برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 4 از 4 نتیجه یافته شده در جستجوی 21می

21 می سال 1562

اولین جنگ مذهبی بین پروتستانها و كاتولیكهای فرانسه با حمله ئپروتستانها آغاز شد و مسبب بروز این جنگ ،قتل 23 پروتستان در ماجرای معروف به" فاجعه ئواسی "بود .در این جنگ كه در زمان سلطنت شارل نهم اتفاق افتاد علاوه بر پروتستانها و كاتولیكها ،بعضی ممالك خارجی نیز به كمك جنگجویان درآمدند .این جنگ روز 13 مارس 1563 میلادی با صدور فرمان" آمبواز "تمام شد.

21 می سال 1746

"ماركیز دوپومپادور "یكی از برجستهترین زنان قرن هجدهم میلادی فرانسه ،پس از 43 سال زندگی بدرود حیات گفت .این زن كه روز 18 ژانویه 1721 میلادی در پاریس متولد شده بود ،در سال 1744 میلادی مورد توجه لوئی 15 قرار گرفت و معشوقه او شد و نفوذ او به قدری بود كه مدت 20 سال فرمانروای واقعی فرانسه محسوب میشد .نام اصلی او" ژان آنتوانت پواسون "بود .به روز 18 ژانویه 1721 مراجعه شود.

21 می سال 1809

جنگ اول" اسلینگ "در قریهای به همین نام در ساحل رود دانوب میان 92 هزار سپاه اتریشی به سرداری آرشیدوك شارل و 22 هزار فرانسوی به سرداری" ماسنا ولان "فرماندهان فرانسوی درگرفت .در این نبرد عجیب كه قوای اتریش بیش از 4 برابر قوای فرانسه بود ،به سبب تلاش و فداكاری عجیب مارشال" لان "اتریشیها نتوانستند پیروز شوند ولی در جنگ دوم ارتش فرانسه پیروز شد .به روز 22 مه 1809 مراجعه شود.

21 می سال 1883

"بنیتو - موسولینی "رهبر بزرگ ایتالیا در قرن بیستم و بنیانگذار حزب معروف فاشیست در" پره داپیو "متولد شد .خانوادهاش مردمی متوسط بودند و خود او بعد از اتمام تحصیلاتش به روزنامهنویسی پرداخت و مدتها تبعید بود .بعد از تاصسیس حزب فاشیست ،چون به علل سیاسی آن حزب قدرت یافت ،موسولینی نخستوزیر شد و ایتالیا را به نفع آلمان وارد جنگ دوم كرد .وی روز 28 آوریل 1945 اعدام شد.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  عکس روز  |  آب و هوا  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی