برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 6 از 6 نتیجه یافته شده در جستجوی 7ژوئن

7 ژوئن سال 1476

جنگ خونین" گرانساسون "در ناحیهای به همین نام واقع در آلمان اتفاق افتاد .در این جنگ سپاهیان هشت ایالت سویس كه با هم متحد شده بودند ،با قوای مسلح امپراتوری آلمان كه به فرمان" شارل جسور "میجنگیدند روبرو شدند ،با وجود برتری فوقالعاده ارتش امپراتوری ،معهذا سویسیها به آسانی بر شارل جسور پیروز شدند و به این ترتیب ،اتحاد ایالات سویس عملی شد.

7 ژوئن سال 1796

انقلاب اجتماعی روسیه به فرمان پل اول تزار روسیه كه به تازگی به تاج و تخت رسیده بود آغاز شد .به موجب فرمانی مخصوص كه پل اول صادر كرد عموم مردم روسیه مجبور شدند كه در طرز لباس پوشیدن و رفتار با یكدیگر و بیگانگان و اصلاح سر و صورت از سایر ملل اروپائی پیروی كنند .تراشیدن ریش و پوشیدن لباسهای كوتاه از این روز برای همه مردان روسی اجباری شد.

7 ژوئن سال 1866

سپاهیان پروسی وارد دوكنشین" هلشتاین "شدند .و قسمتهایی از این سرزمین را كه پس از شكست دانمارك از پروس و اتریش ،به اتریش واگذار شده بود به این بهانه كه اتریشیها خلاف مقررات دوستی رفتار كردند ،گرفتند بعد از معاهده ئپروس و ایتالیا در 8 آوریل 1866 میلادی این ،دومین قدم بیسمارك برای ایجاد جنگ بین دو كشور بود كه روز 14 ژوئن همان سال اتفاق افتاد.

7 ژوئن سال 1917

جنگ دوم" اپیر "با حمله ئناگهانی نیروهای متفقین بر مواضع آلمانیها در ناحیه" اپیر "آغاز شد .حمله ئانگلیسیها و فرانسویها هنگامی اتفاق افتاد كه آلمانیها كوچكترین اطلاعی از نقشه آنان نداشتند و روی این اصل بسیاری از سربازان آلمانی و اتریشی بر اثر فراوانی تانكها و توپهای انگلیسی نابود شدند و قسمتهای وسیعی از متصرفات آلمانیها از دست آنان خارج شد.

7 ژوئن سال 1940

به فرمان فیلد مارشال" فون رونشتدت "فرمانده بزرگ آلمان نازی در جنگ دوم جهانی ،افراد مسلح لشكرهای نازی به فرانسه حمله كردند .در لحظات اولیه ئاین حمله ،استحكامات خط" ماژینو "به آسانی فرو ریخت و سپاهیان آلمانی به سرعت پاریس و فرانسه را گرفتند .هیتلر ،بعد از این پیروزی از افراد فول رونشتدت در پاریس سان دید.

7 ژوئن سال 1948

كودتای كمونیستی در كشور چك اسلواكی با پیروزی روبرو شد .چك اسلواكی كه در 25 مه 1944 میلادی توسط روسها و آمریكائیها از تسلط نیروهای آلمان نازی خلاص شده بود ،با رژیم جمهوری آزادیخواه معروف رئیس جمهوری آن بود .در این روز بر اثر كودتای كمونیستها ،بنش استعفا داد و رژیم جمهوری كمونیستی روی كار آمد.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  عکس روز  |  آب و هوا  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2018 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی