برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 5 از 5 نتیجه یافته شده در جستجوی 23می

23 می سال 1618

واقعه تاریخی معروف به" تالار هرادشین "در پراگ پایتخت امروزی چك اسلواكی اتفاق افتاد .در این روز پروتستانهای چك كه به موجب فرمان" لتر دوماژس ته "از روز 27 مارس 1609 آزادی مذهبی داشتند ،از روز 27 دسامبر 1609 آزادی مذهبی داشتند ،دو نفر از نمایندگان فردیناند دوم امپراتور اتریش و آلمان را از پنجره ئتالار) هرادشین (كه قصر سلطنتی بود ،پایین انداختند و به این ترتیب مقدمه ئجنگهای مذهبی 30 ساله آغاز شد.

23 می سال 1788

"فریدریش روكرت "شاعر بزرگ و متفكر معروف آلمانی در" هامبورگ "قدم به عرصه ئوجود گذاشت .بعد از اتمام تحصیلات ،به سبب تحقیقات مفصلی كه پیرامون زبانهای شرقی كرد ،به استادی زبان عربی در دانشگاه برلن رسید .وی به زبان و ادبیات فارسی نیز آشنا بود و اولین اشعار حافظ را ،او به زبان آلمان ترجمه كرد .مرگ" روكرت "روز 27 ژوییه 1862 اتفاق افتاد.

23 می سال 1795

شورش 5 روزه" ئپاریس "كه از روز 19 مه همان سال به تحریك جمعی از وكلای مجلس ملی برای سرنگون كردن حكومت انقلابیون آغاز شده بود ،با مداخله ئلشكریان فرانسه و تهدید به گلولهباران كردن محله" ئسنت آنتوان "كه شورش از آن جا آغاز شده بود ،پایان یافت .در این شورش در حدود پانصد نفر از مردم و یكصد نفر از انقلابیون كه زمامدار بودند ،كشته شدند .به روز 19 و 1 آوریل 1795 مراجعه شود.

23 می سال 1891

"كولیت "شاعر بزرگ و درامنویس مشهور سوئدی در شهر" وكسیو "متولد شد .نام كامل او" پارلاگرفابین كولیت "بود و پدرش شغل سوزنبانی راهآهن داشت .در جوانی به پاریس رفت و در 1913 اولین اثرش به نام" هنر سخن "منتشر شد و بعد كتاب اشعار او به نام" محرك "به چاپ رسید .وی در 1951 میلادی یك جایزه ئمعروف ادبی گرفت .از مهمترین آثار او" باراباس و كوتوله "را باید نام برد.

23 می سال 1915

دولت ایتالیا به امپراتوری اتریش اعلان جنگ داد و به این ترتیب در مقابل الحاق امپراتوری عثمانی به متحدین) آلمان و اتریش (ایتالیا نیز به متفقین) فرانسه و انگلیس (پیوست در حالی كه تا روز 4 مه همان سال ایتالیا به موجب قرارداد اتحاد مثلث جزو متحدین محسوب میشد .ایتالیا به سبب اختلافاتی كه با اتریش داشت روز 4 مه 1915 از اتحاد مثلث كنارهگیری كرد و در این روز رسماش وارد جنگ شد.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی