برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 9 از 9 نتیجه یافته شده در جستجوی 23ژوییه

23 ژوییه سال 1637

شورش بزرگ مذهبی در اسكاتلند علیه شارل اول پادشاه انگلستان كه خلاف قوانین و روسم مذهبی رفتار كرده بود آغاز شد .در این روز كشیشی در كلیسای" ادینبورگ "پایتخت اسكاتلند با لباس كاتولیكی به منبر رفت و دعاهای كاتولیكی خواند و چون مردم اسكاتلند و انگلیسی پروتستان بودند شوریدند .كلیساها غارت شد و ،عدهای كشته شدند .این شورش به اتحاد تاریخی معروف به اتحاد" كوننت "مبدل شد.

23 ژوییه سال 1759

"هاندل "كمپوزیترو و موسیقیدان معروف آلمانی ،پس از 75 سال زندگی چشم از جهان فرو بست" .ژرژ - فریدریخ - هاندل "روز 28 ژانویه 1684 میلادی در شهر" هال "واقع در ایالت" ساكس "متولد شد وی بیشتر عمر خود را در انگلستان گذرانید و آثار خود را كه بیشتر برای كلیسا و به وسیله ارگ تنظیم شده است در آن كشور بوجود آورد .به روز 28 ژانویه 1684 مراجعه شود

23 ژوییه سال 1785

"دوك دوشوازول "وزیر معروف قرن هجدهم میلادی فرانسه در زمان سلطنت لویی پانزدهم ،پس از 66 سال زندگی بدرود حیات گفت .این مرد كه نام او ابتدا" اتین فرانسوا ،"بود بعدها ملقب به" كنت داوستن ویل "شد و سپس لقب دوك دوشوازول یافت .او روز 20 مارس 1719 میلادی متولد شده و به سبب حمایت ماركیز - دوپومپادور به مقام وزارت رسید .به روز 20 مارس 1719 مراجعه شود

23 ژوییه سال 1794

"آندره شنیه "یكی از برجستهترین شعرای فرانسه در دوران انقلاب كبیر فرانسه پس از 32 سال زندگی با گیوتین اعدام شد و اعدام او ،یك روز پس از اعدام مالزرب دانشمند معروف فرانسه صورت گرفت .آندره شنیه روز 23 اوت 1762 میلادی در شهر" كنستانتینوپل "متولد شده بود .علت اعدام وی مخالف با خونریزیها و كشتارهای ماكسیمیلیان روبسپیر در جریان انقلاب كبیر فرانسه بود.

23 ژوییه سال 1900

"ژولیو براندنسون "نویسنده و مورخ معروف سویسی در شهر برن ،پایتخ آن كشور قدم به عرصه وجود گذاشت .پس از طی تحصیلات خود به كار تدریس پرداخت و در ضمن به تحقیق در بعضی مسائل تاریخی مشغول شد و ،بعد از تدوین آنها) سیر تاریخ سیاسی - و علل و بروز جنگ و تاریخ اروپا (را تنظیم و تاصلیف كرد وی روز 10 نوامبر سال 1963 میلادی بدرود حیات گفت .به روز 10 نوامبر 1963 مراجعه شود

23 ژوییه سال 1906

طی مراسم نظامی خاصی از" دریفوس "افسر معروف فرانسوی اعاده حیثیت شد و ژنرال" گیلن "به نمایندگی از طرف رییس جمهور فرانسه همه حقوق سیاسی و اجتماعی دریفوس را همراه با یك قطعه نشان" لژیون دونور "به او برگردانید .دریفوس در سال 1895 میلادی به اتهام خیانت به میهن و دادن اسرار نظامی ارتش به آلمانیها خلع درجه و به زندان ابد محكوم شده بود .به روز 5 ژانویه 1895 مراجعه شود

23 ژوییه سال 1911

سلطان محمد پنجم پادشاه معروف مراكش كه بانی استقلال و آزادی آن كشور در شمال آفریقا محسوب میشود ،در" رباط "قدم به عرصه وجود گذاشت .وی كه به نام سلطان" محمدبن یوسف "نیز معروفست ،در نتیجه مبارزات وسیع برای استقلال مراكش ،مدتها تبعید بود و سرانجام نیز موفق به كسب استقلال شد .وی روز 26 فوریه 1961 میلادی بدرود حیات گفت .به روز 26 فوریه 1961 مراجعه شود

23 ژوییه سال 1943

نبرد تاریخی" كورسك "كه از جمله خونینترین و پر تلفاتترین نبردهای آلمان و روسیه شوروی در جریان جنگ دوم بینالمللی محسوب میشود آغاز شد .این جنگ را آلمانیها شروع كردند و هدف هیتلر ،گرفتن انتقام شكستی بود كه در استالینگراد خورده بود .در نبرد كورسك علاوه بر 70 هزار آلمانی كه كه كشته شدند ،هیتلر 2900 تانك - هزار توپ و 1400 هواپیما از دست داده بود.

23 ژوییه سال 1952

شورش و انقلاب بزرگ كشور مصر علیه ملك فاروق ،آخرین پادشاه آن كشور آغاز شد .این انقلاب را گروهی از افسران ناراضی مصری به رهبری ژنرال محمدنجیب و سرهنگی به نام" جمال عبدالناصر "آغاز كرده بودند .نتیجه این انقلاب استعفای ملك فاروق از سلطنت و جروج وی از سلطنت و جروج از مصر بود در مصر كه اینك با رژیم جمهوری اداره میشود اولین رییس جمهوری ژنرال محمد نجیب بود.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  آب و هوا  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی