برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 5 از 5 نتیجه یافته شده در جستجوی 27ژوئن

27 ژوئن سال 1760

برای اولین بار" لینه "طبیعیدان معروف فرانسوی موفق به طبقهبندی نباتات و گیاهان مختلفی شد كه تا آن زمان شناخته شده و به كار تدریس و تحقیقات طبیعیدانهای جهان میآمد .این مرد كه در سال 1707 میلادی متولد شده بود ،برای سهولت كار تحقیق درباره گیاهان و خواص طبیعی هر یك از سال 1752 میلادی به كار پرداخته و برای طبقهبندی آنها 8 سال زحمت كشیده بود.

27 ژوئن سال 1797

"زیگموند وورمسر "سردار معروف اتریشی در قرن هجدهم میلادی ،پس از 73 سال زندگی و 4 ماه پس از آخرین شكستی كه از ناپلئون بناپارت در جنگ" مانتو "خورد ،بدرود حیات گفت .وی روز 14 فوریه 1724 میلادی در" استراسبورگ "متولد شده بود و به سبب شكستهای متعدی كه از ناپلئون خورد به" حریف بد اقبال "معروف شد" .وورمسر "مدافع قلعه مانتو در روز 2 فوریه 1797 میلادی بود.

27 ژوئن سال 1880

"هلن كلر "نابغه بزرگ قرن بیست در شهر" تاسكوبیسا "واقع در ایالت معروف" آلاباما "متولد شد تا 19 ماهگی سالم بود ولی بر اثر یك بیماری مرموز ،دو حس بینایی و شنوایی او از بین رفت .بعدها شنوایی او بازگشست ولی كلر ،همچنان نابینا باقی ماند .با این وجود وی به نیروی ایمان و اراده در شمار بزرگترین زنان جهان درآمده و شهرت فراوان یافته است.

27 ژوئن سال 1898

"لوییس - كرل "نویسنده و ریاضیدان معروف انگلیسی در قرن نوزدهم میلادی بعد از 66 سال زندگی بدرود حیات گفت .وی كه نام اصلیش" چارلز - لاتویج - داجسن "بود ،روز 9 مه 1832 میلادی در ایالت" چستر "واقع در مغرب انگلستان متولد شده بود .از مهمترین آثار وی" آلیس در سرزمین آینهها - بازیهای منطقی - مسائل نازبالشی و اقلیدس در بقای نوین او "را باید نام برد.

27 ژوئن سال 871

سلطنت" آلفرد كبیر "یكی از معروفترین سلاطین انگلستان در قرن نهم میلادی ،بعد از این كه 23 سال از عمرش سپری شده بود ،آغاز شد .آلفرد كبیر كه به سبب خصال نیكویش ،به او لقب" نجیبترین پادشاه انگلستان "داده شده بود ،روز 4 فوریه 848 میلادی در" مونتاترا"متولد شده بود .دوران سلطنت وی 29 سال طول كشید و روز 5 مه 900 میلادی بدرود حیات گفت .به روز 5 مه 900 و 4 فوریه 848 مراجعه شود.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی