برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 9 از 9 نتیجه یافته شده در جستجوی 14ژوییه

14 ژوییه سال 1627

"ژاكبنین بوسوئه "شاعر و ادیب قرن هفدهم میلادی فرانسه در شهر" دیژون "متولد شد .پدرش وكیل دعاوی بود و خود او تحصیلات مذهبی كاملی داشت .لویی چهاردهم او را معلم" گران دوفین "فرزند خویش كرد و بوسوئه در این ضمن به تاصلیف آثار برجستهای چون 11" گفتار در بیان تاریخ عمومی و تاریخ تغییرات مذهب پروتستان "پرداخت .وی در روز 30 نوامبر 1704 میلادی وفات یافت.

14 ژوییه سال 1683

"فیلیپ پنجم "یكی از پادشاهان معروف اسپانیا در قرن هجدهم میلادی ،در" ورسای "فرانسه قدم به عرصه وجود گذاشت .او نواده لویی چهاردهم بود و از روز 15 نوامبر 1700 میلادی به علت وصیت شارل دوم پادشاه اسپانیا به سلطنت اسپانیا رسید و این ماجرا سبب بروز جنگهای 13 ساله فرانسه و اسپانیا با اتحاد كبیر اروپا شد .فیلیپ پنجم روز 28 مارس 1746 میلادی مرد .به روز 15 نوامبر 1700 مراجعه شود

14 ژوییه سال 1790

"اتحاد فرانسه "در جریان اوایل انقلاب كبیر فرانسه میان ایالات و ولایات مختلفه فرانسه عملی شد و با این اتحاد كلیه دستههای ناراضی و انقلابی و شورشی ،برای مبارزه با استبداد لوئی شانزدهم و دخالتهای ماری آنتوانت ملكه فرانسه به یكدیگر پیوستند .در تاریخ فرانسه از این اتحاد ،به عنوان انقلاب اجتماعی ملت فرانسه یاد شده است .به روز 28 نوامبر 1789 مراجعه شود

14 ژوییه سال 1859

"مارسلین دبوردو - والمور "یكی از معروفترین شاعرههای فرانسه در قرن 19 میلادی ،بعد از 74 سال زندگی بدرود حیات گفت .این خانم ادیبه ،روز 27 دسامبر 1785 میلادی در خانوادهای اشرافی در پاریس متولد شده بود .از مهمترین آثار او میتوان" نغمههای عاشقانه - اشعار نو - اشكها - گلها و درهها - و گلهای سعدی "را نام برد .به روز 27 دسامبر 1785 مراجعه شود

14 ژوییه سال 1868

"توكیو "پایتخت امروزی ژاپن كه پرجمعیتترین پایتخت امروزی ژاپن كه پرجمعیتترین پایتختهای دنیا محسوب میشود ،به عنوان مركز سیاسی و پایتخت سراسر جزایر ژاپن انتخاب شد .تا قبل از توكیو ،شهر" كیوتو "پایتخت ژاپن بود كه در نواحی جنوبی جزیره هوكایدو) جزیره اصلی ژاپن (قرار داشت و در همان موقع توكیو نیز عنوان پایتخت شرقی ژاپن را داشت .توكیو توسط امپراتور" موتسو هیتو "به پایتختی كل انتخاب شد.

14 ژوییه سال 1871

ماشین داندانسازی توسط یك داندانساز صنعتگر و مبتكر آمریكایی به نام" موریسون "اختراع شد .موریسون برای این كه مشتریانش كه برای معالجه سوراخهای دندانهای كرم خورده خود به او مراجعه میكردند زجر و عذاب نبینند ،این ماشین را اختراع كرد كه اوایل مته آن با فشار پا میچرخید و بعدها با تكمیل آن به صورت برقی ،ماشینهای امروزی بوجود آمد.

14 ژوییه سال 1926

اولین كلنگ ایجاد بزرگترین مجسمه حضرت مسیح علیهالسلام در بزریل طی مراسمی پرشور كه نماینده پاپ نیز در آن شركت داشت به زمین زده شد .پول ساختمان این مجسمه كه بیشك یكی از عجایب دنیای جدید محسوب میشود از طرف طرف مردم داده شد و بزرگی آن به قدری است كه برای رسیدن به سر مجسمه باید 300 پله مرتفع را پیمود .این مجسمه روز 29 سپتامبر 1931 افتتاح شد .به روز 29 سپتامبر 1931 مراجعه شود

14 ژوییه سال 1934

راهپیمایی تاریخی كمونیستهای چین ،به راهنمایی" مائوتسه تونگ "انقلابی معروف آن سرزمین آغاز شد .قبل از این راهپیمایی كه صورت عقبنشینی داشت نیروهای مائوتسه تونگ در محاصره سپاهیان" كوئومین تانگ "به فرماندهی" چیانكایچك "بودند ولی با یك حیله نظامی ،خط محاصره شكسته شد و راهپیمایی طویل چند هزار كیلومتری به طرف قلب چین آغاز گردید.

14 ژوییه سال 1958

كودتای بزرگ عراق اتفاق افتاد و در این كودتا كه رژیم حكومتی عراق عوض شد ،نوری سعید پاشا نخست وزیر ،امیر عبدالاله نایبالسلطنه سابق و ملك فیصل دوم پادشاه جوان عراق توسط كودتاكنندگان كشته شدند و رژیم جمهوری روی كار آمد .گردانندگان این كودتا ،سرهنگ عبدالكریم قاسم و سرهنگ عبدالسلام عارف بودند و عبدالكریم قاسم اولین رییس جمهور شد .به روز 8 فوریه 1963 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2019 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی