برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 7 از 7 نتیجه یافته شده در جستجوی 30می

30 می سال 1498

سومین سفر دریائی كریستف كلمب ،كاشف آمریكا به دستور پادشاه و ملكه ئاسپانیا به اراضی جدیدالاكتشاف آمریكا آغاز شد .در این سفر 6 كشتی و در حدود 600 ملاح و دریانورد با او همراه بودند .این سفر به خلاف سفرهای اول و دوم و چهارم زیاد طول نكشید و كلمب پس از كشف" تری نیداد "و شمال آمریكای جنوبی كه آن را" ایسلاسانكتا "یا" جزیره مقدس "نامیده به اسپانیا برگشت .به روز 3 اوت 1492 مراجعه شود.

30 می سال 1718

"ویلیام پن "یكی از برجستهترین رهبران مذهبی فرقه" ئكواكر "و كسی كه ایالت امروزی پنسلوانیای آمریكا را تاصسیس كرده ،بدرود حیات گفت .ویلیام پن به سال 1644 میلادی در شهر تاریخی لندن متولد شد و در سال 1674 میلادی با اجازه" ئشارل دوم "پادشاه انگلستان به آمریكا رفت و سرزمینی را كه خود تاصسیس و آباد كرده بود به نام خودش" پنسیلوانیا "نامید .به روز 14 اكتبر 1644 مراجعه شود.

30 می سال 1778

"كی لوساك "فیزیكدان و شیمیست معروف فرانسه در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی در" سن لئونارد "واقع در" لی.وزین "قدم به عرصه وجود گذاشت .او واضع قوانین مربوط به انبساط گازهاست كه اهمیت فراوانی در شیمی و فیزیك دارند .برای اولین بار او بود كه بالنهای محتوی گاز را به آسمان فرستاد و" بر "را كشف كرد .وی روز 29 ژوئن 1850 میلادی مرد .به روز 29 ژوئن 1850 مراجعه شود.

30 می سال 1819

شبه جزیره ئزیبای" فلوریدا "كه آن را باغ گل ایالات متحده آمریكا لقب دادهاند ،به مبلغ 5 میلیون دلار از طرف آمریكائیها خریده شد .این شبه جزیره روز 11اكتبر سال 1513 میلادی توسط" پونس دولئون "كاشف و دریانورد معروف اسپانیائی كشف شده و جزص مستعمرات اسپانیا درآمده بود .فلوریدا روز 3 مارس 1845 رسماش جزص ایالات متحده آمریكا شد .به روز 11 اكتبر 1513 مراجعه شود.

30 می سال 1912

"ویلبور رایت "یكی از برادران رایت) كه مخترعین اصلی هواپیما بودند (در چهل و پنج سالگی بدرود حیات گفت .ویلبور رایت به سال 1867 میلادی در" هنری كانتی "واقع در ایالت" ایندیانا "متولد شد .وی بعدها با كمك برادر خود" اورویل رایت "اولین هواپیما را ساخت و آن را روز 17 دسامبر سال 1903 میلادی با موفقیت آزمایش كردند .به روز 17 دسامبر 1903 مراجعه شود.

30 می سال 1961

"ژنرال تروخیلو "دیكتاتور بزرگ كشور جمهوری" دومینیكن "در ناحیهای به نام" سان كریستوبال "مورد حمله 7 مرد مسلح قرار گرفت و كشته شد .وی كه در سال 1929 میلادی بعد از یك كودتای خونین زمام امور كشور را به دست گرفته بود ،همه مقامات ارتشی و دولتی را به اقوام خود داده و رژیم دیكتاتوری خشنی در پیش گرفته بود كه سرانجام به مرگش منتهی شد.

30 می سال 660

امپراتور روم شرقی" قسطنطیندوم "كه در برابر حملات سپاه" معاوی±بنابی سفیان "فرمانروای سوریه چارهای جز تسلیم ندیده بود در مدینه ،خلافت معاویه را به رسمیت شناخت و حاضر شد كه هر ساله باج و خراج به دربار معاویه بفرستد .معاویه ،حمله به روم شرقی را از 18 ژوییه سال 658 میلادی آغاز كرده بود و سرانجام در این روز به مقصود خویش رسید .به روز 18 ژوییه 1658 مراجعه شود.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  آب و هوا  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی