مخترعین آلمانی در قرن هفدهم میلادی در" ماگدبورگ "قدم به عرصه وجود گذاشت .صنعتگر زحمتكشی بود كه بیشتر از سایر همكاران خویش به تحقیقات فنی دست میزد و نتیجه این تحقیقات نیز اختراع ماشین تخلیه هوا بود كه بعدها مخترعان دیگر آن را كامل كردند .وی ،روز 6 دسامبر 1686 مرد .به روز 6 دسامبر 1686 مراجعه شود.

15 می سال 1774

مارشال" اوگوست دومارمون "یكی از مطمئنترین سرداران فرانسه در دوران امپراتوری ناپلئون بناپارت در" شاتیلون سورسن "قدم به عرصه ئوجود گذاشت" .مارمون "كه از افسران تحصیلكرده و صاحب ذوق فرانسه بود ،تنها مارشالی است كه خاطرات جنگها و زندگی خود را به صورت منظمی نوشت و بسیاری حقایق تاریخی را فاش كرد .وی روز 28 ژانویه 1854 میلادی مرد .به روز 28 ژانویه 1854 مراجعه شود.

15 می سال 1822

انقلاب تاریخی و خونین" پرتغال "توسط جمهوریخواهان آن كشور آغاز شد و نتیجه ئاین انقلاب گریختن پادشاه پرتغال به برزیل و اعلام حكومت جمهوری در كشور پرتغال توسط جمهوریخواهان بود ولی دوران این جمهوریت چندان به طول نیانجامید و دوباره سلطنت در آن كشور گسترده شد .تا در سال 1910 میلادی ،بر اثر انقلاب جمهوری یكسره در آن كشور بر جا ماند.

15 می سال 1879

جمعیت آزادیخواهان ایرلند كه برای تحصیل استقلال آن كشور قیام كرده بودند ،توسط پارنل ،سیاستمدار و میهنپرست معروف ایرلند تاصسیس شد .اعضای این جمعیت كه بعدها با وجود انحلال آن در 29 اكتبر 1881 میلادی با مبارزات خود موفق به كسب استقلال شدند .روستائیان ایرلندی بودند كه توسط ملاكین انگلیسی از زمینهای خود رانده شده بودند .به روز 29 اكتبر 1881 مراجعه شود.

15 می سال 1919

"ازمیر "یكی از تاریخیترین و مهمترین شهرهای امروزی جمهوری تركیه پس از نبردی خونین و پرتلفات به دست نیروهای مصطفی كمال پاشا بانی تركیه ئنوین سقوط كرد و به این ترتیب به اشغال یونانیها در این شهر خاتمه داده شد .ازمیر در مغرب تركیه واقع شده و در ساحل دریای اژه قرار دارد .جشن اصلی جمهوریت تركیه از همین شهر زیبای تاریخی آغاز شد.

15 می سال 1941

"نایلون "یكی از رایجترین و پراستفادهترین پدیدههای شیمیائی قرن بیستم در جریان جنگهای بینالملل دوم در آمریكا اختراع شد .مخترع و مكتشف اصلی نایلون معلوم نیست چون هیئتی از شیمیدانان آمریكائی با هم روی فرمول آن كار میكردند .هدف این عده به دست آوردن فرمولی برای ساختن مادهای بود كه بتواند جای پنبه و پشم را در نساجی بگیرد.

15 می سال 1955

كشور جمهوری اتریش ،استقلال مجدد خود را به دنیا اعلام كرد .اتریش كه در جریان جنگ دوم جهانی ابتدا به امر هیتلر ضمیمه ئآلمان شده بود ،بعد از پایان جنگ به گناه كمك سیاسی به آلمان نازی از طرف 4 كشور روسیه ،آمریكا ،انگلیس و فرانسه اشغال شد .تا در این روز طی قراردادی به همت" ژولیوس راب "دوران اشغال ممالك خارجی توسط نیروهای متفقین تمام شد و اتریش به استقلال رسید.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی