برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 8 از 8 نتیجه یافته شده در جستجوی 8ژوئن

8 ژوئن سال 1517

"واسكونونه دوبالبوآ "دریانورد اسپانیایی و مكتشف اقیانوس كبیر پس از 42 سال زندگی در جریان یك توطئه سیاسی علیه او ،اعدام شد .وی روز 24 دسامبر 1475 میلادی در شهر" جرز "اسپانیا متولد شد و در جوانی به دریانوردی پرداخت .كشف اقیانوس كبیر توسط وی در سال 1513 میلادی سبب شد تا مردم جهان آمریكا را جدا از آسیا بپندارند .به روز 24 دسامبر 1475 مراجعه شود.

8 ژوئن سال 1795

"لوئی هفدهم "فرزند ناكام و نامراد لوئی شانزدهم و ماری آنتوانت شاه و ملكه ئمعدوم فرانسه ،پس از 10 سال زندگی بر اثر ضربات كتك و آزار یكی از انقلابیون فرانسه به نام" سیمون كفشدوز "به قتل رسید .نام اصلی او" لوئی - شارل - دوفرانس "بود و روز 3 آوریل 1785 میلادی متولد شده بود .به این سبب عموی او با عنوان لوئی هجدهم به سلطنت رسید .به روز 3 آوریل 1785 مراجعه شود.

8 ژوئن سال 1824

كاردینال" هركول كونسالوی "سیاستمدار و روحانی معروف قرون هجدهم و نوزدهم میلادی دربار پاپ ،بعد از 67 سال زندگی بدرود حیات گفت .كاردینال كنسالوی روز 25 ژانویه 1757 میلادی در خانوادهای از بزرگان شهر رم متولد شده بود .وی با سمت وزیر دربار پاپ پی هفتم در مراسم امضای قرارداد كونكوردا روز 15 ژوییه 1801 میلادی شركت كرد .به روز 25 ژانویه 1757 مراجعه شود.

8 ژوئن سال 1845

"آندرو جاكسون "ملقب به" چوب گردوی پیر "هفتمین رئیس جمهوری آمریكا بعد از 78 سال زندگی بدرود حیات گفت .وی روز 15 مارس 1767 میلادی متولد شه بود در جوانی به ارتش پیوست و به علت پیروزیهای مكرر در جنگ با سرخپوستان به سرتیپی رسید و در سال 1829 میلادی اولین رئیس جمهوری آمریكا از حزب دموكرات شد .به روز 15 مارس 1767 مراجعه شود.

8 ژوئن سال 1873

"ژوستوس - بارون - فون لای بیگ "یكی از مشهورترین شیمیدانهای آلمانی در قرن نوزدهم میلادی پس از 70 سال زندگی بدرود حیات گفت .لای بیگ روز 25 مه 1803 میلادی در" دارمشتاد "آلمان متولد شده بود .از كودكی به شیمی دل بست و در لابراتوار مجهزی كه برای خود درست كرده بود ،تا آخر عمر به تحقیقات مشغول بود .كشف" تیتان "منسوب به اوست .به روز 25 مه 1803 مراجعه شود.

8 ژوئن سال 1960

"والتر فونك "یكی از برجستهترین رجال دوره ئآلمان هیتلری ،سه سال پس از آزادی از زندان" ،اشپاندو "به علت سكته ئقلبی بدرود حیات گفت .وی كه به سال 1890 میلادی متولد شده بود در دوران قدرت نازیها در آلمان وزیر اقتصاد و رئیس" رایش بانك "بود .در دادگاه نورنبرگ وی به 20 سال حبس محكوم شد و در 16 مارس 1957 میلادی آزاد شد.

8 ژوئن سال 1965

"لنا "متولد شد و او فرزند دو فضانورد روسی است كه مخصوصاش برای انجام پارهای تجربیات و تحقیقات بعد از یك سفر فضائی ازدواج كردند .مادر این كودك كه دختر است" ،والنتینا تروشكوا "نخستین زن فضانورد و پدرش" آندریان نیكلاپوف "فضانورد معروف اتحاد جماهیر شوروی است .طبق تحقیق دانشمندان روسی بچههای اكثر فضانوردان پس از سفر فضائی دختر بوده است.

8 ژوئن سال 503

قرارداد صلح معروف به" تجدید خراج "میان امپراتوری روم و دولت شاهنشاهی ایران به امضاص رسید و به این ترتیب رومیان دوباره خراجگذار ایرانیان غباد اول شدند .جنگ بر سر تجدید پرداخت باج و خراجی كه رومیان به موجب معاهده 7 ئسپتامبر 451 تعهد پرداخت آن را كرده بودند در زمان ساسانی اتفاق افتاد و با شكست رومیان ،دوباره امپراتور روم حاضر به پرداخت باج و خراج شد.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی