برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 8 از 8 نتیجه یافته شده در جستجوی 14ژوئن

14 ژوئن سال 1594

"اورلاندس لاسوس "موسیقیدان و آهنگساز هلندی در قرن شانزدهم میلادی پس از 62 سال زندگی به درود حیات گفت .وی روز 1 دسامبر 1532 میلادی در" مونس "متولد شده بود .آثار لاسوس مانند" پاسترینا "موسیقیدان معاصرش ،شامل" مس - موتت - كانتات - پسوم و مادریكال "است" باخ و هندل "در آثار خویش از آثار او زیاد استفاده كردهاند .به روز 1 دسامبر 1532 مراجعه شود

14 ژوئن سال 1800

"كهلهبر "سردار بزرگ فرانسوی در قرن هجدهم ،پس از 47 سال زندگی ،در قاهره به دست یك مسلمان متعصب به نام" سلیمان "به قتل رسید" ژان - باپتیست - كهلهبر "روز 31 اكتبر سال 1753 میلادی در" استراسبورگ "قدم به عرصه وجود گذاشت .در جنگهای مصر ،وی در كنار ناپلئون میجنگید و در غیاب ناپلئون روز 20 مارس 1800 میلادی در جنگ" هلیووپولیس "پیروز شد.

14 ژوئن سال 1800

ژنرال" دسكس "یكی از فرماندهان معروف فرانسه در قرن هجدهم میلادی پس از 32 سال زندگی در جریان جنگ تاریخ" مارانگو "به قتل رسید" .لوئی - دسكس - دودیگوكسل "روز 16 آوریل 1768 میلادی ،در خانوادهای اشرافی و ثروتمند قدم به عرصه وجود گذاشته بود .وی در حمله ناپلئون به مصر و جنگهای آن سامان در شمار بهترین سرداران ناپلئون بناپارت بود .به روز 16 آوریل 1768 مراجعه شود.

14 ژوئن سال 1811

"هاریت بیجراستو "خانم رماننویس مشهور آمریكایی در شهری به نام" لیچفلید "از توابع" كنتوكی "متولد شد .پدرش واعظ دینی بود و شوهر او نیز كشیش بود" .بیجراستو "كه ذوق نویسندگی داشت برای كمك به بودجه خانواده به نوشتن پاورقی برای جراید پرداخت و به زودی مشهور شد .وی خالق اثر عظیم و ابدی" كلبه عمو توم "است .هاریت بیجراستو روز 1 ژوییه 1896 میلادی وفات یافت.

14 ژوئن سال 1820

حمله سپاهیان مصری به فرماندهی" محمدعلی پاشا "فرمانروای نامی مصر برای تصرف سرزمینهای سودان ،به آن سرزمین آغاز شد .برای تسخیر سودان ،سپاهیان محمد علیپاشا ،مجبور به انجام یك سلسله جنگهای وحشیانه و خونینی تواصم ،با قتلعامهای فجیع شدند و سرانجام نیز موفق گردیدند .سلطه مصر بر سودان مدت 60 سال ،تا سال 1880 میلادی به طول انجامید.

14 ژوئن سال 1866

امپراتوری اتریش به دولت پروس) آلمان (اعلان جنگ داد و بلافاصله یا حمله سربازان آلمانی به اتریش ،جنگ این دو كشور آغاز شد .عامل اصلی این جنگ بیسمارك صدر اعظم آلمان بود كه قصد تضعیف اتریش را داشت .ابتدا روز 8 آوریل همان سال با ایتالیا علیه اتریش متحد شد .سپس روز 7 ژوئن ،دوكنشین هلشتاین را كه متعلق به اتریش بود گرفت و در این روز نیز جنگ را رسماش آغاز كرد.

14 ژوئن سال 1906

اولین تحقیقات جغرافیایی در مورد جزیره بزرگ" گروئلند "آغاز شد و محقق معروفی كه انجام این تحقیقات گرانبها را به عهده گرفته بود دریاسالار" پیری "قطبشناس و دانشمند معروف آمریكایی بود .تا آن زمان همه میپنداشتند گروئنلند به قطب شمال متصل ولی تحقیقات پیری ثابت كرد كه گروئنلد به قطب نچسبیده و یك جزیره یخبندان مستقل است.

14 ژوئن سال 1942

جنگ" طبروق "برای تصرف بندری به همین نام در ساحل دریای مدیترانه در كشور لیبی ،با حمله نیروهای آلمان نازی به فرماندهی فیلد مارشال رومل سردار بزرگ آلمان در جنگ بینالملل دوم آغاز شد .از این بندر ،نیروهای انگلیسی با سرسختی هر چه تمامت دفاع میكردند ولی پس از 36 ساعت جنگ ،سرانجام انگلیسیها با دادن 15 هزار تلفات ،طبروق را تخلیه كردند .به روز 13 نوامبر 1942 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  عکس روز  |  آب و هوا  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی