برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 5 از 5 نتیجه یافته شده در جستجوی 3ژوییه

3 ژوییه سال 1701

جنگهای مقدماتی میان فرانسه و دول انگلستان و هلند و آلمان كه بعدها مبدل به جنگ یازده ساله) از روز 14 ماه مه 1702 میلادی تا 6 مارس 1714 میلادی گردید (آغاز شد .در این جنگها كه فرانسه پیشقدم آن بود سپاهیان فرانسوی در زمان سلطنت لوئی چهاردهم پیروزیهایی بدست آوردند و ادامه همین پیروزیها بود كه سبب بروز جنگ سیزده ساله شد .به روز 6 مارس 1714 مراجعه شود

3 ژوییه سال 1866

تاریخیترین جنگ آلمان) پروس (و اتریش در" سادووا "در ایالت" بوهم "اتفاق افتاد .در این جنگ 280 هزار پروسی به سرداری فردریك فرزند ویلهلم اول ،با 250 هزار اتریشی به سرداری" بنهدوك "روبرو بودند .پس از پیكاری خونین كه در جریان آن 31 هزار اتریشی و 10 هزار پروسی كشته شدند ،جنگ به نفع پروس پایان یافت و دولت اتریش به زانو درآمد .به روز 14 ژوئن و 23 اوت 1866 مراجعه شود

3 ژوییه سال 1886

"فرانسیس كارگو "نویسنده معروف فرانسوی در بندر" نومهآ "پایتخت" كالدونی جدید "از مستعمرات فرانسه در اقیانوسیه متولد شد .پدرش كارمند وزارت مستعمرات فرانسه بود و خود او كه نام اصلیش" فرانسوا كارگو - پینو - توسولی "بود پس از تحصیلات مقدماتی و عالی آموزگار شد و سپس به ادبیات روی آورد .اولین اثر وی" تدریس آواز "و بهترین اثرش" شكار مرغابی "نام داشت.

3 ژوییه سال 1904

"ایزابل دوم "ملكه معروف اسپانیایی در قرن نوزدهم میلادی ،پس از 74 سال زندگی بدرود حیات گفت" .ایزابل دوم "روز 13 دسامبر 1830 میلادی در مادرید متولد شده و روز 21 دسامبر 1833 میلادی در سه سالگی به جای پدرش فردیناند هفتم به سلطنت رسیده بود .سلطنت وی پس از 35 سال ،روز 2 نوامبر 1868 به علت شورش ژنرالهای اسپانیا پایان یافت .به روز 21 دسامبر 1833 مراجعه شود

3 ژوییه سال 1940

واقعه دریایی معروف به" مرسیالكبیر "در دریای مدیترانه اتفاق افتاد و در این واقعه كشتیهای جنگی دو دولت متفق انگلستان و فرانسه به یكدیگر ژانسو شلیك كردند و قسمت عمده نیروی دریایی فرانسه كه در این پایگاه لنگر انداخته بودند غرق شدند .این واقعه به سبب خودداری دریاسالار فرمانده ناوگان فرانسوی از تسلیم شدن به نیروی دریایی انگلیس كه از طرف چرچیل دستور داشتند ،اتفاق افتاد.

پشتیبانان جس جو
 


امروز:   استخاره با قرآن  |  عکس روز  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2017 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | درج آگهی