برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 9 از 9 نتیجه یافته شده در جستجوی 22ژوئن

22 ژوئن سال 1136

كار ساختمانی یكی از تاریخیترین و معروفترین كلیساهای جهان در پاریس و پایتخت فرانسه آغاز شد و این كلیسا كه امروز شهرت بینالمللی دارد" نوتردام "نام دارد كه به آن كلیسای" نوتردام دوپاری "نیز میگویند .كار ساختمانی نوتردام تا سال 1250 میلادی به طول انجامید و نقشه آن بدست دو معمار برجسته فرانسوی" پیر دومونترو و شان دوشیل "طرح و اجرا شده بود .به روز 9 مارس 1250 مراجعه شود.

22 ژوئن سال 1664

اولین میسیون سیاسی قدیمی روسیه از طرف امپراتور" آلكسیس "تزار معروف روسیه) كه پدر پطر كبیر بود (به ایران آمد .در آن زمان شاه عباس دوم بر ایران سلطنت داشت و به دستور وی ،از سفرای آلكسیس كه او را" گراندوك مسكو "مینامیدند پذیرایی شایانی شد ولی چون قصد آنان جاسوسی و بازرگانی بدون گمرك بود ،همه را برون كرد و روسها نیز بعداش به تلاقی این توهین فرحآباد مازنداران را گرفتند و آتش زدند.

22 ژوئن سال 1743

"كنتس دوباری "یكی از زنان متنفذ و پر قدرت فرانسه در قرن هجدهم میلادی در پاریس چشم به جهان بازكرد وی از طبقه سوم بود و بعدها به سبب ذوق و سلیقهای كه داشت یك كارگاه تهیه كلاههای زنانه باز كرد .نام اصلیش" ژان بكو "بود و چون مورد توجه لویی پانزدهم قرار گرفت به كنتس دوباری معروف شد .وی در زمان انقلاب كبیر فرانسه روز 19 فوریه 1793 اعدام شد .به روز 19 فوریه 1793 مراجعه شود

22 ژوئن سال 1750

"اتودوگریك"صنعتگر بزرگ آلمانی موفق به اختراع یكی از اختراعات بزرگ قرن هجدهم میلادی شد و این اختراع كه تحول بیسابقهای در علم و صنعت آن روزگار جهان ایجاد كرد" ماشین تخلیه هوا "بود .اتو دوگریك از مردم شهر" ماگدبورگ "آلمان بود .از ماشین تخلیه هوا در صنایع سنگین و امور الكتریسیته استفاده فراوان میشود.

22 ژوئن سال 1796

جنگ فرانسه و اتریش در جریان جنگهای فرانسه با دشمنان خارجی خویش اتفاق افتاد .به این جنگ ،كه به آن جنگ" سرنوشت "هم میگویند و جنگ دیگر را كه در دشت پو و دره آلپ صورت گرفت باید افزود و هدف فرانسه در آن سه جنگ ،از پا درآوردن اتریشی بود .در اولین جنگ كه از این روز شروع شد" ژوردن و مارسو "سرداران فرانسوی در 14 اكتبر 1796 میلادی شكست خوردند و مارسو به قتل رسید.

22 ژوئن سال 1815

ناپلئون بناپارت برای دومین بار از تاج و تخت فرانسه استعفا داده و این بار به علت خیانت" ژوزف فوشه "كه در خیانت راه" تالیران "را دنبال میكرد ،اقدامات او برای نجات فرانسه بیثمر ماند .ناپلئون پس از فرار از جزیره الب در 28 فوریه 1815 سلطنت 100 روزه را در 20 مارس همان سال آغاز كرد و بعد از شكست واترلو در 18 ژوئن 1815 سلطنت 100 روزه او پایان یافت .به روز 18 ژوئن 1815 مراجعه شود

22 ژوئن سال 1881

قتل عام و شكنجههای هولناك یهودیان در روسیه آغاز شد و هدف اصلی دولت روسیه آغاز شد و هدف اصلی دولت روسیه تزاری از اجرای این قتل عام وحشتناك ،پاك كردن روسیه از وجود یهودیانی بود كه به نظر روسها" نسل "را فاسد كرده و جامعه را به انحطاط كشانده بودند .به موجب این برنامه كه" پوگروم "نامیده میشد ،در حدود 100 هزار ،یهودی كشته شدند و در حدود دو میلیون نفر دیگر به آمریكا گریختند.

22 ژوئن سال 1894

اولین مسابقه بزرگ اتومبیلرانی جهان به طور رسمی برگذار شد و این مسابقه در كشور فرانسه انجام گردید .در این مسابقه بزرگ كه بین پاریس پایتخت فرانسه بندر" روئن "برگزار گردید ،گروهی از زبدهترین اتومبیلرانان آن روز فرانسه شركت داشتند و طول مسافت مسابقه 1326 كیلومتر بود .برنده این مسابقه" كنت - دو دیون "از فرانسه با سرعتی معادل با 21 كیلومتر در ساعت بود.

22 ژوئن سال 1941

تجاوز نیروهای" ورماخت "ارتش رایش سوم به فرمان آدولف هیتلر ،پیشوای حزب نازی به مرزهای روسیه شوروی آغاز شد و به این ترتیب در جریان جنگهای دوم جهانی جبه وسیع دیگری در شرق اروپا گشوده گشت كه در آن میلیونها آلمانی و روسی با یكدیگر میجنگیدند .علیرغم پیروزیهای اولیه آلمانیها ،پایان این جنگ به نفع روسها تمام شد.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  آب و هوا  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی