برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 8 از 8 نتیجه یافته شده در جستجوی 15ژوییه

15 ژوییه سال 1520

شورش تاریخی معروف به" فوئرو "كه از روز 10 ژوییه سال 1519 میلادی علیه شارل پنجم معروف به" شارلكن "امپراتور نامدار اروپای قرن شانزدهم میلادی آغاز شده بود پایان یافت و شورشیان سركوبی شدند .در این شورش اسپانیهاییا برای بدست آوردن حقوق و مزایایی كه بیشتر از سایر ملل تحت فرمان شارلكن باشد دست به اسلحه برده بودن .به روز 10 ژوییه 1519 مراجعه شود

15 ژوییه سال 1576

"تیسین "نقاش و هنرمند بزرگ ونیزی ،پس از 99 سال زندگی بدرود حیات گفت .وی روز 15 ژوئن 1477 میلادی در" ونیز "متولد شد و اكثر اوقات خود را در همین بندر زیبا سپری كرد .تیسین به ترسیم تابلوهای مذهبی علاقه داشت و 4 هزار تابلو رسم كرد كه از آن میان تابلوهای" دفن مسیح "او جزص شاهكارهای مسلم نقاشی محسوب میشود .به روز 15 ژوئن 1477 مراجعه شود

15 ژوییه سال 1634

"لاوس ویكادو "یكی از درخشانترین چهرههای هنری و ادبی قرون شانزدهم و هفدهم میلادی اسپانیا بعد از 62 سال زندگی بدرود حیات گفت .این مرد كه زندهكننده مفاخر باستانی اسپانیاست ،روز 25 نوامبر 1562 میلادی در مادرید متولد شده بود از برجستهترین آثار ویكادو كه هم نقاش و هم شاعر و هم نویسنده بود كتاب" خیرخواهانه "اول را باید نام برد .به روز 25 نوامبر 1562 مراجعه شود

15 ژوییه سال 1706

"آندورا "یكی از كوچكترین ممالك امروزی اروپا ،رژیم جمهوری اعلام كرد و به این ترتیب پس از 528 سال كه از استقلال آن میگذشت ،رژیم" آندورا "جمهوری شد .آندورا كشوری است در دره كوههای پیرنه میان فرانسه و اسپانیا كه 483 كیلومتر مربع مساحت و در حدود 10 هزار نفر جمعیت دارد .این كشور روز 28 دسامبر 1278 میلادی مستقل شده بود .به روز 28 دسامبر 1276 مراجعه شود

15 ژوییه سال 1815

اسارت و تبعید" ناپلئون بناپارت "امپراتور بزرگ و سردار شجاع فرانسه پس از جنگها و پیروزیهای درخشان زیاد ،آغاز شد و كشتی" بلروفون "او را كه به دولت انگلستان پناهنده شده بود به عنوان یك اسیر جنگی به جزیره سنت هلن كه در اقیانوس اطلس میان آمریكای جنوبی و آفریقا واقع شده است فرستادند و ناپلئون تا روز مرگش) روز 5 مه 1821 میلادی (در آن جزیره بود .به روز 5 مه 1821 مراجعه شود.

15 ژوییه سال 1856

اولین استخوانهای متعلق به انسان ماقبل تاریخ ،كه سالها بود دانشمندان علوم طبیعی و نژاد شناسان مختلف جهان به دنبال آن بودند ،در یكی از معادن" نئان درتال "نزدیك" دوسلدورف "واقع در آلمان بدست آمد و چون آن استخوانها را به روی هم تركیب كردند اسكلت موجودی بدست آمد كه شباهت زیاد به انسان داشت .به این انسان كه میلیونها سال قبل میزیسته است نام انسان نئان درتال داده شد.

15 ژوییه سال 1910

ادوارد هفتم ،پادشاه انگلستان پس 9 سال سلطنت و 69 سال زندگی ،به درود حیات گفت وی روز 9 نوامبر 1865 هنگامی در لندن متولد شد كه مادرش ویكتوریا ،ملكه مقتدر قرن نوزدهم سلطنت داشت .دوران ولیعهدی وی 60 سال طول كشید و در سال 1901 میلادی پس از مرگ مادرش به سلطنت رسید .جانشین او پسرش ژرژ پنجم بود .به روز 9 نوامبر 1865 مراجعه شود

15 ژوییه سال 1922

ژنرال" اریش فون فالكنهاین "افسر برجسته آلمانی ،پس از 61 سال زندگی بدرود حیات گفت .این سردار بزرگ كه در جنگ اول بینالمللی رییس كل ستاد ارتش آلمان بود ،روز 1 ژانویه 1861 میلادی در" بوبرگ بلشو "متولد شده و مدارج نظامی را تا درجه ژنرالی طی كرد .وی در بسیاری از جنگهای آلمان با فرانسه و اتریش شركت داشت و پیروزیهای متعددی بدست آورد .به روز 1 ژانویه 1861 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی