برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 7 از 7 نتیجه یافته شده در جستجوی 28ژوئن

28 ژوئن سال 1393

كاردینال" ژان - باسریون "نویسنده و دانشمند" بیزانتین "در شهری به نام" تره بیزوند "قدم به عرصه وجود گذاشت .وی كه ابتدا كشیشی بیش نبود ،بعدها به مقام بزرگ كاردینالی رسید و چون ثروت فراوانی داشت ،برای شناساندن آثار علمای یونانی مخارج زیاد كرد .كاردینال" بساریون "روز 14 مارس 1472 میلادی مرد .به روز 14 مارس 1472 مراجعه شود

28 ژوئن سال 1675

جنگ تاریخی و مهم" فهربلین "در محلی به همین نام نزدیكی برلین با پیروزی درخشان پروسیها بر سوئدیها پایان یافت و این جنگ برای همیشه تفوق و برتری نظامی پروس را بر سوئدیها ثابت كرد .این جنگ 6 ماه بعد از شكست پروسیها از فرانسویها در جنگ" تورخیم "اتفاق افتاد .سردار و فرمانده اصلی این جنگ" ،فردریك گیوم "اولین پادشاه پروس بود .به روز 5 ژانویه 1675 مراجعه شود

28 ژوئن سال 1812

"ژان - ژاك - روسو "فیلسوف بزرگ و نویسنده معروف فرانسوی در شهر" ژنو "در سویس متولد شد .در بدو تولد مادرش مرد و عمهاش او را بزرگ كرد .روسو از مهمترین آثار این نویسنده معروف كه عقاید و نظریات او را یكی از علل انقلاب كبیر فرانسه دانستهاند" ،امیل و - اعترافات "را باید نام برد .روز 2 ژوییه 1778 میلادی مرد .به روز 2 ژوییه 1778 مراجعه شود

28 ژوئن سال 1836

"جیمز مدیسون "چهارمین رییس جمهوری ایالات متحده آمریكا بعد از 85 سال زندگی بدرود حیات گفت .وی كه روز 16 مارس 1751 میلادی متولد شده بود و دومین رییس جمهوری حزب جمهوریخواه آمریكا محسوب میشود ،از مردان فاضل و رزمآوران شجاع آمریكا به شمار میآید .حمله انگلیسیها به واشنگتن و سوزاندن آن شهر ،در زمان او اتفاق افتاد .به روز 16 مارس 1751 مراجعه شود

28 ژوئن سال 1883

"پیر لاوال "سیاستمدار برجسته فرانسوی كه در دوران اشغال فرانسه به دست آلمانیها در جنگ دوم جهانی ،نقش موئثری را بازی كرد ،در یك قلعه قدیمی در" شاتل - دون "بدنیا آمد پس از اتمام تحصیلات وارد كارهای دولتی شد و در دوران اشغال فرانسه ،نخست وزیر دست نشانده آلمانها شد .لاوال بعد از پایان جنگ به همین جرم در سال 1946 میلادی تیرباران گردید .به روز 15 اكتبر 1946 مراجعه شود

28 ژوئن سال 1919

قرارداد صلح میان نمایندگان دولتهای متفق در جنگ بینالملل اول و نمایندگان مجلس ملی آلمان كه زمامدار آن كشور بعد از جنگ و شكست آلمان بودند ،در كاخ ورسای به امضاص رسید .قرارداد صلح مركب از 420 ماده بود و به موجب آن آلمان سربازان خود را به 100 هزار نفر تقلیل داد و بسیاری از اراضی آن كشور به ممالك پیروز مانند فرانسه و انگلیس ضمیمه شد .به روز 11 نوامبر 1918 مراجعه شود.

28 ژوئن سال 1950

"سئول "پایتخت زیبا و بزرگ كره جنوبی ،روز پس از آغاز جنگ خونین كره ،به تصرف نیروهای كمونیست كره شمالی درآمد .جنگ كه از روز 25 ژوئن همان سال با حمله كمونیستها آغاز شده بود ،به صورت برقآسا انجام شد به طوری كه سه روزه قسمت عمده كره جنوبی به تصرف نیروهای كره شمالی درآمد .با حمله سپاهیان آمریكایی به سئول آن شهر از قید كمونیستها آزاد شد.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  آب و هوا  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی