برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 7 از 7 نتیجه یافته شده در جستجوی 2می

2 می سال 1519

"لئونارد داوینچی "هنرمند شایسته و نابغه معروف قرون پانزدهم و شانزدهم میلادی جهان پس از 67 سال زندگی بدرود حیات گفت .وی ،روز 14 اوت 1452 میلادی در شهری به نام" وینچی "نزدیك فلورانس متولد شده بود .لئونارد داوینچی كه در اكثر علوم و فنون عصر خود استاد بود آثار زیادی از خود باقی گذاشته است كه از معروفترین آنها شاهكار جاودانی" لبخند ژوكوند "را باید نام برد.

2 می سال 1613

سلطنت" میشل رومانوف "معروف به" میشل فئودورویچ "كه به او" میشل سوم "نیز لقب دادهاند ،بر امپراتوری روسیه تزاری آغاز شد .او اولین پادشاه از سلسله معروف رومانوفها بود كه اعقاب او تا سال 1918 میلادی بر روسیه سلطنت كردند .میشل رومانوف روز 1 اكتبر 1596 میلادی متولد شد و روز 17 اكتبر 1645 مرد .به روز 1 اكتبر 1596 و 17 اوت 1645 مراجعه شود.

2 می سال 1690

جنگ تاریخی" دروگدا "در ناحیهای به همین نام در جزیره ایرلند میان سپاهیان" گیوم دورانژ "شاهزاده هلندی كه بر انگلستان مسلط شده بود و ژاك دوم پادشاه معزول انگلستان كه با كمك لوئی چهاردهم از 24 نوامبر 1689 میلادی بر ایرلند مسلط شده بود ،اتفاق افتاد .در این جنگ ژاك دوم شكست خورد و پس از گریختن از ایرلند "دوباره به فرانسه پناه آورد .به روز 24 نوامبر 1689 مراجعه شود.

2 می سال 1875

"آلفرد دوموسه "شاعر ،نویسنده و ادیب مشهور فرانسوی بعد از 47 سال زندگی مرد" .لوئی - شارل - آلفرد دوموسه "روز 11 دسامبر 1810 میلادی در" پاریس "متولد شده بود .ابتدا میخواست نقاش شود ولی بعد راه ادبیات را برگزید .از مهمترین آثار" آلفرد دوموسه" "جام و لب - شبهای ونیز - در یك صندلی دخترها و روئیاهایشان "را باید نام برد .به روز 11 دسامبر 1810 مراجعه شود.

2 می سال 1941

جنگ عراق و بریتانیای كبیر "بر سر ادامه سلطه انگلستان بر عراق و چاههای نفت آن آغاز شد .این جنگ نتیجه شورش رشید عالی گیلانی ،آزادیخواه معروف عراقی بود كه علیه سیاست انگلستان قیام كرد و روز 3 آوریل 1941 میلادی بغداد را تصرف كرده بود .با وجودی كه آلمانیها ،رشید عالی گیلانی را تقویت میكردند ،وی شكست خورد و به خارج كشور گریخت .به روز 3 آوریل 1941 مراجعه شود.

2 می سال 1952

سلطنت سومین پادشاه كشور اردن هاشمی آغاز شد و این پادشاه كه هنوز نیز سلطنت و ادامه دارد" ملك حسین "دومین فرزند" ملك عبدالله "بنیانگذار استقلال اردن هاشمی است كه روز 14 نوامبر 1935 میلادی قدم به عرصه وجود گذاشته بود .قبل از او برادرش" ملك طلال "پادشاه بود .به روز 14 نوامبر 1935 و 5 سپتامبر 1951 مراجعه شود.

2 می سال 1953

سلطنت رسمی و مستقل ملك فیصل دوم ،پادشاه عراق آغاز شد و به این ترتیب دوران حكومت و فرمانروائی دائی او امیر عبدالله كه از روز 3 آوریل 1939 تا آن سال ،مدت 14 سال نایبالسلطنه بود ،پایان یافت .ملك فیصل دوم در جریان كودتای تاریخی 14 ژوییه 1958 به رهبری عبدالكریم قاسم و عبدالسلام عارف به قتل رسید .به روز 14 ژوییه 1958 مراجعه شود.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی