برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 10 از 11 نتیجه یافته شده در جستجوی 24ژوییه

24 ژوییه سال 1541

پدرو - دو - والدیویا بنای شهر زیبا و تاریخی" سانتیاگو "كه امروزه پایتخت كشور شیلی در آمریكای جنوبی است ،توسط اسپانیاییهایی كه به فرمان شخصیت معروف استعماری اسپانیا ،شیلی را به متصرفات آمریكایی اسپانیا افزوده بودند آغاز شد .این شهر كه درست در مركز شیلی قرار دارد بعد از ایجاد ،به عنوان پایتخت شیلی انتخاب شد .به روز 17 اوت 1554 مراجعه شود

24 ژوییه سال 1577

ششمین جنگ میان كاتولیكها و پروتستانهای فرانسه با پیروزی كاتولیكها پایان یافت و در جریان این جنگ كه كاتولیكها پایان یافت و در جریان این جنگ كه كاتولیكها همه نیروهای خود را متحد ساخته بودند ،عده زیادی از پروتستانها به قتل رسیدند و با این وصف پروتستانها آن قدر قوی بودند كه دو ماه بعد ،جنگ هفتم را آغاز كردند .جنگ ششم مذهبی فرانسه با حمله كاتولیكها از روز 20 ژوئن 1576 میلادی آغاز شده بود .به روز 20 ژوئن 1576 مراجعه شود

24 ژوییه سال 1756

"لاسهپد "یكی از طبیعیدانان فرانسه در قرون هجدهم و نوزدهم میلادی در" آگن "قدم به عرصه وجود گذاشت .نام اصلی او" اتین دولاسهپه "بود .خانوادهای فقیر داشت و پدرش دربان بود .تحصیلاتش با دشواریهای فراوان روبرو شد ولی به هر حال تحصیلات خود را با درجه خوب پایان داد و جزص مدرسین درجه اول درآمد" .لاسهپد "روز 3 دسامبر 1825 بدرود حیات گفت .به روز 3 دسامبر 1825 مراجعه شود

24 ژوییه سال 1799

نبرد تاریخی" ابوقیر "میان سپاهیان عثمانی و فرانسه در بندری به همین نام در ساحل دریای مدیترانه در كشور مصر اتفاق افتاد و در این نبرد ،عثمانیان كه قصد تصرف مصر را از ناپلئون بناپارت سردار فرانسویان داشتند ،به سختی درهم شكسته شدند و نیمی از سپاهیان عثمانی در حالی كه هنوز از كشتیها پیاده نشده بودند از بین رفتند .با این شكست عثمانیها از اندیشه تصرف سرزمین مصر دست برداشتند.

24 ژوییه سال 1854

"اوتمار - مرگانتالر "مخترع ماشین حروفچینی و یكی از برجستهترین تكنیسینهای آلمانی در قرن نوزدهم میلادی در شهر" هاشتل "واقع در ایالت" وورتمبرگ "بدنیا آمد .وی در 22 سالگی به آمریكا رفت و در بالتیمور به كار پرداخت گرچه حرفه اصلی او ساعتسازی بود ولی رفتهرفته به امور صنعتی علاقمند شد و این علاقه ،به اختراع ماشین حروفچینی انجامید .وی روز 20 فوریه 1889 مرد.

24 ژوییه سال 1862

"مارتین وان بورن "هشتمین رییس جمهوری ایالات متحده آمریكا بعد از 80 سال زندگی بدرود حیات گفت .وی روز 5 دسامبر 1782 میلادی متولد شده بود .در جوانی گارسون میخانه پدرش بود ولی بعد درس حقوق خواند و وكیل درجه اولی شد و سپس در سال 1837 میلادی به ریاست جمهوری رسید .ایجاد خزانهداری مستقل آمریكا از ابتكارات او بود .به روز 5 دسامبر 1782 مراجعه شود

24 ژوییه سال 1871

دو ایالت صنعتی" آلزاس و لورن "در پایان جنگ معروف 1871 میلادی بین فرانسه و پروس) آلمان (از طرف فرانسویان به پروس تسلیم شد و به این ترتیب ،هدف اصلی بیسمارك صدراعظم آن كشور از ایجاد جنگ بین پروس و فرانسه عملی شد علت شكست فرانسه در این جنگ اعلام بیطرفی انگلیس - اتریش و روسیه بود .دو ایالت آلزاس و لورن بعد از جنگ دوم جهانی ضمیمه كشور فرانسه شدند.

24 ژوییه سال 1917

"فردیناند - كنت - فون - زیپلن "یكی از شخصیتهای برجسته علمی آلمان در اواخر جنگ بینالملل اول ،بعد از 79 سال زندگی ،بدرود حیات گفت" زیپلن "روز 23 ژوئن 1838 میلادی در خانوادهای اشرافی از مردم شهر" كنستانس "قدم به عرصه وجود گذاشته بود .بالنهای بزرگ قابل هدایت به نام بالونهای" زیپلن "از مهمترین اختراعات اوست .به روز 23 ژوئن 1838 مراجعه شود

24 ژوییه سال 1932

"رونالدراس "طبیب ،محقق و مكتشف بزرگ انگلیسی در قرون نوزدهم و بیستم میلادی ،پس از 75 سال زندگی كه سراسر آن به تحقیقات و مطالعات پزشكی سپری شد بدرود حیات گفت .این طبیب نامی كه لقب" سر "گرفته بود روز 13 مه 1857 میلادی در" آلهورا "متولد شده بود .از مهمترین اكتشافات وی شناختن عامل اصلی ایجاد بیماری مالاریا بود .به روز 26 مه 1880 مراجعه شود

24 ژوییه سال 1944

بندر" هامبورگ "بندر تجارتی و صنعتی معروف آلمان ،در جریان جنگهای بینالمللی دوم به سختی توسط هواپیماهای انگلیسی بمباران شد و بعد از بمباران" درسدن "این بزرگترین و پر تلفاتترین بمبارانهای جنگ دوم جهانی بود .بمباران در تمام روز و شب 24 و 25 ژوییه ادامه یافت و علاوه بر خرابی لنگرگاهها و تاصسیسات نظامی و بازرگانی" هامبورگ "دهها هزار نفر نیز كشته شدند.

تبلیغات اینترنتی
 

1 2 بعدی

امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2022 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی