برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 4 از 4 نتیجه یافته شده در جستجوی 20ژوییه

20 ژوییه سال 1512

"امریكووسپوسی "یكی از كاشفان قاره آمریكا بعد از 61 سال زندگی بدرود حیات گفت .این مرد كه به افتخار او نام قاره جدیدی را كه كریستف كلمب كشف كرده بود آمریكا نامیدند ،روز 9 مه 1451 میلادی در فلورانس متولد شده بود .در سفر دوم كریستف كلمب به آمریكا با او همسفر بود و بعد خود روز 13 اوت 1497 میلادی مستقلاش عازم اكتشافات تازهای در آمریكا گردید .به روز 9 مه 1451 مراجعه شود

20 ژوییه سال 1872

قیام" مكرانی "كه در الجزایر ،علیه فرانسویان شروع شده بود ،به سختی سركوبی شد و این آخرین قیام اعراب الجزایر علیه سلطه فرانسه در آن كشور بود .رهبر این قیام خونین رییس یكی از قبایل به نام" محمد مكرانی "بود كه صد هزار نفر از افراد قبایل مختلف الجزایر را متحد كرد و به فرانسویان حمله برد .با افزایش نیروهای فرانسوی در الجزایر مكرانی شكست خورد و قیام او سركوب شد.

20 ژوییه سال 1944

سوص قصد تاریخی نسبت به جان" آدولف هیتلر "توسط جمعی از افسران آلمانی اتفاق افتاد .در این سوص قصد ،افسران ارشد ارتش آلمان كه از شكستهای مختلف آلمان ناراضی بودند ،به وسیله یك بمب ساعت شمار كه در كنار تریبون سخنرانی او گذاشتند به جان او سوص قصد كردند ولی وی نجات یافت و عده زیادی از ژنرالهای آلمانی را كشت .عامل سوص قصد" كنت فون شولنبرگ "نام داشت.

20 ژوییه سال 1951

ملك عبدالله پادشاه اردن هاشمی موجد و بنیانگذار استقلال آن كشور ،بعد از 69 سال زندگی و 5 سال سلطنت هنگام شركت در یكی از مراسم مذهبی در اثر ضربات گلوله یكی از جوانان افراطی اردن به قتل رسید .ملك عبدالله روز 21 دسامبر 1882 میلادی در" مكه "متولد شده و پس از جنگهای فراوان برای استقلال اردن روز 25 مه 1946 با عنوان" امیر عبدالله "به سلطنت اردن رسید.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی