برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 5 از 5 نتیجه یافته شده در جستجوی 1ژوئن

1 ژوئن سال 1593

"كریستوفر مارلو "شاعر و درامنویس معروف انگلیسی ،بعد از 29 سال زندگی ،به ضرب كارد در میخانهای در" ویتفورد "به قتل رسید .وی روز 5 دسامبر 1564 میلادی در" كانتربوری "قدم به عرصه ئوجود گذاشته بود .از مهمترین آثار او" كریستوفر مارلو "كه سبك نمایشنامهنویسی را دگرگون كرد" ،تیمور لنگ - ادوارد دوم - یهودی مالت و دكتر فاسنوس "را میتوان نام برد.

1 ژوئن سال 1736

"اوژن دوساووا "یكی از سرداران و فرماندهان بزرگ اروپا در قرن هفدهم كه اصلاش فرانسوی بود ،پس از 73 سال زندگی بدرود حیات گفت .این مرد نظامی روز 17 اكتبر 1663 میلادی در پاریس متولد شد .در جریان جنگهای سیزده ساله میان لوئی چهاردهم و اتحاد كبیر اروپا "اوژن دوساووا به میهن خود خیانت كرد و فرمانده سپاه آلمان علیه فرانسویها گردید.

1 ژوئن سال 1804

"میخائیل گلینكا "اولین موسیقیدان و آهنگساز اپرائی روسیه ،در" نووس پاس كوایه "قدم به جهان گذاشت .از نوجوانی به كار موسیقی پرداخت و هنرش این بود كه در مقابل اپراهای معروف ایتالیایی و آلمانی اپراهای جاودانی روسی بسازد و اولین اثرش به نام" ایوان سوسانین "در همین زمینه بود .وی پس از شهرت بسیار ،روز 15 فوریه 1875 میلادی بدرود حیات گفت .به روز 15 فوریه 1875 مراجعه شود.

1 ژوئن سال 1923

زلزله ئتاریخی و پرتلفات" توكیو "پایتخت ژاپن اتفاق افتاد و در این زلزله كه آن را یكی از سختترین زمینلرزههای جهان دانستهاند در حدود 15 هزار نفر از سكنه این شهر پرجمعیت نابود شدند .این زلزله در دو نوبت و به فاصله كوتاهی از یكدیگر اتفاق افتاد و نیمی از توكیو را كه بیشتر ساختمانهای آن چوبی بود ویران كرد .قسمت عمده تلفات زلزله ناشی از حریقهای بعدی بود.

1 ژوئن سال 1962

"آدولف آیشمن "یكی از برجستهترین سران نازی كه در كشتار یهودیان در اردوگاههای مختلف مرگ منجمله" اوشویتز "فرمانده اصلی بود ،بعد از انجام یك محاكمه در اسرائیل كه محكوم به مرگ شد به دار آویخته شد و جسد او نیز سوزانده شد و خاكسترش را به دریا ریختند .آیشمن كه مسئول اردوگاه اوشویتز بود ،بعد از جنگ به برزیل گریخت ولی بعد اسرائیلیها او را ربودندد و به اسرائیل آوردند.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی