برای:  وب | تصاویر | فیلم ها | لینکها | بیشتر ▼
ورود به سیستم

ماه: روز:
نتایج جستجو: 1 تا 8 از 8 نتیجه یافته شده در جستجوی 8ژوییه

8 ژوییه سال 1513

جنگ تاریخی" نووار "كه در محلی به همین نام در ایتالیا میان فرانسویها و سپاهیان دولتها متحد اروپا علیه آن كشور اتفاق افتاده بود با شكست سخت فرانسویها به پایان رسید .در این جنگ حریف اصلی فرانسویان ،سپاهیان سویسی بودن كه در جنگجویی در تمام اروپا ،مثل و مانند نداشتند .پس از دو سال جنگ ،فرانسه شكست خورد و تسلیم شد .به روز 27 نوامبر 1514 مراجعه شود

8 ژوییه سال 1709

جنگ تاریخی" پلتاوا "میان 19 هزار سوئدی خسته و فرسوده و گرسنه با 60 هزار روسی تازه نفس كه به 72 توپ مجهز بودند در كنار قلعه كوچك پلتاوا در وسیه آغاز شد و این جنگ ،پایان دهنده منازعات سیاسی و نظامی روسیه و سوئد بود .فرماندهی روسها را پطر كبیر به عهده داشت و در اندك مدت سوئدیها را قلعه و قمع كرد .جنگ پولتاوا آغاز قدرت روسیه در دنیا بود .به روز 8 ژانویه 1708 مراجعه شود

8 ژوییه سال 1770

جنگ دریایی ناوگان امپراتوری عثمانی با نیروی دریایی امپراتوری روسیه در حوالی بندر ازمیر در محلی به نام" خلیج چشمه "اتفاق افتاد .در جنگ" خلیج چشمه 20 "كشتی روسی با 50 كشتی مجهز عثمانی روبرو بودند معهذا ،به سبب عدم اتحاد در رهبری و فرماندهی ناوگان ترك ،عثمانیها شكست خوردند و از 50 كشتی عثمانیها تنها 10 كشتی صدمه دیده روی آب باقیمانده بود .به روز 6 اكتبر 1768 مراجعه شود

8 ژوییه سال 1792

اولین سنگ بنای عمارت كنگره آمریكا یا" كاپیتول "كه از تماشاییترین و زیباترین بناهای ایالات متحده آمریكا محسوب میشود ،گذاشته شد .این بنا كه در زیر گنبد آن مهمترین تصمیمات داخلی و خارجی آمریكا اتخاذ میشود 751 پا ارتفاع دارد .اولین سنگ ایجاد این ساختمان كه مركز سیاست آمریكا است توسط جرج واشنگتن رییس جمهور آمریكا گذاشته شد.

8 ژوییه سال 1807

همزمان با قرارداد تاریخی معروف به" تیل سیت "میان تزار آلكساندر اول امپراتور روسیه و ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه ،قرارداد دیگری میان روسیه و فرانسه به امضاص رسید كه به" پیمان اتحاد و امپراتوری "معروفست به موجب این پیمان روسیه و فرانسه تعهد كردند كه در همه جا یار و مدد كار یكدیگر باشند و در صورت حمله هر كشور خارجی به كشور آنان به كمك یكدیگر برخیزند این قرارداد روز 24 ژوئن 1812 لغو شد.

8 ژوییه سال 1833

معاهده" خونكار اسلكهسی "كه از سنگینترین معاهدات میان دولت امپراتوری عثمانی و یك كشور بیگانه بود ،در محلی به همین نام میان روسیه و عثمانی به امضاص رسید .به موجب این معاهده ،روسیه متعهد شد كه در مقابل حملات هر كشور بیگانه ،روسیه به كمك سلطان عثمانی بشتابد و به عبارت بهتر عثمانی تحتالحمایه روسیه شد .این معاهده سبب اتحاد فرانسه و انگلیس با عثمانی شد .به روز 12 مارس 1854 مراجعه شود

8 ژوییه سال 1853

دریادار" كومودورپیری "افسر نیروی دریایی آمریكا به فرماندهی یك ناوگان جنگی وارد خلیج توكیو شد و به این ترتیب به همت این دریانورد آمریكایی دروازههای ژاپن كه تا آن تاریخ به روی همه ممالك جهان بسته بود باز شد" .پیری "حامل نامهای از طرف" میلارد فیلمور "رییس جمهوری آمریكا برای امپراتور ژاپن بود كه در آن رییس جمهور تقاضا میكرد كه به تجار آمریكایی اجازه ورود به ژاپن داده شود.

8 ژوییه سال 1891

تجاوز سپاهیان مسلح فرانسه به سرزمین گینه ،كه امروزه خود كشوری مستقل بوده و با رژیم جمهوری اداره میشود ،آغاز شد و به این ترتیب دوران استعمار و سلطه فرانسه بر گینه آغاز گردید .گینه ،كشوری است در مغرب آفریقا با مساحتی در حدود 250/000 كیلومتر مربع و جمعیتی در حدود سه میلیون نفر كه پایتخت آن" كوناكری "نام دارد .این كشور در سال 1958 میلادی مستقل شد .به روز 12 اكتبر 1958 مراجعه شود

تبلیغات اینترنتی
 


امروز:   عکس روز  |  استخاره با قرآن  |  سرمایه  |  روزنامه ها  |  آب و هوا  |  اخبار

   
ماه: روز:
 

© 2007 - 2021 Jasjoo

ارسال نظرات | کلمات کلیدی | تبلیغات اینترنتی