برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 4 از 4 نتیجه یافته شده در جستجوی 2ژوئن

2 ژوئن سال 37 قبل از میلاد

سلطنت" اشك سیزدهم "پادشاه معروف سلسله ئاشكانیان با استعفای خود او از تاج و تخت پایان یافت .این پادشاه نامدار كه نام اصلی او" ارد اول "بود بعد از قتل برادرش" مهرداد سوم "به سلطنت رسید و در زمان او بود كه" كراسوس "سردار بزرگ رومی به ایران حمله كرد و شكست خورد و كشته شد .جانشین" ارد اول "پسرش" فرهاد چهارم "بود .وی روز 6 ژوییه 37 قبل از میلاد كشته شد.

2 ژوئن سال 1522

جنگهای چهار ساله" فرناندو كورتز "فاتح مشهور اسپانیائی در" مكزیك "پایان یافت و به این ترتیب كشوری كه امروزه در جنوب ایالات متحده آمریكا با رژیم مستقل جمهوری اداره میشود به تصرف اسپانیائیها درآمد .حمله به مكزیك از روز 17 آوریل 1519 میلادی با 300 سوار و 100 توپ آغاز شد و در این روز به نفع اسپانیائیها پایان یافت .به روز 26 فوریه 1547 مراجعه شود.

2 ژوئن سال 1918

دومین حمله ئبزرگ سپاهیان اتریشی به سربازان ایتالیائی آغاز شد .این حمله دنباله ئپیروزی بزرگی بود كه در جنگ" ایزونزو "در 24 اكتبر 1917 میلادی نصیب ژنرال" كروس "اتریشی شده بود .منتها چون این بار ایتالیائیها توسط فرانسویها تقویت شده بودند ،اتریشیها به سختی شكست خوردند و انتقام شكست" ایزونزو "از اتریش گرفته شد .به روز 24 اكتبر 1917 مراجعه شود.

2 ژوئن سال 1942

حمله ئبزرگ آلمان نازی در شمال آفریقا كه به" حمله متقابل رومل "معروف شده است ،به دستور فیلد مارشال رومل فرمانده نامدار آلمانی برای متوقف كردن پیشروی نیروهای انگلیسی كه توسط ژنرال اوكین لك رهبری میشدند آغاز شد .پیشروی و حمله ئانگلیسیها از روز 13 نوامبر 1941 میلادی شروع شده بود .این جنگ و حمله تا روز 30 ژوئن همان سال ادامه داشت .به روز 14 ژوئن 1942 مراجعه شود.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  عکس روز  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی