برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 8 از 8 نتیجه یافته شده در جستجوی 29می

29 می سال 1453

"قسطنطنیه "بندر معروف و پایتخت معتبر روم شرقی ،در برابر حملات مداوم سپاهیان عثمانی كه قصد نابودی امپراتوری روم شرقی را داشتند سقوط كرد و به این ترتیب دوره ئجدیدی از تاریخ بشر كه به" قرون جدید "معروف است آغاز شد .قسطنطنیه كه امروز به استانبول) یا اسلامبول (معروف است توسط سلطان محمد فاتح امپراتور عثمانی تصرف شد و در حال حاضر جزص كشور جمهوری" تركیه "است.

29 می سال 1493

فرمان تاریخی معروف به" فرمان مسافرت "از طرف" ایزابل "ملكه مقتدر كشور اسپانیا خطاب به" كریستف كلمب "دریانورد معروف ایتالیائی كه برای او كار میكرد صادر شد و به موجب این فرمان بود كه كریستف كلمب بعدها قاره ئآمریكا را كشف كرد و دنیای تازه و وسیع و ثروتمند و حاصلخیزی را به بشر معرفی كرد .فرمان مسافرت بعد از اولین سفر كریستف كلمب به آمریكا صادر شد.

29 می سال 1692

جنگ" هوك "در مقابل معبری به همین نام در دریای مانش میان نیروهای دریایی فرانسه و قوای متحده ئانگلیس و هلند اتفاق افتاد .در این جنگ دریایی كه 99 كشتی انگلیسی هلندی با 80 كشتی فرانسوی به سرداری" تورویل "روبرو بودند ،به سبب تاكتیك مخصوص" تورویل "نیروهای متحد به سختی شكست خوردند ولی فردای آن روز ،تورویل شكست خورد .این واقعه به نام" سانحه هوگ "معروف است.

29 می سال 1707

برای اولین بار در تاریخ صنایع و اختراعات ،از قوه بخار ،برای ایجاد تحرك در یك ماشین استفاده شد .این ماشین توسط یك صنعتگر و فیزیكدان پركار و پراستقامت فرانسوی به نام دنیس پاپن ساخته شد .ماشین دنیس پاپن اولین وسیله بخاری محسوب میشود و بر اساس آن بعدها ،اتومبیل و كشتی بخاری ساخته شد .به روز 11 ژانویه 1647 و 6 دسامبر 1769 و 15 مه 1776 مراجعه شود.

29 می سال 1870

"اسموتس "سیاستمدار و سردار بزرگ آفریقای جنوبی در" بوون پلاآت "قدم به عرصه ئوجود گذاشت .نام اصلی او" یان كریستین اسموتس "بود و درجه مارشالی داشت .در جن دوم پیروزیهایی فراوانی در آفریقا برای متفقین به سدست آورد .وی از سال 1939 تا 1948 میلادی نخستوزیر آفریقای جنوبی بود .اسموتس پس از 80 سال زندگی در 1950 میلادی مرد .به روز 30 اوت 1950 مراجعه شود.

29 می سال 1908

هواپیمای جدیدی كه" سیكورسكی "كارشناس لهستانیالاصل هواپیمائی آمریكا اختراع كرده بود ،با موفقیت به پرواز درآمد و به این ترتیب ،فصل نوینی در تاریخ ارتباطات هوایی بشر به وجود آمد .این هواپیما كه شكلی عجیب داشت" هیلكوپتر "نامیده شد و از فواید آن این بود كه هم به جلو و هم به عقب میرفت و هم به طور عمودی مینشست و برمیخاست و هم در یك نقطه در فضا بیحركت میماند و هم به سرعت حركت میكرد.

29 می سال 1934

كودكان 5 قلوی معروف به" دیون "در كانادا متولد شدند .پدر و مادرشان مردمی فقیر بودند ولی سیل هدایایی كه از سراسر دنیا اعم از پول و جنس به سوی آنان سرازیر شد آن قدر بود كه برای 5 قلوها كه همه دختر بودند ثروتی تشكیل داد كه به خوبی رشد كنند .از این 5 خواهر كه) آنت - ماری - سیسیل - ایلان و امیلی (نام داشتند 4 نفر زنده هستند و پنجمی یعنی امیلی در 1954 میلادی مرد.

29 می سال 1940

"نروژ "پس از 42 روز جنگ و پایداری در مقابل نیروهای آلمان نازی به تصرف سپاهیان" ورماخت "درآمد .و به این ترتیب ،كشور دیگری به تعداد ممالكی كه به اشغال نیروهای هیتلر درآمده بودند افزوده شد .حمله به نروژ پس از مینگذاری آبهای ساحلی نروژ از روز 18 آوریل 1940 میلادی آغاز شد و گرچه انگلیسیها نومیدانه كوشیدند مانع از سقوط نروژ شوند ولی در این روز سرانجام نروژ سقوط كرد.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی