برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 12 نتیجه یافته شده در جستجوی 5می

5 می سال 1577

"روبنس "یكی از نامدارترین نقاشان هلندی در قرون شانزدهم و هفدهم میلادی در شهر" زیگن "آلمان قدم به عرصه وجود گذاشت زیرا پدرش در آن زمان در حال تبعید در آلمان به سر میبرد .وی جوانی و كودكی آمیخته به سختی و مرارتی داشت ولی همین شخص كارش به جایی رسید كه سلاطین اروپایی شیفته آثار او بودند و برای استخدامش پیشقدم میشدند .او روز 8 اوت 1639 مرد .به روز 8 اوت 1639 مراجعه شود.

5 می سال 1609

اتحاد مذهبی معروف به" اتحاد مقدس "در سرزمین آلمان به وجود آمد .در این اتحادیه بزرگ سیاسی و مذهبی ،كلیه امرا و پادشاهان آلمانی كه مذهب كاتولیك داشتند گرد هم آمدند تا در مقابل" اتحاد انجیلی "كه توسط پیروان كالون در 2 آوریل 1608 میلادی به وجود آمده بود ،مقاومت كنند .ریاست این اتحادیه با" ماكسی میلیان "دوك" باویر "بود.

5 می سال 1626

"مادام دوسوینیه "یكی از شخصیتهای ادبی معروف فرانسه در قرن هفدهم میلادی ،در" پاریس "متولد شد .خانوادهاش از نجباص و بزرگزادگان فرانسه بودند و خود او به طور كامل" ماری دورابوتین شانتال ماركیز دوسوینیه "خوانده میشد .وی كه خانهاش محل اجتماع ادبا و فضلای عصر بود در نامههایی كه به یادگار گذاشته است عصر خود را به وضوح معرفی كرده است .به روز 20 ژانویه 1696 مراجعه شود.

5 می سال 1795

60هزار نفر سپاهیان آغامحمدخان قاجار كه از پل ارس گذشته و به گرجستان تجاوز كرده بودند ،قلعه مستحكم شوشی را محاصره كردند .شوشی كه در آن زمان ابراهیمخلیل خان جوانشیر از آن دفاع میكرد ،كلید فتح گرجستان محسوب میشد و آغامحمدخان قصد تنبیه هراكلیوس پادشاه گرجستان را داشت كه از اطاعت ایران سر زده و تحتالحمایه روسیه شده بود .محاصره قلعه شوشی بدون نتیجه پایان یافت.

5 می سال 1818

"كارل ماركس "فیلسوف بزرگ و مرد معروف اقتصادی و اجتماعی آلمان در قرن نوزدهم میلادی "در شهر" ترور "متولد شد .پدرش ابتدا یهودی بود و بعد پروتستان مذهب شد وی در جریان تحصیل ،مرید" هگل "فیلسوف معروف آلمان شد و تحت تاصثیر او فلسفه خود را كه بر بنای ماتریالیسم دیالكتیك استوار بود عرضه ساخت .او به سال 1883 مرد .به روز 14 مارس 1883 مراجعه شود.

5 می سال 1848

حكومت هیاصت معروف" مجریه "فرانسه به جای حكومت موقتی فرانسه) كه به آن نام حكومت" روزنامهنگاران "نیز داده شده بود (بر روی كار آمد .این هیاصت كه به جای 11 روزنامهنویس هیاصت موقت ،روی كار آمده بود 5 عضو داشت كه سه نفر اعضای مهم آن عبارت بودند از لامارتین شاعر بزرگ - آراگو طبیعیدان معروف و" لدرو رولن "رئیس حزب رادیكال فرانسه.

5 می سال 1862

"برنارد برنسون "یكی از معروفترین نویسندگان و منتقدین ادبیات آمریكا در قرون نوزده و بیستم میلادی ،در" بالاس "قدم به عرصه وجود گذاشت .خانوادهاش مردمی كشاورز بودند اما خود او به ادبیات راغب بود و سرانجام نیز به عنوان یك نویسنده ،مشهود شد .سفر او از سال 1883 آغاز شد و بعدها به ایتالیا رفت و مقیم فلورانس شد" .شهر عشق و راهب فقیر "از آثار مهم او است .به روز 20 اكتبر 1959 مراجعه شود.

5 می سال 1875

"ژرژ بیزه "موسیقیدان بزرگ فرانسوی كه دنیا او را به عنوان" مصنف اپرای كارمن "میشناسد "بعد از 37 سال زندگی بدرود حیات گفت .وی روز 6 فوریه 1838 میلادی در پاریس متولد شده بود .از مهمترین آثار" ژرژ بیزه "اینها را میتوان نام برد :صیادان مروارید - واسكو دوگاما - سویت دختر پرت - اپرای جمیله - آزلزین و دون پروكوسپیو "شاهكار او اپرای كارمن بود .به روز 6 فوریه 1838 مراجعه شود.

5 می سال 1913

پس از 19 سال زد و خورد میان مردم كشور گینه در مغرب آفریقا و سپاهیان فرانسوی كه قصد تسخیر و استعمار آن سرزمین را داشتند ،گینه به تصرف فرانسویان درآمد .اولین تجاوز سپاهیان فرانسه در گینه ،روز 24 دسامبر سال 1894 میلادی آغاز شده بود .گینه پس از 45 سال اشغال ،روز 2 اكتبر 1958 استقلال یافت .به روز 24 دسامبر 1894 و 2 اكتبر 1958 مراجعه شود.

5 می سال 1926

ژنرال" آلكسیس بروسیلوف "یكی از نامآورترین و مشهورترین سرداران روس در جنگ بینالملل اول "پس از 73 سال زندگی بدرود حیات گفت .ژنرال آلكسیس بروسیلوف روز 19 نوامبر 1853 میلادی در سنپطرزبورگ متولد شده بود .وی در جنگ" پری پت "علیه نیروهای اتریشی كه از روز 4 ژوئن 1917 آغاز شد سرداری قوای روس را به عهده داشت .به روز 19 نوامبر 1853 مراجعه شود.

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 بعدی

امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی