برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 13 نتیجه یافته شده در جستجوی 17ژوئن

17 ژوئن سال 1511

اتحاد تاریخی معروف به" اتحاد مقدس "كه آن" معاهده سنتلیگ "هم میگویند ،توسط ممالك مختلف اروپایی علیه فرانسه صورت گرفت .مبتكر اصلی این اتحادیه ،پاپ" ژول دوم "بود كه ابتدا به كمك فرانسه در اتحاد" كامبره "ونیزیها را شكست داد و بعد اتحادیه كامبره را به مخالفت با فرانسه گماشت .به روز 27 آوریل 1508 و 5 فوریه 1512 مراجعه شود

17 ژوئن سال 1529

پیشروی نیروهای مقتدر و خطرناك تركان عثمانی كه به صورت مهیبترین نیروهای جهان در قرون شانزدهم میلادی در اروپا درآمده بودند ،جلوی دروازههای" وین "پایتخت امپراتوری اتریش گرفته شد و این جلوگیری كه منجر به شكست عثمانیان شده ،توسط ارتشهای فرانسه و آلمان صورت گرفت كه به كمك اتریش آمده بودند این اولین شكست عثمانی از ممالك متحد اروپایی بود.

17 ژوئن سال 1609

"نیویورك "بزرگترین و پرجمعیتترین بنادر امروزی جهان توسط سرنشینان یك ناوچه كوچك اكتشافی هلندی ،كشف و شناخته شد .كاشف نیویورك یك انگلیسی به نام" هنری هودسون "بود كه در خدمت هلندیها بود .در منطقهای كه هودسون كشف كرده بود ،بعدها شهری به نام" نیوآمستردام "از طرف هلندیها ساخته شد و بعدها انگلیسیها آن را به" نیویورك "تغییر نام دادند.

17 ژوئن سال 1811

یكی از بزرگترین و خونینترین جنگهای سفیدپوستان و سرخپوستان آمریكا در اطراف رودخانهای به نام" تیپه كانو "در گرفت .فرمانده سفیدپوستان در این جنگ ژنرال معروف" هاریسون "بود كه فرمانداری ایالت ایندیانا را به عهده داشت و رهبر سرخپوستان" تكومسه "نام داشت كه همه سرخپوستان را علیه سفیدپوستان متحد كرده بود .این جنگ با شكست سرخپوستان تمام شد.

17 ژوئن سال 1818

"شارل گونو "یكی از آهنگسازان معروف قرن نوزدهم میلادی فرانسه در" پاریس "متولد شد .پدرش گونو نویسنده بود و به تشویق او و مادرش كه پیانیست بود" ،گونو "مدارج هنری را پیمود و مدتی شاگردی" راین "را كرد .این هنرمند شایسته كه تحول عمیقی در موسیقی فرانسه ایجاد كرد روز 18 اكتبر 1893 میلادی به درود حیات گفت .به روز 18 اكتبر 1893 مراجعه شود

17 ژوئن سال 1873

لرد" ادوارد لیتن "شاعر ،ادیب و سیاستمدار بزرگ انگلستان در قرن نوزدهم میلادی كه در" لندن "قدم به عرصه وجود گذاشته بود ،بعد از 70 سال زندگی بدرود حیات گفت .نام اصلی او" لرد - ادوارد بولور - لیتن "بود و روز 25 مه 1803 متولد شده بود .از مهمترین آثار این سیاستمدار ادیب" آخرین روزهای پومپئی "را باید نام برد .به روز 25 مه 1803 مراجعه شود

17 ژوئن سال 1901

"ویكتوریا "یكی از تاریخیترین ملكههای بریتانیای كبیر ،پس از 82 سال زندگی و 64 سال سلطنت بدرود حیات گفت و پسرش با عنوان ادوارد هفتم به جای او به سلطنت رسید .ویكتوریا روز 23 مارس 1819 میلادی در لندن متولد شده و روز 20 ژوئن 1837 میلادی در 18 سالگی به جای ویلیام چهارم به سلطنت رسید .سلطنت وی طولانیترین سلطنتهای انگلیس بود .به روز 20 ژوئن 1837 مراجعه شود

17 ژوئن سال 1925

قرارداد منع استفاده از میكروب در جنگهای بینالمللی در" ژنو "به صورت یك مقاولهنامه امضاص شد .به موجب این مقاولهنامه ،دول امضاص كننده كه كانادا - فرانسه - انگلستان - ایتالیا - هلند و بلژیك از آن جمله بودند ،تعهد میكردند كه در عملیات جنگی از به كاربردن سلاحهای میكروبی به منظور پیروزی خودداری كنند .دولت ایران نیز بعدها به امضای این مقاولهنامه ،به آن پیوست.

17 ژوئن سال 1940

فرار تاریخی" ژنرال دوگل "در جنگ دوم صورت گرفت و نتیجه این فرار ،تاصسیس" فرانسه آزاد "در شمال آفریقا و ادامه جنگ فرانسه و آلمان بود .درست در همین روز بود كه مذاكرات جنگل" رتوند "برای قبول شرایط صلح آلمانیها از طرف فرانسه آغاز شد و به تسلیم فرانسه منجر گردید .ژنرال دوگل بعدها به مقام ریاست جمهوری فرانسه رسید .به روز 22 نوامبر 1890 مراجعه شود.

17 ژوئن سال 1941

دوره دوم جنگهای فنلاند و روسیه شوروی در جریان جنگهای بینالملل دوم آغاز شد .دوره اول جنگهای این دو كشور اروپای شرقی روز 7 نوامبر 1939 میلادی با حمله ارتش سرخ شروع و روز 2 مارس 1940 میلادی با شكست فنلاندیها به پایان رسیده بود .دوره دوم جنگ روس و فنلاند كه از این روز شروع شد ،روز 20 سپتامبر 1944 با شكست مجدد فنلاند تمام شد .به روز 20 سپتامبر 1944 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 بعدی

امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی