برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 8 از 8 نتیجه یافته شده در جستجوی 18می

18 می سال 1554

"برونر - بلانكولم "یكی از ادباص و فلاسفه ئقرون شانزدهم و هفدهم میلادی اتریش ،در یكی از شهرهای آن كشور به نام" برانتزبورگ "قدم به عرصه ئوجود گذاشت .وی كه ملل ژرمننژاد و آلمانی زبان او را" معلم بزرگ "لقب دادهاند ،در طول حیات خود كتب تربیتی و آموزشی متعددی نوشت كه راهنمای اصلی تدریس علوم و فنون دانشآموزان و دانشجویان قرون بعدی اروپا شد .مرگ او به سال 1626 میلادی بود.

18 می سال 1644

دیوار چین ،به تصرف منچوها درآمد و به این ترتیب دوران سلطه ئسلسله ئمنچو ،كه بعدها یكی از مقتدرترین سلسلههای سلطنتی چین را به وجود آوردند ،بر آن كشور پهناور آغاز شد .دیوار چین كه به سال 214 قبل از میلاد ساخته شده بود ،مطمئنترین وسیله ئحفاظت چین از حملات بگانه محسوب میشد .چون امپراتور" وان لی "در حفاظت این دیوار بیش از سایر امپراتوران چین زحمت كشیده بود دیوار به نام او موسوم شد.

18 می سال 1732

"نكر "یكی از محبوبترین وزرای لوئی شانزدهم كه وزیر دارائی فرانسه بود در ژنو سویس ،قدم به عرصه وجود گذاشت .وی كه ابتدا در ژنو صرافی میكرد بعدها به فرانسه آمد و در ماجرای عزل تورگو اقتصاددان معروف فرانسه ،وی به جانشینی تورگو رسید و خدمات بسیار به مالیه ئفرانسه كرد ولی بعدها مورد غضب لوئی شانزدهم قرار گرفت و از كار بركنار شد .به روز 3 اكتبر 1804 مراجعه شود.

18 می سال 1793

"جان - هانتر "طبیب و مكتشف و محقق بزرگ انگلیسی در قرن هجدهم میلادی پس از 65 سال زندگی در اوج افتخار و محبوبیت بدرود حیات گفت .این پزشك نامدار كه بسیاری از مجهولات علم پزشكی به همت او كشف شد ،روز 1 ژانویه 1728 میلادی در یكی از قراص نزدیك لندن متولد شده بود .به جان هانتر لقب" طبیب لندن "داده بودند .به روز 1 ژانویه 1728 مراجعه شود.

18 می سال 1830

سربازان فرانسوی در ساحل الجزایر پیاده شدند و این عملیات مقدمه ئجنگهایی بود كه در شمال آفریقا برای الحاق الجزایر به كشور فرانسه صورت گرفت .بهانه ئشارل دهم پادشاه فرانسه برای حمله ئبه الجزایر این بود كه در سال 1727 میلادی" حسین پاشا "فرمانروای الجزایر برای وصول 7 میلیون فرانك طلب خود فرانسه را تهدید كرده بود .به روز 5 ژوییه 1830 مراجعه شود.

18 می سال 1872

"برتراند ،آرتور ،ویلیا ،راسل "فیلسوف بزرگ قرن بیستم بریتانیای كبیر قدم به عرصه وجود گذاشت در چهار سالگی ،او پدر و مادر" راسل "مردند و پدر بزرگش سرپرستی و تربیت او را به عهده گرفت .وی از دانشگاه معروف كمبریج فارغالتحصیل شد و امروزه یكی از معروفترین حكما و فلاسفه انگلستان و دنیا محسوب میشود.

18 می سال 1915

اولین" اشرام "توسط" مهاتما گاندی "رهبر بزرگ هندوستان در ساحل رودخانه" سوبارماتی "در حومه ئشهر" احمد آباد "در مغرب هند تاصسیس شد .اشرام یا" خانقاه هندو "مركز) مبارزه بدون خشونت (برای به دست آوردن استقلال بود كه به این آرمان" اشرام ساتیا گراها "میگفتند .اعضاص اشرام ،زندگی خود را وقف مردم هند كردند و اولین عضو ،خود گاندی بود.

18 می سال 60

فرمان تاریخی مربوط به جمعآوری" اوستا "كتاب معروف دینی" زرتشتیان "توسط" بلاش اول - اشك بیست و دوم "صادر شد و به این ترتیب یكی از اردشیر بابكان اقدامات مهم زمان سلطنت" بلاش اول "آغاز گردید" .اوستا "در زمان حمله" ئاسكندر كبیر "پراكنده شد و جمعآوری آن تا زمان سلطنت به اتمام رسید و در زمان آن پادشاه بزرگ" اوستای "امروزی تدوین یافت.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  عکس روز  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی