برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 5 از 5 نتیجه یافته شده در جستجوی 8می

8 می سال 1783

"جان استوارت میل "فیلسوف و دانشمند معروف انگلستان در قرن نوزدهم میلادی ،پس از 67 سال زندگی ،بدرود حیات گفت .این فیلسوف بزرگ ،روز 20 ماه مه 1806 میلادی در" لندن "متولد شده بود .از آثار مهم جان استوارت میل" سرگذشت زندگی خودش - علم اقتصاد و ثروت ملل و كتاب منطق "را میتوان نام برد.

8 می سال 1828

"ژان - هانری - دونان "یكی از مردان بزرگ جهان كه موئسس و بانی اصلی جمعیتهای صلیب سرخ در ممالك مسیحی مذهب جهان است ،در شهر زیبای" ژنو "در سویس متولد شد .وی در جریان جنگ سولفرینو كه بین ایتالیا و فرانسه و اتریش اتفاق افتاد ،برای رسیدگی به حال زخمیهای جنگ طرح صلیب سرخ را ریخت .دونان به سال 1910 میلادی مرد .به روز 30 اكتبر 1910 مراجعه شود.

8 می سال 1880

وآن گوستاو فلوبر نویسنده بزرگ فرانسوی در قرن نوزدهم میلادی پس از 59 سال زندگی بدرود حیات گفت" .فلوبر "روز 12 دسامبر 1821 میلادی در متولد شده بود .پدرش دانشمندی پولدار بود و در تعلیم او از هیچ نكتهای فروگذار نكرد .از مهمترین آثار گوستاو فلوبر" مادام بوواری - سالامبو - وسوسه ئسنت آنتوانت و تربیت احساساتی "را باید نام برد .به روز 12 دسامبر 1821 مراجعه شود.

8 می سال 1884

"هاری ترومن "سی و سومین رئیس جمهوری ایالات متحده آمریكا در خانوادهای متوسط در" اینداپاندنس "واقع در ایالت معروف" میسوری "در جنوب قدم به عرصه ئوجود گذاشت .وی مشاغل مختلفی از قبیل روزنامهنویسی و زراعت داشت و در جنگ اول جزص گارد ملی میسوری به جبهه رفت .در سال 1945 میلادی بعد از مرگ روزولت رئیس جمهوری شد و دو دوره ریاست كرد.

8 می سال 1903

"پل گوكن "نقاش بزرگ فرانسوی در" ماركیاس "بدرود حیات گفت .این هنرمند كه طبعی حساس و روحی آرامناپذیر داشت ،به سال 1848 میلادی در پاریس متولد شد .به جستجوی آرامش روحی به سفرهای متمادی رفت و سرانجام" تاهیتی "را برای سكونت برگزید و بسیاری از آثار برجسته ئخود را در آن جا خلق كرد .وی هنگام مرگ 55 سال داشت.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی