برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 7 از 7 نتیجه یافته شده در جستجوی 13ژوییه

13 ژوییه سال 1400

قدیمیترین ارتش جهان كه از بود تاصسیس تا كنون به همان صورت باقیمانده و حتی لباسهای افراد آن نیز عوض نشده است ،تاصسیس شد .تعداد افراد این ارتش كه بیشتر جنبه تشریفاتی دارد 83 نفر و از مردم سوییس هستند .این ارتش كه همیشه نفرات آن سوییسی هستند در این روز برای حفاظت جان پاپ" بنوای سیزدهم "تاصسیس شد و هنوز هم همان وظیفه را به عهده دارند.

13 ژوییه سال 1748

"لوران ژوسیو "یكی از افراد خاندان معروف" ژوسیو "كه همه طبیعیدان و گیاهشناسان بزرگی بودند ،در لیون قدم به عرصه وجود گذاشت .لوران ژوسیو برادرزاده برنارد دوژوسیو عالم مشهور مانند پدر و عموهای خود ،عمر خویش را در راه طبقهبندی و تكامل علم گیاهشناسی صرف كرد و طبقهبندی جدیدی بوجود آورد كه كاملتر از طبقهبندی لینه و برنارد دوژوسیو بود .به روز 18 مارس 1836 مراجعه شود

13 ژوییه سال 1793

"ژان پل مارا "یكی از سران بزرگ انقلاب فرانسه ،در منزل خویش ،هنگامی كه" استحمام طبی "میكرد بدست دختری به نام" شارلوت كورده "به ضرب كارد به قتل رسید .او كه ،به سال 1743 میلادی در" بودری "متولد شد ،نویسندهای زبردست بود .در جریان انقلاب مدیر روزنامه" لامی دوپوپل "بود و به معرفی و اشاره قلم مارا هزارها نفر اعدام شدند .به روز 27 نوامبر 1743 مراجعه شود

13 ژوییه سال 1867

"ویلبور - رایت "یكی از دو برادران معروف" رایت "كه مبتكر و مخترع اصلی هواپیما هستند ،در" هنری كانتی "یكی از شهرهای ایالت" ایندیانا "قدم به عرصه وجود گذاشت .پدرش كشیش بود ولی خود او ذوق مكانیك داشت بعدها دوچرخه ساز شد و به كمك برادرش" اورویل "در 17 دسامبر 1903 اولین هواپیما را پرواز داد .وی روز 13 اوت 1712 مرد .به روز 16 نوامبر 1871 مراجعه شود

13 ژوییه سال 1909

جنگ خونین معروف به" جنگ سه روزه "میان قوای دولتی به فرماندهی امیربهادر جنگ و نیروی ملت به فرمان سردار اسعد بختیاری و سپهدار رشتی برای تصرف تهران آغاز شد .این جنگ مدت سه روز یعنی روزهای 14 - 13 و 15 ژوییه به طول انجامید و سرانجام با شكست محمدعلی شاه و فرار او به سفارت روسیه در زرگنده و بعد ،استعفای او از سلطنت خاتمه یافت .به روز 11 و 15 ژوییه 1909 مراجعه شود

13 ژوییه سال 1951

"آرنولد شولنبرگ "یكی از مهمترین آهنگسازان اتریشی ،بعد از 77 سال زندگی بدرود حیات گفت .وی روز 13 سپتامبر 1874 میلادی در" وین "پایتخت زیبای اتریش متولد شده بود و از 12 سالگی به موسیقی روی آورده بود از مهمترین آثار وی" شب روشن - ترانههای گوره - اسب خوشبخت - از امروز تا فردا و یادبود ناپلئون "را باید نام برد .به روز 13 سپتامبر 1874 مراجعه شود

13 ژوییه سال 64

حریق بزرگ" رم "پایتخت معتبر و بزرگ امپراتوری روم اتفاق افتاد و چون در آن زمان بسیاری از بناهای رم از چوب ساخته شده بود ،در اندك مدتی آتش قسمت بزرگی از شهر را فرا گرفت و آوارهای سنگین ناشی از حریق ،سبب نابودی عده زیادی از سكنه پایتخت گردید .به دستور" نرون "امپراتور روم ،به اتهام ایجاد این حریق بعدها 100 هزار مسیحی را نابود كردند .به روز 6 اكتبر 64 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی