برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 9 از 9 نتیجه یافته شده در جستجوی 18ژوئن

18 ژوئن سال 1433

پس از 14 سال تلاش دریانوردان پرتغالی برای رسیدن به دماغه" پوژادور "در شمال غربی قاره آفریقا ،سرانجام اولین پایگاه دریایی پرتغالی در این دماغه تاصسیس و بوجود آمد .اولین تلاش برای رسیدن به این دماغه كه در آن زمان از لحاظ دریانوردی اهمیت فراوان داشت ،روز 1 نوامبر سال 1419 میلادی توسط پرتغالیها آغاز شده بود .به روز 1 نوامبر 1419 مراجعه شود

18 ژوئن سال 1598

"فئودور اول "آخرین پادشاه از قوم" نورمان "بدرود حیات گفت و به این ترتیب سلسله نورمانها كه بر روسیه سلطنت داشتند منقرض شد .موئسس این سلسه سلطنتی معروف ،یكی از سران معروف قوم نورمان به نام" رودیك نورمان "بود كه در قرون چهاردهم سلسله نورمان را تشكیل داد .جانشین فئودور اول" بوریس گودونوف "نام داشت .به روز 5 ژوئن 1546 مراجعه شود

18 ژوئن سال 1675

جنگ تاریخی معروف به جنگ فهربلین "در جریان مبارزات سیاسی شمال اروپا با شكست سخت سوئدیها پایان یافت .در این زمان ،بر سوئد شارل یازدهم سلطنت داشت و او به خاطر پول ،گاه با هلندیها و گاه با فرانسویها كه دشمن یكدیگر بودند كمك میكرد .در جنگ فهربلین فردریك گیوم فرمانروای" براندنبورك "با شارل یازدهم روبرو بود و بعد از شكست دادن او ،پومرانی را تصرف كرد.

18 ژوئن سال 1756

قلعه" ماهون "یكی از مستحكمترین و مهمترین پایگاههای دریایی انگلستان در مغرب دریای مدیترانه ،بعد از 36 روز جنگ به تصرف فرانسویان درآمد و به نیروی دریایی و جنگاوران انگلیسی مدافع آن قلعه تلفات زیادی وارد شد .قلعه ماهون در جزایر بالئار واقع شده و از روز 12 مه 1756 میلادی مورد حمله نیروهای فرانسوی قرار گرفته بود .به روز 12 مه 1756 مراجعه شود

18 ژوئن سال 1781

"اوژن دوبوهارنه "یكی از معروفترین درباریان ناپلئون بناپارت در پاریس قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش ژنرال بوهارنه از افسران لویی شانزدهم بود كه در دوران انقلاب اعدام شد و مادرش" ژوزفین "بود كه بعد ،همسر ناپلئون و امپراتوریس فرانسه شد .وی بعدها ناپسری ناپلئون شد و بعد از تاجگذاری ناپلئون ،مقام تشریفاتی صدر اعظم دولت را یافت و روز 14 دسامبر 1824 میلادی به درود حیات گفت.

18 ژوئن سال 1810

ژنرال" ژاك دومونو "یكی از سرداران و ژنرالهای بزرگ فرانسه در قرن هجدهم میلادی بعد از 60 سال زندگی به درود حیات گفت .وی كه از جمله كهلهبر سرداران سلطنتطلب فرانسه در دوران حكومت جمهوری اول بود ،روز 1 نوامبر 1750 میلادی در" بوسی "متولد شده بود .وی بعد از قتل فرمانده قوای فرانسه در مصر شد و در زمان او بود كه مصر روز 12 سپتامبر 1801 میلادی بدست انگلیسیها افتاد.

18 ژوئن سال 1834

قیام تاریخی" كاربوناد"ها علیه سلطه اتریشی بر ایتالیا آغاز شد .كاربونادها اعضاص یك فرقه سیاسی مخفی ایتالیا به نام" كاربونادی "بودند كه چون اعضاص موئسس آن معدنچی زغال سنگ بودند ،به" كاربونادی "معروف شدند و رهبر اصلی آنها" مازینی "نام داشت و بعدها مازینی ،سازمان ایتالیای جوان را پیریزی كرد .یكی از اعضای برجسته این سامان ،یوسف گاریبالدی میهنپرست معروف ایتالیایی بود.

18 ژوئن سال 1928

به موجب قرارداد معروف" كلاك برآیند "كه دول اروپایی آن را امضاص كردند ،جنگ برای همیشه تحریم شد و این اولین باری بود كه دول اروپایی در مورد تحریم جنگ با یكدیگر توافق میكردند .با وجودی كه قرار بود جنگ برای همیشه در اروپا تحریم شود ،معهذا با حمله ایتالیا به حبشه در 1936 و حمله آلمان به لهستان در سال 1939 پیمان" كلاك - برآیند "لغو شد.

18 ژوئن سال 1956

آخرین سرباز انگلیسی مقیم ترعه سوئز ،منطقه كانال را ترك كرد و به این ترتیب دولت انگلستان سیادت خود را بر ترعه سوئز از دست داد .این كانال توسط فردیناند دولسپس فرانسوی با كمك مصریها ساخته شده بود ولی انگلیسیها بعدها بر آن مسلط شدند .دولت مصر روز 26 ژوییه همان سال كانال سوئز را ملی اعلام نمود .به روز 26 ژوییه 1956 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   آب و هوا  |  عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی