برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 8 از 8 نتیجه یافته شده در جستجوی 16می

16 می سال 1449

امیر علیشیر نوائی ،سیاستمدار دوران سلطنت تیموریان و ادیب معروف قرن شانزدهم میلادی چشم به جهان گشود .وی كه در خانوادهای ادبدوست و هنرپرور متولد شده بود ،بعدها به وزارت سلطان حسین بایقراص یكی از آخرین سلاطین تیموری ایران رسید .و خدمات فراوان به علم و ادب و هنر ایران كرد .عمده ئشهرت و معروفیت سلطان حسین بایقرا به خاطر وزارت علیشیر نوائی بود.

16 می سال 1502

سرزمین" هوندوراس "یكی از ممالك امروزی آمریكا مركزی كه توسط" كریستف كلمب "كاشف سرزمین و قاره ئآمریكا كشف شده بود ،جزص متصرفات آمریكائی اسپانیا قرار گرفت .دوران سلطه ئدولت اسپانیا بر این كشور مدت 313 سال یعنی تا 15 سپتامبر 1815 سال به طول انجامید و در این سال ،به فدراسیون آمریكا مركزی پیوست و روز 18 اكتبر 1838 كاملاش مستقل شد .به روز 15 سپتامبر 1815 مراجعه شود.

16 می سال 1672

"اغماضنامه ئمذهبی جدید "توسط شارل دوم پادشاه انگلستان صادر شد و به موجب این اغماضنامه ،پادشاه انگلستان كه به موجب معاهده ئتاریخی" دوور "در 25 مارس 1670 میلادی با پادشاه فرانسه متحد شده بود ،آزادی مذهبی برای كلیه ئمذاهب انگلستان اعلام كرد و به این ترتیب ،فشار بر كاتولیكها و پورپتنها كه از آغاز سلطنت شارل دوم شروع شده بود پایان یافت و روز 17 آوریل 1673 میلادی به كلی لغو شد.

16 می سال 1703

ساختمان شهر تازهای در ساحل روز نوا و منتهیالیه خلیج فنلاند ،در روسیه به دستور پطر كبیر امپراتوری معروف روسیه ،آغاز شد .تزار" پطر كبیر "میخواست شهر جدید را به پایتختی خود انتخاب كند و به این سبب آن را" سن پطرزبورگ "نامید .محل این شهر در منطقهای باتلاقی بود و در ساختمان آن فداكاری فراوان به كار رفت .این شهر امروزه" لنینگراد "خوانده میشود.

16 می سال 1806

محاصره اقتصادی معروف به" محاصره بحری "از طرف دولت انگلستان برای فلج كردن اقتصاد فرانسه و در نتیجه به زانو درآوردن ناپلئون بناپارت آغاز شد .در این محاصره ،ناوگان انگلستان ماصمور شده بود كه كلیه ئبنادر فرانسه را تحت نظر داشته و از ورود و خروج كالا به فرانسه جلوگیری كند .این محاصره سبب صدور فرمان تاریخی برلین در 21 نوامبر 1806 و ممنوعیت تجارت اروپا با انگلستان از طرف فرانسه شد.

16 می سال 1812

قرارداد معروف" بخارست "میان تزار آلكساندر اول و" سلطان محمود دوم "امپراتور عثمانی در شهری به همین نام كه امروزه پایتخت كشور مجارستان است به امضاص رسید .قبل از این پیمان بین روسیه و عثمانی به خاطر طرفداری روسها از آزادیخواهان صربستان جنگ بود و پیروزی نیز با روسها بود ،اما به سبب حمله ئناپلئون به روسیه آلكساندر ناچار به صلح با عثمانی و استفاده از سربازان خود در جنگ با فرانسه شد.

16 می سال 1846

ژنرال" آلكساندر فون كلوگ "یكی از برجستهترین فرماندهان و سرداران آلمان در جنگ اول بینالمللی در" مونستر "متولد شد .وی از خانوادهای اشرافی بود و پدر و جدش نیز اتریشی بودند در جنگ اول وی فرمانده سپاه اول آلمان بود و در اوت 1914 میلادی در جنگ با مارشال" فرنچ "فرمانده انگلیسی پیروزی یافت .كلوگ ،روز 26 اكتبر 1934 میلادی مرد .به روز 26 اكتبر 1934 مراجعه شود.

16 می سال 1916

قرارداد تاریخی معروف به قرارداد" سایكس - پیكو "بین نمایندگان بریتانیای كبیر و جمهوری فرانسه به امضاص رسید و چون امضاصكنندگان آن" سرمارك سایكس "انگلیسی و" شارل فرانسوا پیكو "فرانسوی بودند ،این اسم معروف گردید .به موجب این قرارداد دولتهای انگلیس و فرانسه كشورهای عربی را بین خود تقسیم كردند و فلسطین را كنار گذاشتند تا به وسیله ئیك دستگاه بینالمللی اداره شود.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی