برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 7 از 7 نتیجه یافته شده در جستجوی 5ژوییه

5 ژوییه سال 1495

خونینترین نبردهای ایتالیاییها و فرانسویها در خلال جنگهای تاریخی معروف به" جنگهای ایتالیا "در جریان بازگشت شارل هشتم پادشاه جنگجو و جوان فرانسه از تسخیر ناپل اتفاق افتاد .با وجودی كه سپاهیان ممالك متحد ایتالیا چند برابر فرانسویان بود معهذا ،ایتالیاییها شكست خوردند و شارل هشتم به سلامت به فرانسه رسید به روز 14 سپتامبر 1494 و 22 فوریه 1495 مراجعه شود

5 ژوییه سال 1772

ژنرال" شارل لوكلر "یكی از سرداران بزرگ و جنگآوران معروف فرانسه در قرن هجدهم میلادی در" پونتواز "قدم به عرصه وجود گذاشت .وی اولین شوهر" پولین "خواهر ناپلئون بناپارت بود .در جریان شورش سیاهپوستان جزیره" سن دومینیك "در 3 ژوئن 1791 میلادی ،وی ماصمور دفع سپاهیان شد .مرگ او روز 18 مارس 1802 میلادی اتفاق افتاد .به روز 17 فوریه 1801 مراجعه شود

5 ژوییه سال 1809

جنگ تاریخی" واگرام "در زمین مرتفعی به همین نام نزدیك وین پایتخت امپراتوری اتریش میان اتریشیها و فرانسویها درگرفت .جنگ با گلولهباران شدید نیروی فرانسه علیه اتریش آغاز شد و مدت دو روز ادامه داشت .در پایان جنگ كه روز 6 ژوییه 1809 میلادی بود ،اتریشیها 30 هزار اسیر و 12 هزار كشته داده بودند .به روز 6 ژوییه و 77 مارس و 14 اكتبر 1809 مراجعه شود

5 ژوییه سال 1887

"اروین - شرودینگر "دانشمند و فیزیكدان معروف اتریشی ،در" وین "قدم به عرصه وجود گذاشت .بعد از اتمام تحصیلات خویش ،به تحقیقات فیزیكی پرداخت و بحث مورد علاقه او" فیزیك مكانیك "بود .به خاطر اهمیت تحقیقاتی كه وی در فیزیك مكانیك انجام داده است ،در سال 1933 میلادی جایزه فیزیك" نوبل "به او تعلق گرفت.

5 ژوییه سال 1940

"گرهارد هافمن "نویسنده مشهور و منقد موشكاف ،آلمانی ،بعد از 78 سال زندگی ،بدرود حیات گفت .این ادیب شهیر ،روز 15 نوامبر 1862 میلادی در شهر" بلسینس "قدم به عرصه وجود گذاشته بود و اولین اثر وی" پسر كوه "نام داشت .وی كه روز 15 نوامبر 1862 میلادی بدرود حیات گفته بود ،در سال 1912 میلادی جایزه ادبی نوبل گرفته بود .به روز 15 نوامبر 1862 مراجعه شود

5 ژوییه سال 1944

اولین حمله نیروهای ارتش سرخ شوروی علیه سپاهیان آلمان نازی ،در خارج از خاك روسیه شوروی آغاز شد و این حمله در خاك لهستان شرقی صورت گرفت .در این زمان از گشایش جبه دوم متفقین علیه آلمانیها كه از روز 6 ژوئن 1944 میلادی آغاز شده بود در حدود یك ماه میگذشت .این حمله تا پایان جنگ با آلمان در 2 مه 1945 میلادی ادامه داشت .به روز 6 ژوئن 1944 و 2 مه 1945 مراجعه شود.

5 ژوییه سال 50

"تاسی توس "مورخ بزرگ و معروف و یكی از نویسندگان نامدار قرون اول و دوم میلادی" روم "در خانوادهای اشرافی و آزاد از مردم" رم "پایتخت امپراتوری مقتدر روم متولد شد وی كه او را" تاسیت "نیز میخوانند ،در زمان امپراتوری" وسپازین "به خدمات دولتی مشغول شد و بعدها به سناتوری رسید و مدتها نیز نماینده مردم در ممالك خارج بود .مرگ او روز 21 فوریه 120 میلادی واقع شد.

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  آب و هوا  |  استخاره با قرآن  |  روزنامه ها  |  سرمایه  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2020 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی